Malcher Estery Naw

Malcher Estery Naw, urodzony w Oxbay w czerwcu 2009 r. Mieszkańcem Wielkiej Polondii jest praktycznie od powstania mikronacji. Działacz polityczny i społeczny. Pierwszy Premier Wielkiej Polondii. Od czasu rezygnacji Maksymiliana Daliszewskiego z Pałacu Prezydenckiego pełnił funkcję Tymczasowego Prezydenta Wielkiej Polondii. Były Wicemarszałek Zgromadzenia Deputowanych, dwukrotny Prezydent Wielkiej Polondii i Premier Polondii. Obecnie Gubernator Wielkiej Polondii (głowa państwa). Oprócz polityką zajmuje sie rónież poezją. Biblioteka może poszczycić się takimi dziełami tego autora jak: "Trzy prawdy", "Z pamiętnika urzędnika I" oraz "Z pamiętnika urzędnika II".