Medale Opis Nagrodzeni

Odznaczenia

Order Orła Białego
Henryk Horoch, Karol Radziwiłł, Marek Wiktorowicz, Michał Radziwiłł, Pius IV, Sebastian von Tauer
Order Świętego Stanisława
Emilia Radziwiłłówna, Franciszek Józef II, Karol Radziwiłł, Marek Wiktorowicz, Norbert I Catalan, Pius IV
Order Virtuti Militari I
Kamil Trzaska, Mikołaj Hrychowicz, Pius IV, Sebastian von Tauer
Order Virtuti Militari II
Aleksander Trzaska-Chojnacki, Henryk Horoch, Jakob Iwan Wereszczyński-Bagrat, Marek Wiktorowicz, Michał apo Zep, Michał Radziwiłł, Pius IV
Order Virtuti Militari III
Aleksander Trzaska-Chojnacki, Henryk Horoch, Kamil Trzaska, Karol Radziwiłł, Maurycy Orański
Królewski Order Złotej Ostrogi
Marek Wiktorowicz, Mikołaj Hrychowicz, Wilhelm Orański
Order Zasługi RON I
August Medycejski, Marek Wiktorowicz, Sebastian von Tauer
Order Zasługi RON II
Aleksander Trzaska-Chojnacki, August Medycejski
Order Zasługi RON III
Mikołaj Hrychowicz, Wawrzyniec Medycejski
Order Zasługi dla Kraju I
Henryk Horoch, Kamil Trzaska, Marek Wiktorowicz, Michał Radziwiłł
Order Zasługi dla Kraju II
Aleksandra Zamoyska, Andrzej Trzaska-Chojnacki, Henryk Horoch, Hieronim Sieniawski, Karol Radziwiłł, Mikołaj Hrychowicz, Pius IV
Order Zasługi dla Kraju III
Andream von Salza, Hieronim Sieniawski, Izabella Ossolińska, Jakob Iwan Wereszczyński-Bagrat, Maksymilian Branicki-Lubomirski, Mikołaj Hrychowicz, Samuel Radziwiłł
Order Świętego Jerzego I
Marek Wiktorowicz
Order Świętego Jerzego II
Aleksander Trzaska-Chojnacki, Pius IV
Order Świętego Jerzego III
Andrzej Trzaska-Chojnacki, Mikołaj Hrychowicz, Sebastian von Tauer
Order Przyjaźni i Współpracy I
Andreas I, Cheewazz Khadil, Einar, Franciszek Józef II, Jean-Louis de Murville, Kosma Piotr Medyceusz, Maksymilian Teodor I, Malcher Estery Naw, Norbert I Catalan, Octavien I Catalán, Pius IV, Voyteque de Stress, Wawrzyniec Medycejski, Wilhelm Orański, Zdobysław Komorowski
Ord Przyjaźni i Współpracy II
Eleonora de Medici
Ord Przyjaźni i Współpracy III
Beatrix I, Piotr Konstanty Petrowicz
Order Księcia Włodzimierza I
Medal nieprzyznany
Order Księcia Włodzimierza II
August Medycejski
Order Księcia Włodzimierza III
Andream von Salza, Stanisław von Tauer
Krzyż Za Wiarę i Ojczyznę
Krzyż pamiątkowy dla członków Konfederacyi Warszawskiej Albert Karol Medycejski, Ivan von Lichtenstein, Marek Wiktorowicz, Sebastian von Tauer
Krzyż Monarchii I
Henryk Horoch, Kamil Trzaska, Karol Radziwiłł, Marek Wiktorowicz, Michał Radziwiłł, Norbert I Catalan, Pius IV
Krzyż Monarchii II
Aleksander Trzaska-Chojnacki, Andream von Salza, Andrzej Trzaska-Chojnacki, Henryk Horoch, Ivan von Lichtenstein, Kamil Trzaska, Ksawery van Berden, Maurycy Orański, Samuel Radziwiłł, Sebastian von Tauer, Stanisław von Tauer
Krzyż Zasługi dla Kultury I
Andrzej Trzaska-Chojnacki, Michał apo Zep
Krzyż Zasługi dla Kultury II
Aleksandra Zamoyska, Jakob Iwan Wereszczyński-Bagrat
Krzyż Zasługi dla Kultury III
Jakob Iwan Wereszczyński-Bagrat, Michał Radziwiłł, Samuel Radziwiłł
Medal Bene Merentibus I
Aleksander Trzaska-Chojnacki, Józef Zakrzewski, Kamil Trzaska, Michał apo Zep
Medal Bene Merentibus II
Pius IV
Medal Bene Merentibus III
Marek Wiktorowicz
Medal Bene Merentibus IV
Marek Wiktorowicz
Medal za Długoletnią Służbę I
Henryk Horoch, Kamil Trzaska
Medal za Długoletnią Służbę II
Aleksander Trzaska-Chojnacki, Henryk Horoch, Pius IV
Medal z Długoletnią Służbę III
Aleksander Trzaska-Chojnacki, Andrzej Trzaska-Chojnacki, Henryk Horoch, Kamil Trzaska, Pius IV
Gwiazda Oficerska
Daniel January von Tauer-Krak, Henryk Horoch, Ivan von Lichtenstein, Kamil Trzaska, Pius IV, Stanisław von Tauer
Gwiazda Ukrainy
Odznaczenie pamiątkowe za zwalczanie Powstania Pawłyszenki Albert Orański, Jakob Iwan Wereszczyński-Bagrat, Jan Lubomirski-Dostojewski, Karol Wawrzyniec Medici-Zep, Maksymilian Branicki-Lubomirski, Mikołaj Hrychowicz, Rarogon, Samuel Radziwiłł, Sebastian von Tauer, Stanisław von Tauer
Amarantowa Wstążka
Ivan von Lichtenstein, Jakob Iwan Wereszczyński-Bagrat, Maurycy Orański, Stanisław von Tauer
Gwiazda Inflant
Aleksander Trzaska-Chojnacki, Andream von Salza, Borys von Targersdorf, Jakob Iwan Wereszczyński-Bagrat, Maksymilian Branicki-Lubomirski, Marek Wiktorowicz, Maurycy Orański, Mikołaj Hrychowicz, Rarogon, Samuel Radziwiłł, Sebastian von Tauer, Stanisław von Tauer
Krzyż Cnocie Wojskowej I
Pierwsze nadanie Andream von Salza, Borys von Targersdorf
Krzyż Cnocie Wojskowej II
Drugie nadanie Medal nieprzyznany
Krzyż Cnocie Wojskowej III
Trzecie nadanie Medal nieprzyznany
Order Zasługi dla Litwy
Marek Wiktorowicz
Gwiazda Mołdawii
Aleksander Trzaska-Chojnacki, Daniel January von Tauer-Krak, Ivan von Lichtenstein, Jakob Iwan Wereszczyński-Bagrat, Marek Wiktorowicz, Maurycy Orański, Sebastian von Tauer, Stanisław von Tauer