Rada Bilioteki Współpracy
Rada Biblioteki to międzynarodowy organ utworzony z inicjatywy Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Wielkiej Polondii.
Na czele rady stoi elekcyjny, wybierany na okres sześciu miesięcy, Lord Kustosz. To on czuwa nad zbiorami Biblioteki, zasadmi korzystania z niej oraz przewodzi całej Radzie. Składa się ona z przedstawicieli państw, które ratyfikowały traktat powołujący Radę do życię i przez to są pełnymi uczestnikami projektu.
Jedynie kraje, które przyjęły trakat są w stanie w pełni uczestniczyć w tworzeniu Biblioteki.
Każdy z krajów biorących udział w projekcie wysyła jednego przedstawiciela, spośród autorów i twórców, którzy zgłosili swoje działa do Biblioteki. Zasady obierania radnych ustala każdy z krajów - sygnatariuszy traktatu.
Siedziba Rady znajduje się w Wielkiej Polondii, w mieście Oxbay, natomiast seidziba Biblioteki w Krakowie, w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Kraje te są również honorowymi patronami całego przedsięwzięcia oraz dezpozytariuszami trakatu.
Jeśli jesteś zainteresowany odwiedzeniem siedziby Rady w Oxbay, wystarczy jedynie wejść w poniższy link: