Księga Ziemian Rzeczypospolitej

Księga Ziemian Rzeczypospolitej

Postprzez Albert Karol Medycejski » 01 lut 2014, 19:11

Księga Ziemian Rzeczypospolitej
Stan na: 14.06.2016 r.

Obrazek


Zawiera wykaz majątków ziemskich i ich właścicieli oraz numery aktów własności wg wzoru:
1) Majątki w Koronie - oznaczone numerami K/00
2) Majątki na Litwie - oznaczone numerami L/00
3) Lenna królewskie - oznaczone numerami LK/00

Wpisy i uzupełnienia danych w Księdze są dokonywane na bieżąco.
Zgłaszanie zmian w prawie własności mogą dokonywać właściciele majątków po ich nabyciu, otrzymaniu lub akcie nadania od Jego Królewskiej Mości
.

Uwagi:
* mały zamek, mała twierdza
** średni zamek
*** duży zamek, duża twierdzaKsięga Ziemian Rzeczypospolitej
[Nr Aktu Własności / Nazwa Majątku / (Skład Majątku) / Należność za płody rolne]

Majątki Marka Pawła xięcia Wiktorowicza Zepa

K/36 Majątek Czarcigród (twierdza** Czarcigród, twierdza* Złotów, twierdza* Jastrowie, zamek*** Podgaje, zamek** Krajenka, zamek* Kujan, pałac Czarcigród, dwór Czarcigród, 5 wsi i folwark Czarcice/5)
NALEŻNOŚĆ: 400 DPL

K/37 Majątek Sopot (twierdza ** Sopot, twierdza* Gdynia, twierdza* Wejherowo, zamek*** Rumia, zamek** Reda, zamek* Kosakowo, 35 wsi i 6 folwarków: Sopot/5, Gdynia/6, Wejherowo/6, Kosakowo/6, Rumia/6, Reda/6)
NALEŻNOŚĆ: 2700 DPL

K/46 Majątek Podhorce (twierdza** Podhorce, twierdza* Jasionów, twierdza* Kadłubiska, zamek*** Zahorce, zamek** Chwatów, zamek* Grabowa, miasteczko Podhorce, 21 wsi i 6 folwarków: Grodziec/5, Grodzice/3, Kręciny/4, Mysze Kiszki/3, Psiawola/4, Podhorce/5)
NALEŻNOŚĆ: 1 986 DPL

K/117 Majątek Kielce ( zamek** Kielce, zamek* Chęciny, 20 wsi, 3 folwarków: Kielce/7, Chęciny/7, Morawica/6)
NALEŻNOŚĆ: 1500 DPL

* * *

L/02 Majątek Lachowicze (twierdza** Lachowicze, twierdza* Hruszówka, twierdza* Korzenie, zamek*** Florianów, zamek** Kavali, zamek* Konki, wieś i folwark Lachowicze/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

L/06 Majątek Kiejdany (twierdza** Kiejdany, twierdza** Wiktorowo, twierdza** Kłajpeda, twierdza* Kowno, twierdza* Rosienie, twierdza* Olita, twierdza* Janów, twierdza* Taurogi, twierdza* Szawle, zamek*** Poniewież, zamek*** Troki, zamek*** Telsze, zamek** Godlewo, zamek** Mariampol, zamek** Szyłokarczma, zamek* Birże, zamek* Uciana, zamek* Płungiany, pałac Kiejdany, 5 miast: Kowno, Kiejdany, Janów, Rosienie, Kłajpeda, 1765 wsi i 353 folwarki: Kowno /5, Janów /5, Kiejdany /5, Godlewo /5, Rosienie /5, Preny /5, Koszedary /5, Żyżmory /5, Ejragoła /5, Birsztany /5, Wilki /5, Ażarele /5, Jezno /5, Kaplice /5, Rukłe /5, Żejmy /5, Kronie /5, Rumszyszki /5, Żośle /5, Akademia Kowieńska /5, Bopty /5, Czekiszki /5, Domejkowo /5, Kaczerginie /5, Kormiałów /5, Kołotowo /5, Łopie /5, Sapieżyszki /5, Wędziagoła /5, Akademia /5, Datnów /5, Gudziuny /5, Jaswojnie /5, Kroki /5, Pogiry /5, Pernarowo /5, Szaty /5, Surwiliszki /5, Trusków /5, Balwierzyszki /5, Pokojnie /5, Wejwery /5, Betygoła /5, Girtakol /5, Lidowiany /5, Niemokszty /5, Szydłowo /5, Widukle /5, Żoginie /5, Olita /5, Druskieniki /5, Orany /5, Łoździeje /5, Simno /5, Wiejsieje /5, Dougi /5, Butrymańce /5, Krakopol /5, Niemonajcie /5, Lejpuny /5, Wiciuny /5, Kopciowo /5, Krasna /5, Urdomin /5, Sereje /5, Szostaków /5, Świętojeziory /5, Merecz /5, Olkieniki /5, Mariampol /5, Wyłkowyszki /5, Kozłowa Ruda /5,, Szaki /5, Kibarty /5, Kalwaria /5, Władysławów /5, Giełgudyszki /5, Wierzbołów /5, Dauksze /5, Gudele /5, Igliszkany /5, Ludwinów /5, Sosnowo /5, Szumsk /5, Barzdy /5, Gryszkabuda/5, Kruki/5, Lokajcie/5, Łuksze/5, Syntowty/5, Poniemuń/5, Żwirgżdajcie/5, Bartniki/5, Grażyszki/5, Kieturwłoki/5, Pilwiszki/5, Wisztyniec/5, Taurogi/5, Jurbork/5, Szyłele/5, Pojegi/5, Skaudwile/5, Smolniki/5, Poniemuń/5, Erzwiłki/5, Raudany/5, Średniki/5, Staki/5, Szymkajcie/5, Wodżgiry/5, Wielona/5, Wieszwile/5, Wilkiszki/5, Kołtyniany/5, Konstantynowo/5, Ławkowo/5, Pojurze/5, Tenenie/5, Upina/5, Żwingi/5, Botoki/5, Gaura/5, Pogromoncie/5, Żygajcie/5, Kłajpeda/5, Kretynga/5, Szyłokarczma/5, Połąga/5, Gorżdy/5, Szkudy/5, Nerynga/5, Sałanty/5, Prekule/5, Dowile/5, Andrzejewo/5, Judrany/5, Krotynga/5, Pliki/5, Wewirzany/5, Wieżajcie/5, Dorbiany/5, Korciany/5, Barszczyce/5, Iłoki/5, Lenkimy/5, Masiady/5, Gordoma/5, Kotyca/5, Kinty/5, Ruś/5, Szweksznie/5, Wojnuta/5, Nowe Miasto/5, Telsze/5, Możejki/5, Płungiany/5, Retów/5, Wieksznie/5, Wornie/5, Siady/5, Łajżew/5, Lacków/5, Pikiele/5, Tyrkszle/5, Żydyki/5, Olsiady/5, Kule/5, Płótele/5, Kalwaria Żmudzka/5, Twery/5, Ejgirdzie/5, Gadonów/5, Janopol/5, Ławkosody/5, Łukniki/5, Nierymdajcie/5, Nieworany/5, Powondeń/5, Tryszki/5, Ubiszki/5, Żorany/5, Szawle/5, Radziwiliszki/5, Kurszany/5, Nowe Okmiany/5, Janiszki/5, Kielmy/5, Pokroje/5, Szadów/5, Wenta/5, Cytowiany/5, Okmiany/5, Żagory/5, Linków/5, Użwenty/5, Krupie/5, Popielany/5, Kruki/5, Skajzgiry/5, Korklany/5, Kroże/5, Lale/5, Poszyle/5, Szawkiany/5, Żołpie/5, Kławany/5, Ligumy/5, Poszwityń/5, Rozalin/5, Żejmele/5, Bejsagoła/5, Grynkiszki/5, Połany/5, Poszuszwie/5, Pacunele/5, Szczodrobów/5, Szawkoty/5, Szawlany/5, Tyrolki/5, Wodokty/5, Bazyliany/5, Gruździe/5, Kajry/5, Kurtowiany/5, Kuże/5, Meszkucie/5, Szakinów/5, Poniewież/5, Rakiszki/5, Birże/5, Poswol/5, Kupiszki/5, Remigoła/5, Johaniszkiele/5, Abele/5, Wobolniki/5, Subocz/5, Ponedele/5, Kupreliszki/5, Radziwiliszki/5, Podbirże/5, Popiel/5, Alojzów/5, Antoszew/5, Poławeń/5, Sołomieść/5, Subocz/5, Skopiszki/5, Szymańce/5, Giełaże/5, Krakinów/5, Mieżyszki/5, Nowe Miasto Poniewieskie/5, Rogów/5, Smilgie/5, Szyły/5, Wodakle/5, Dowiany/5, Konstantynów/5, Kryklany/5, Kryniczyn/5, Pompiany/5, Puszołaty/5, Sałaty/5, Czadosy/5, Dokiszki/5, Pojedupie/5, Jużynty/5, Komaje/5, Poniemunek/5, Poniemuń/5, Soły/5, Suwejniszki/5, Uciana/5, Wisaginia/5, Onikszty/5, Jeziorosy/5, Malaty/5, Ignalino/5, Dukszty/5, Dusiaty/5, Kowarsk/5, Traszkuny/5, Androniszki/5, Dobejki/5, Kurkle/5, Skiemiany/5, Surdegi/5, Świadoście/5, Troupie/5, Wieszynty/5, Melegiany/5, Rymszany/5, Twerecz/5, Owanta/5, Bolniki /5, Dubinki/5, Giedrojcie/5, Janiszki/5, Daugiele/5, Kukuciszki/5, Leluny/5, Syłgudyszki/5, Sudejki/5, Tauroginy/5, Użpol /5, Wiżuny/5, Antolepty/5, Sołoki/5, Turmont/5, Wiłkomierz/5, Wiktorowo/5, Elektreny/5, Landwarów/5, Grzegorzewo/5, Szyrwinty/5, Soleczniki/5, Podbrodzie/5, Nowe Święciany/5, Niemenczyn/5, Święciany/5, Troki/5, Jewie/5, Ejszyszki/5, Rudziszki/5, Biała Waka/5, Siemieliszki/5, Dziewieniszki/5, Jaszuny/5, Bogusławiszki/5, Giełwany/5, Kiernów/5, Muśniki/5, Zybały/5, Hoduciszki/5, Kołtyniany/5, Łabonary/5, Wysoki Dwór/5, Hanuszyszki/5, Dziewałtów/5, Nidoki/5, Pobojsk/5, Siesiki/5, Szeszole/5, Towiany/5, Wieprze/5, Widziszki/5, Pozelwa/5, Żmujdki/5, Bezdany/5, Mejszagoła/5, Mickuny/5, Szumsk/5)..
NALEŻNOŚĆ: 300 050 DPL

* * *

LK/07 Miasto Płock (miasto)
NALEŻNOŚĆ: 0 DPL

---------------------------------------------------

Majątki Augusta xięcia Medycejskiego

K/02 Majątek Uniejów (Twierdza* Uniejów, Twierdza *** Twierdza, Zamek* Uniejów, 2 miasteczka: Uniejów i Spycimierz, 52 wsie i 3 folwarki: Uniejów/42, Poddębice/5, Wawrzyniew/8)
NALEŻNOŚĆ: 4 260 DPL

K/03 Majątek Błędów (zamek, miasteczko Błędów, pałac Błędów, 16 wsi i 2 folwarki: Błędów/15, Medyceje/1)
[b]NALEŻNOŚĆ: 1256 DPL


K/04 Majątek Skała (zamek** Skałą, pałac Skała, miasteczko Skała, 9 wsi, folwark Smardzewice/9)
[b]NALEŻNOŚĆ: 694 DPL


K/21 Majątek Mościcka (dwór Mościska, pałac Aguustów, 2 folwarki: Mościska/1, Augustów/11)
NALEŻNOŚĆ: 920 DPL

K/48 Majątek Janowiec (Twierdza* Janowiec, pałac Janowiec, 36 wsi oraz 1 folwark: Janowiec/36)
NALEŻNOŚĆ: 2 260 DPL

K/49 Majątek Gorzeń (pałac Gorzeń, 8 wsi i 4 folwarki: Gorzeń/5, Mierzęcin/1, Dziki Bór/1, Zawady/1)
NALEŻNOŚĆ: 880 DPL

* * *

L/01 Majątek Papiersko (twierdza* Papiersko, miasto Papiersko, 60 wsi i 2 folwarki: Papiersko/30, Frontowicze/30)
NALEŻNOŚĆ: 4 880 DPL

L/09 Majątek Ornatowicze (Twierdza* Ornatowicze, pałac Rumiany, 4 wsie i 1 folwark Ornatowicze/21)
NALEŻNOŚĆ: 1684 DPL

L/14 Majątek Kircholm (Twierdza* Kircholm, miasteczko Kircholm oraz 3 wsie i 1 folwark Kircholm/23)
NALEŻNOŚĆ: 1618 DPL

---------------------------------------------------

Majątki Karola xięcia Radziwiłła

K/07 Ordynacja Oporowska zamek, 4 miasta: Kutno, Gostyń Sochaczew, Krościenko, miasteczko Żychlin, 3 twierdze: Żychlin, Podgaje, Pobóż, 98 wsi i 30 folwarki: Pobórz/10, Karolew/9, Szczyt/9, Mnich/9, Strzelce/5, Garbów/3, Ślęszyn/6, Solec/3, Łanięta/2, Głogowiec/3, Sanniki/2, Kiernozia/3, Grzybów/4, Bedlino/5, Kurów/3, Rybno/3, Chrzęsno/3, Iłów/2, Luszyn/3, Pietkiewicze/1, Jastrzębia/1, Janów/1, Jaworzyna/1, Samogoszcz/1, Skórzewa/1, Stanisławów/1, Kamienna/1, Wola Prosperowa/1, Swoboda/1, Pieryszów/1
NALEŻNOŚĆ: 16 524 DPL

K/11 Ordynacja Niepołomicka (Twierdza***, Zamek* Niepołomice, Zamek** Bochnia, 3 miasta: Bochnia, Niepołomice i Limanowa, 83 wsi i 41 folwarków: Brzezie/21, Podłęże/3, Brzezie/3, Kłaj/3, Bodzanów/3, Zabięrzę/3, Grobla/5, Wola Batowska/5, Dąbrowa/5, Zakrzów /1,Zakrzowiec/1, Ochmanów /1, Zagórze/1, Słomiróg/1, Staniątki /1, Brzegi/1, Grabie/1, Pobiednik Mały/1, Pobiednik Wielki/1, Koźlica/1, Zofipole/1, Igołomia/1, Odwiśle/1, Złotniki/1, Wawrzeńczyce/1, Bochenski/1, Wola Zabierzowska/1, Chobot/1, Szarów/1, Targowisko/1, Łysokanie/1, Szczytniki/1, Grodkowice/1, Chełm/1, Łężkowice/1, Moszczenica/1, Stanisławice/1, Cikowice /1, Książnice/1, Cichawa/1, Siedlec/1)
NALEŻNOŚĆ: 13 562 DPL

K/16 Majątek Niedzica twierdza* "Pieniny", zamek **Czorsztyn, zamek** Niedzica, 3 miasta: Stary Sącz, Krościenko, Czorsztyn, 3 miasteczka: Szczawnica, Biała Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, 113 wsi oraz 37 folwarków: Krośnica/14, Frydman/9, Łęcko/11, Maniowy/10, Podegrodzie/21, Rytro/17, Kluszkowce/1,Mizerna/1, Huba /1, Szlembark /1, Dębno /1, Falsztyn/1, Sromowce Wyżne/1, Kacwin/1, Łapsze Niżne/1, Łapsze Wyżne/1, Łapszanka/1, Grocholowie /1, Rzepiska/1, Jurgów/1, Czarna Góra/1, Trybsz/1, Dursztyn/1, Krempachy /1, Nowa Biała/1, Gronków/1, Brzegi/1, Olszówka/1, Waksmund/1, Ostrowsko/1, Łopuszna/1, Knurów/1, Hałuszowa/1, Tylka/1, Biały Potok/1, Kąty/1, Sromowce Niżne/1)
NALEŻNOŚĆ: 18 616 DPL

K/17 Majątek Wiśnicz (zamek**Wiśnicz, miasto Wiśnicz, miasteczko Nowy Wiśnicz, 99 wsi i 63 folwark Lipnica/37, Olchawa /1, Leksandrowa /1, Stary Wiśnicz /1, Kopaliny /1, Pogwizdów /1, Zawada /1, Nieszkowice Wielkie /1, Nieszkowice Małe /1, Królówka /1, Łomna /1, Borówna /1, Chronów /1, Kobyle /1, Wiśnicz Mały /1, Brzeźnica /1, Gorzków /1, Łazy /1, Gierczyce /1, Dąbrowica /1, Buczyna /1, Grabina /1, Stradomka /1, Wieniec /1, Chrostowa /1, Sobolów /1, Nieprześnia /1, Kamyk /1, Wieruszyce /1, Wola Wieruszycka /1, Cichawka /1, Brzezowa /1, Leszczyna /1, Trzciana /1, Tarnawa /1, Zbydniów /1, Ujazd /1, Rdzawa /1, Kierlkówka /1, Łąkta Górna /1, Łąkta Dolna /1, Bytomsko /1, Lipnica Górna /1, Lipnica Dolna /1, Gosprzydowa /1, Tymowa /1, Lewniowa /1, Tworkowa /1, Złota /1, Biesiadki /1, Żerków /1, Gnojnik /1, Uszew /1, Zawada Uszewska /1, Okocim /1, Doły /1, Porąbka Uszewska /1, Jastew /1, Jadowniki /1, Jasień /1, Poręba Spytkowska /1, ? /1), ?/1
NALEŻNOŚĆ: 14 616 DPL

K/23 Majątek Zbaraż (Twierdza*** Zbaraż, 2 miasta: Tarnopol i Wiśniowiec, 80 wsi i folwark Zbaraż/51, Lubianki Niższe /1, Lubianki Wyższe /1, Tarasówka /1, Bazarzyńce /1, Liski /1, Załuże /1, Stary Zbaraż /1, Chornyj Lis /1, Roznoszyńce /1, Krasnosielce /1, Kapustyntsi /1, Musorowce /1, Sieniawa /1, Łopuszne /1, Sieniachówka /1, Szyły /1, Dobromirka /1, Łozówka /1, Czahary /1, Maksymówka /1, Szewczenkowe /1, Krętowce /1, Hrycowce /1, Stryjówka /1, Trawniewo /1, Okrymiwtsi /1, Czernichowce /1, Kurniki /1, Łozowa /1, Hai Szewczenski /1, Szlachcińce /1, Stechnikowce /1, Iwaszkowce /1, Dubowce /1, Zarubińce /1, Opryłowce /1, Czumale /1, Dobrowody /1, Iwanczany /1, Nowiki /1, Kołodno /1, Szymkowce /1, Szyły /1, Rzeszniówka/1, Karnachiwka /1, Boliazuby /1, Witkowce /1, Oleszkowce /1, Zarudzie /1, Rakowiec/1)
NALEŻNOŚĆ: 12 780 DPL

K/45 Majątek Halicz (zamek Halicz, 2 twierdze: Stanisławów i Buczacz, miasto Halicz, 2 miasteczka: Stanisławów i Buczacz, 48 wsi i 3 folwarki: Chretnica/10, Kałusz/8, Nagoszyn/30)
NALEŻNOŚĆ: 4 620 DPL

* * *

L/03 Majątek Sejny (twierdza Sejny, pałac, dwór, miasto Sejny, 60 wsi i 2 folwarki: Dziki Bór/30 Biały Zdrój/30)
NALEŻNOŚĆ: 3800 DPL

L/16 Majątek Nieśwież (twierdza* Nieśwież,zamek*** Lachowicze, miasto Nieśwież, 119 wsi i 6 folwarki: folwark Snów/60, folwark Podzamcze/45 ), Sadka lipka/11,Lań/1, Horodziej/1, Domatkanawicze/1
NALEŻNOŚĆ: 9882 DPL

L/17 Majątek Lipawa (duża twierdza Grobina, miasto Lipawa, 5 wsi i 5 folwarków: Rolawa/1, Pinki/1, Saraiki/1, Ilgi/1, Rawa/1)
NALEŻNOŚĆ: 890 DPL

----------------------------------------------------

Majątki Aleksandra Trzaski-Chojnackiego

K/05 Majątek Grójec (dwór, 243 wsie i 10 folwarków: Grójec/38, Mogielnica/39, Nowe Miasto n. Pilicą/30, Warka/11, Belsk Duży/11, Błędów/11, Chynów/13, Goszczyn/21, Jasieniec/30, Pniewy/39)
NALEŻNOŚĆ: 15 580 DPL

K/06 Majątek Białobrzegi (miasto Białobrzegi, dwór, 273 wsie i 13 folwarków: Grójec /38, Mogielnica /39, Nowe Miasto n. Pilicą /30, Warka /11, Belsk Duży /11, Błędów /11, Chynów /13, Goszczyn /21, Jasieniec /30, Pniewy/39, Płoniawy/10, Strzegowo/10, Słupsk/10)
NALEŻNOŚĆ: 17 680 DPL

K/22 Majątek Lubowla (zamek, 2 miasteczka: Stara Lubowla i Podoliniec, 30 wsi i dwa folwarki: Gniezdne/15 i Litmanowa/15)
NALEŻNOŚĆ: 2 360 DPL

K/34 Majątek Kamieniec (twierdza i miasto Kamieniec Podolski, 160 wsi i 8 folwarków: Żabica/20, Wilczany/20, Moszczyna/20, Łupna/20, Żwamiec/20, Szutniew/20, Bogowica/20, Laszki/20)
NALEŻNOŚĆ: 13 280 DPL

K/35 Majątek Mszczonów (dwór Mszczonów, miasteczko Mszczonów, 40 wsie oraz 2 folwarki: Mszczonów/20, Kowiesy/20)
NALEŻNOŚĆ: 2 840 DPL

K/38 Majątek Nowy Dwór (21 wsi i folwark Nowy Dwór/21)
NALEŻNOŚĆ: 1 360 DPL

K/39 Majątek Trembowla (zamek** Trembowla, 80 wsi, 4 folwarki: Łaszniów/20, Darachów/20, Dobre/20, Borwiczówka/20)
NALEŻNOŚĆ: 5 200 DPL

K/42 Majątek Radziejowice (dwór, 24 wsie i folwark Radziejowice/24)
NALEŻNOŚĆ: 1 540 DPL

K/43 Majątek Wiskitki (dwór, miasto Wiskitki, 38 wsi i folwark Wiskitki/38)
NALEŻNOŚĆ: 2 380 DPL

K/44 Majątek Żyrardów (miasto Żyrardów, dwór Żyrardów, 20 wieś i folwark Żyrardów/20)
NALEŻNOŚĆ: 1660 DPL

K/47 Majątek Radziwiłłów (dwór, 25 wsie i folwark Radziwiłłów/25)
NALEŻNOŚĆ: 1 600 DPL

K/15 Majątek Puławy (pałac, miasto Puławy, 20 wsie i folwark Góra Puławska/20)
NALEŻNOŚĆ: 1420 DPL

K/20 Majątek Chojnata (Twierdza*** Chojnata, 3 zamki* Chojnata I, Chojnata II, Chojnata III, dwór Chojnata, miasteczko Chojnata, 32 wsie i 5 folwarków: Chojnata/9, Turowa Wola/10, Wędrogów/4, Wola Pękoszowska/5, Doleck/4)
NALEŻNOŚĆ: 2 612 DPL

K/32 Majątek Walawa (pałac, 20 wieś i folwark Walawa/20)
NALEŻNOŚĆ: 1300 DPL

K/40 Majątek Bielsk (pałac, 65 wsi i 11 folwarków: Bolechowice /1, Cekanowo /1, Ciachcin /1, Dębsk /1, Drwały /1, Gostynin /10, Grudusk /10, Ojrzeń /10, Opinogóra /10, Regimin /10, Sońsk/10
NALEŻNOŚĆ: 5000 DPL

K/58 Majątek Ciechanów (dwór Ciechanów, miasteczko Ciechanów, 62 wsie i 8 folwarków: Ciechanów /10, Glinojeck/19, Gostynin/1, Grudusk/10, Ojrzeń/1, Opinogóra/1, Regimin/10, Sońsk/10)
Należność: 4892 DPL

K/59 Majątek Garwolin (dwór Garwolin, 120 wsie, 12 folwarki: Garwolin /10, Pilawa/10, Łaskarzew/10, Żelechów/10, Borowie/10, Górzno/10, Maciejowice/10, Miastków/10, Parusów/10, Sobolew/10, Trojanów/10, Wilga/10)
Należność: 8400 DPL

K/60 Majątek Gostynin (dwór Gostynin, 40 wsie, 4 folwarki: Gostynin /10, Pacyna /10, Sanniki /10, Szczawin Kościelny/10)
Należnosć: 2800 DPL

K/61 Majątek Grodzisk Mazowiecki (dwór Grodzisk, 17 wsi, 8 folwarków: Grodzisk Mazowiecki /10, Adamowizna/1, Baranów/1, Jaktorów/1, Żabia Wola/1, Milanówek/1, Podkowa Leśna/1)
Należnosć: 1820 DPL

K/62 Majątek Kozienice (dwór Kozienice, 27 wsi, 9 folwarków: Kozienice /10, Aleksandrówka/1, Garbatki/10, Kozienice /10, Aleksandrówka/1, Kozienice/1, Garbatki/10, Głowaczów/1, Gniewoszów/1, Grabów/1, Magnuszew/1, Sieciechów/1)
Należnosć: 2520 DPL

K/63 Majątek Legionowo (dwór Legionowo, 50 wsi, 5 folwarków: Legionowo /10, Serock /10, Jabłonna /10, Nieporęt /10, Wieliszew/10)
Należnosć: 3500 DPL

K/64 Majątek Lipsko (dwór, Lipsko, 25 wsi, 7 folwarki : Lipsko /10, Babilon/1, Chotcza/10, Ciepielów/1, Rzeczniów/1, Sienno/1, Solec/1)
Należność: 2200 DPL

K/65 Majątek Łosice (dwór Łosice, 26 wsi, 8 folwarków: Łosice /10, Biernaty Średnie/1, Łosice/1, Huszlew/10, Olszanka/1, Platerów/1, Sarnaki/1, Stara Kornica/1)
Należność: 2360 DPL

K/66 Majątek Maków (dwór Maków, 110 wsi, 11 folwarki: Maków/10, Dąbrowice/10, Różan/10, Czerwonka/10, Karniewo/10, Krasnosiek/10, Młynarze/10, Rzewnie/10, Sypniewo/10, Szelków/10, Płoniawy/10)
Należnosć: 7700 DPL

K/67 Majątek Mińsk Mazowiecki (dwór Mińsk Mazowiecki, 120 wsie, 12 folwarki: Mińsk Mazowiecki /10, Anielew/10, Sulejówek/10, Dębę Wielkie/10, Dobre/10, Halinów/10, Jakubów/10, Kałuszyn/10, Latowicz/10, Mrozy/10, Siennica/10, Stanisławów/10
Należność: 8400 DPL

K/68 Majątek Mława (dwór Mława, 90 wsie, 9 folwarki: Mława /10, Szydłowo/10, Dzierzgowo/10, Lipiec Kościelny/10, Radzanów/10, Szreńsk/10, Wieczfnia/10, Kościelna/10, Wieśniewo/10)
Należność: 6300 DPL

K/69 Majątek Nowy Dwór Mazowiecki (dwór, miasteczko Nowy Dwór Mazowiecki, 69 wsie, 6 folwarki: Nowy Dwór Mazowiecki /10, Nasielsk /10, Zakroczym /10, Czosnów /10, Leoncin /10, Pomiechówek/19)
Należność: 5154 DPL

K/70 Majątek Ostrołęka (dwór, 12 wsie, 12 folwarki: Ostrołęka /1, Rzekuń/1, Myszyniec/1, Baranowo/1, Czarnia/1, Czerwin/1, Gowarowo/1, Karzidło/2, Lewis/1, Łyse/1, Olszewo Borki/1, Troczyn/1)
Należność: 1820 DPL

K/71 Majątek Ostrów Mazowiecki (dwór Ostrów Mazowiecka, 10 wsi, 10 folwarków: Ostrów Mazowiecki /1, Antoniewo/1, Brok/1, Andrzejewo/1, Bogaty-Pianki/1, Małkinia Górna/1, Nur/1, Stary Lubotyń/1, Szulborze Wielkie/1, Wasewo/1, Zaręby Kościelne/1)
Należnosć: 1760 DPL

K/72 Majątek Nowa Iwiczna (dwór Iwiczna, 6 wieś, 6 folwark: Nowa Iwiczna/1, Góra Kalwaria/1, Konstancin Jeziorna/1, Tarczyn/1, Lesznowola/1, Prażmów/1)
Należnosć: 960 DPL

K/73 Majątek Płock (dwór Płock, miasteczko Płock, 20 wsi, 20 folwarków: Płock /1, Stróżewko/1, Sochocim/1, Załuski/1, Obryte/1, Wyszogród/1, Drobin/1, Gąbin/1, Bielsk/1, Bodzanów/1, Brudzień Duży/1, Bulkowo/1, Łąck/1, Mała Wieś/1, Nowy Duninów/1, Rodzanowo/1, Słubice/1, Słupno/1, Stara Biała/1, Staroźreby/1)
Należność: 3320 DPL

K/74 Majątek Płońsk (dwór Płońsk, 52 wsie i 7 folwarków: Płońsk /10, Raciąż /1, Baboszewo /1, Czerwińsk nad, Wisłą /10, Dzierzążnia /10, Joniec /10, Naruszewo/10)
Należnosć: 4132 DPL

K/75 Majątek Praga (twierdza*** Praga, dwór Praga, 2 wsie, 2 folwarki: Praga /1, Golędzinów/1))
Należnosć: 320 DPL

K/76 Majątek Pruszków (dwór Pruszków, 52 wsi, 6 folwarków: Piastów /2, Pruszków /10, Brwinów /10, Michałowice /10, Nadarzyn /10, Raszyn/10)
Należnosć: 3720 DPL

K/77 Majątek Przasnysz (dwór Przasnysz, miasteczko Przasnysz, 52 wsi i 6 folwarków: Przasnysz /10, Chorzele /1, Czernice Borowe /10, Jednorożec /10, Krasne /10, Krzynowłoga Mała/10)
Należność: 3966 DPL

K/78 Majątek Przysucha (dwór Przysucha, miasteczko Przysucha, 71 wsi i 8 folwarków: Przysucha /10, Borkowice /1, Gielniów /10, Klwów /10, Odrzywół /10, Potworów /10, Rusinów /10, Wieniawa/10)
Należnosć: 5486 DPL

K/79 Majątek Pułtusk (dwór Pułtusk, miasteczko Pułtusk, 7 wsi i 7 folwarków: Pułtusk /1, Białowieża /1, Boby /1, Chmielewo /1, Głodowo /1, Gnojno /1, Grabówiec/1, Gzy/1, Pokrzywice/1, Świercze/1, Winnica/1, Zatory/1)
Należnosć: 1992 DPL

K/80 Majątek Radom (dwór Radom, miasteczko Radom, 3 wsie, 3 folwarki: Radom /1, Kaptur/1, Pionki/1)
Należność: 498 DPL

K/81 Majątek Siedlce (dwór Siedlce, 2 wsie, 2 folwarki: Siedlce /1, Mordy/1, Domanice/1)
Należnosć: 480 DPL

K/82 Majątek Sierpc (dwór, 7 wsi, 7 folwarków: Sierpc /1, Piaski/1, Gozdowo/1,Mochowo/1, Rościszewo/1, Szczutowo/1, Zawidz/1)
Należność: 1120 DPL

K/83 Majątek Sochaczew (dwór Sochaczew, 70 wsi i 7 folwarków: Sochaczew /10, Brochów /10, Iłów /10, Młodzieszyn /10, Nowa Sucha /10, Rybno /10, Teresin/10)
Należnosć: 4900 DPL

K/84 Majątek Sokołów (dwór Sokołów, 73 wsie, 15 folwarki: Sokołów /7, Bachorza /7, Bartosz /7, Brzozów /7, Brzozów-Kolonia /7, Budy Kupientyńskie /7, Chmielew /7, Czerwonka/17, Kosów Lacki/1, Sterdyń/1, Repki/1, Bielany/1, Jabłonna Lacka/1, Sabnie/1, Ceranów/1)
Należność: 4766 DPL

K/85 Majątek Szydłowiec (dwór Szydłowiec, 9 wsi i 9 folwarków: Szydłowiec /1, Barak /1, Ciechostowice /1, Chustki /1, Hucisko/1, Chlewiska/1, Jastrząb/1, Mirów/1, Orańsko/1)
Należnosć: 1440 DPL

K/86 Majątek Ożarów (dwór Ożarów, 7 wsi i 7 folwarków: Ożarów /1, Bronisze /1, Duchnice /1, Domaniewek, Pierwszy /1, Gołaszew /1, Jawczyce /1, Kaputy–Kręczki/1, Błonie/1, Łomianki/1, Izabelin/1, Kampinos/1, Leszno/1, Stare Babice/1)
Należnosć: 2080 DPL

K/87 Majątek Węgrów (dwór Węgrów, 79 wsie, 23 folwarki : Węgrów /5, Borzychy /5, Jarnice /5, Jarnice-Pieńki /5, Jartypory /5, Krypy /5, Liw /5, Ossolin /5, Pierzchały /4, Połazie /4, Popielów /4, Ruchna /4, Ruchenka /4, Starawieś /4, Szaruty /4, Śnice/4, Łochów/1, Grębków/1, Korytnica/1, Miedzna/1, Sadowne/1, Stoczek/1, Wierzbno/1)
Należnosć: 7040 DPL

K/88 Majątek Wołomin (dwór Wołomin, 22 wsi i 22 folwarków: Wołomin /1, Cięciwa /1, Czarna /1, Duczki /1, Helenów /1, Leśniakowizna /1, Lipinki /1, Majdan /1, Mostówka /1, Nowe Grabie /1, Nowe Lipiny /1, Ossów/1, Kobyłka/1, Marki/1, Ząbki/1, Zielonka/1, Tłuszcz/1, Dąbrówka/1, Jadów/1, Klembów/1, Poświętna/1, Strachów/1)
Należnosć: 3520 DPL

K/89 Majątek Wyszków (dwór Wyszków, 11 wsi i 11 folwarków : Wyszków /1, Deskurów /1, Drogoszewo /1, Fidest /1, Gulczewo /1, Kamieńczyk/1, Brańczyk/1, Długosiodło/1, Rząśnik/1, Somianka/1, Zabrodzie/1)
Należnosć: 1760 DPL

K/90 Majątek Zwoleń (dwór Zwoleń, 41 wsie, 13 folwarki: Zwoleń /4, Atalin /4, Barycz /4, Filipinów /4, Helenówka /4, Jasieniec Solecki /4, Jedlanka /4, Józefów /4, Żuromin/5, Kazanów/1, Policzna/1, Przyłek/1, Tczów/1)
Należnosć: 3760 DPL

K/91 Majątek Żuromin (dwór Żuromin, 42 wsie, 10 folwarki: Będzymin /5, Brudnice /4, Chamsk /4, Cierpigórz /4, Dąbrowa /4, Dąbrowice /4, Franciszkowo /4, Kliczewo Duże /4, Kliczewo Małe /4, Bieżuń/1, Kuczbork/1, Lubowidz/1, Lutocin/1, Siemiątkowo/1)
Należność: 3920 DPL

---------------------------------------------------

Majątki Uniwersytetu Krakowski

K/10 Majątek Biecki (zamek** Biecz, miasto Biecz, 45 wsie oraz 5 folwarki: Kręciny/6, Bielawa/6, Zagórzany/7, Sękowa/15 i Grzęszczno/11)
NALEŻNOŚĆ: 4 010 DPL

K/14 Majątek Olesko (zamek** Olesko, miasto: Olesko, 40 wsi i 5 folwarków: Olszczyna/8, Olesko/7, Rusiny/7, Plewice/4, Mączno/14)
NALEŻNOŚĆ: 3 620 DPL

---------------------------------------------------

Majątki Prymasa Rzeczypospolitej Obojga Narodów

LK/03 Księstwo Siewierskie (ziemia siewierska)
NALEŻNOŚĆ: 2 000 DPL

LK/06 Księstwo Warmiński (ziemia warmińska)
NAELŻNOŚĆ: 2 000 DPL

----------------------------------------------------

Majątki Jej Królewskiej Wysokości Eleonory I

L/04 Majątek Szczuczyn (pałac, wieś i folwark Szczuczyn/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

L/07 Majątek Kobryń (pałac, 5 wsi i folwark Kobryń/5)
NALEŻNOŚĆ: 400 DPL

* * *
---------------------------------------------------

Majątki Andreama von Salza

K/18 Majątek Malbork (zamek*** Malbork, miasto Malbork, miasteczko Kamienice, 30 wsi, 1 folwarki: Szczydłowo/30)
NALEŻNOŚĆ: 2440 DPL

K/24 Majątek Kudryń (dwór, 2 wsie, 1 folwark: Kudryń/2)
NALEŻNOŚĆ: 220 DPL

K/25 Majątek Horochów (pałac Horochów, 1 wiś, 1 folwark: Horochów/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

K/31 Majątek Szczytno (zamek** Szczytno, miasteczko Szczytno, 1 wieś, 1 folwark: Szczytno/5)
NALEŻNOŚĆ: 430 DPL

K/50 Majątek Elgląg (zamek** Elbląg, miasteczko Elbląg, 10 wsie i folwark: Milejowo/10)
NALEŻNOŚĆ: 760 DPL

K/51 Majątek Dzierzgoń (zamek** Dzierzgoń, 4 wsie, 1 folwark: Stanowo/4)
NALEŻNOŚĆ: 340 DPL

K/51 Majątek Ostróda (zamek** Ostróda, 4 wsie, 1 folwark: Wałdowo/4)
NALEŻNOŚĆ: 340 DPL

K/52 Majątek Toruń (zamek** Toruń, miasteczko Toruń, 10 wsie, 1 folwark: Wrzosy/10)
NALEŻNOŚĆ: 760 DPL

K/53 Majątek Kowalewo (zamek** Kowalewo, 4 wsie, 1 folwark: Szubin/4)
NALEŻNOŚĆ: 340 DPL

K/54 Majątek Radzyń (zamek** Rydzyń, 4 wsie, 1 folwark: Apolonin/4)
NALEŻNOŚĆ: 340 DPL

K/55 Majątek Grudziądz (zamek** Grudziądz, 4 wsie, 1 folwark: Dragacz/4)
NALEŻNOŚĆ: 340 DPL

K/56 Majątek Królewiec (zamek** Królewiec, miasteczko Królewiec, 10 wsie, folwark: Kozigród/10)
NALEŻNOŚĆ: 364 DPL

Majątek Dyneburg (zamek** Dyneburg, miasteczko Dyneburg, 4 wsie, 1 folwark: Darłów/4)
NALEŻNOŚĆ: 364 DPL

K/58 Majątek Balgia (zamek** Balgia, miasteczko Balgia, 4 wsie, 1 folwark: Balgia/4)
NALEŻNOŚĆ: 364 DPL

Bierzgłowo (dwór, 1 wieś i 1 folwark: Bierzgłowo/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

Brodnica (dwór, 1 wieś i 1 folwark: Brodnica/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

Golub (dwór, 1 wieś i 1 folwark: Golub/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

Nieszawa (dwór, 1 wieś i 1 folwark: Nieszawa/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

Papowo (dwór, 1 wieś i 1 folwark: Papowo/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

Starogród (dwór, 1 wieś i 1 folwark: Starogród/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

Pokarmino (dwór, 1 wieś i 1 folwark: Pokarmino/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

Ragnata (dwór, 1 wieś i 1 folwark: Ragnata/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

Człuchów (dwór, 1 wieś i 1 folwark: Człuchów/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

Gniew (dwór, 1 wieś i 1 folwark: Gniew/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

Pokrzywna
NALEŻNOŚĆ: 0 DPL

Chełmno
NALEŻNOŚĆ: 0 DPL

Tuchola
NALEŻNOŚĆ: 0 DPL

Świecie
NALEŻNOŚĆ: 0 DPL

----

L/08 Majątek Wenden (zamek** Wenden, miasteczko Wenden , 9 wsi, 1 folwark: Wenden/9)
NALEŻNOŚĆ: 694 DPL

L/05 Majątek Baranowicze (pałac Baranowicze, miasteczko, 2 wsie, 1 folwark: Baranowicze/2)
NALEŻNOŚĆ: 220 DPL

* * *

LK/04 Miasto Sandomierz (miasto)
NALEŻNOŚĆ: 0 DPL

---------------------------------------------------

Majątki Sebastiana von Tauera

K/19 Majątek Solec Kujawski (zamek*** Solec Kujawski, dwór, miasto Solec Kujawski, 41 wsi i 11 folwarki: Solec Kujawski/2, Rudy/2, Wypaleniska/2, Przyłubie/2, Chrośno/2, Chrośna/5, Kabat/3, Jarki/4, Dęblin/5, Suchatówka/3, Jezierce/10
NALEŻNOŚĆ: 4220 DPL

K/26 Majątek Bydgoszcz (twierdza*** Bydgoszcz, zamek* Nakło nad Notecią, pałac Lubostroń, pałac Ostromecko, miasto Bydgoszcz, 7 miasteczek: Rynarzew, Żnin, Łabiszyn, Wyszogród i Nakło nad Notecią, Szubin, Morocza, 106 wsie i 29 folwarków: Osielsko/4, Białe Błota/7, Maksymilianowo/7, Boguchwała/2, Sicienko/2, Tryszczyn/2, Łabiszyn/2), Dąbrówka Słucka/2, Samoklęski/2, Pińsko/2, Brzoza/2, Stary Jaruźyn/2, Nowa Wieś Wielka/4, Jakubowo/4, Ostromecko/2, Janowo/2, Wałdowo/2, Królewskie/2, Bolumin/2, Pień/2, Myślęcinek/2, Trzęsacz/2, Kusowo/2, Gądecz/2, Marcelewo/2 i Grabowo/2, Wielki Sosnowiec/10, Lachowo/10, Szkocja/10, Olek/10.
NALEŻNOŚĆ: 15 620 DPL

K/94 Majątek Murowaniec (zamek*** Murowaniec, 24 wsie i 5 folwark: Murowaniec/3), Łochowo/4, Stanisławka/4, Annowo/3, Tur/10.
NALEŻNOŚĆ: 1940 DPL

K/105 Majątek Koronowo (zamek*** Koronowo, zamek* Stary Jasieniec, pałac Murowaniec, miasto Koronowo, 32 wsie i 7 folwarków: Koronowo/3), Stary Jasiniec/3, Solno/5, Cierplewo/4 Wilcze/3, Pruszcz/4, Wilcza Góra/10.
NALEŻNOŚĆ: 3196 DPL

K/110 Majątek Inowrocław (zamek*** Inowrocław, zamek* Kruszwica, 3 miasta: Inowrocław, Pakość, Gniewkowo, 1 miasteczko: Kruszwica, 35 wsi i 8 folwarków: Gniewkowo/4, Kruszwica/4, Broniewice/4, Krusza Zamkowa/4, Strzelno/4, Ostrowo/3, Polanowice/2, Ściborze/10.
NALEŻNOŚĆ: 4160 DPL

K/118 Majątek Wocławek (2 miasteczka: Włocławek, Brześć Kujawski, 30 wsi i 3 folwarki: Trzy Kopce/10, Radymszyn/10, Warząchewka Polska/10
NALEŻNOŚĆ: 2480 DPL

---------------------------------------------------

Majątki Ivana von Lichtenstein

K/12 Majątek Połtawa (twierdza*** Połtawa, Zamek* Ivanhrod, pałac, miasto Połtawa, 3 miasteczka: Połtawa, Połtawa Przedmieścia i Nowa Połtawa, 166 wsi i 49 folwarki: Połtawa/5, Kovalivka/5, Hrabynivka/5, Verkholy/5, Sosnivka/5, Baronivka/5, Kołodije/5, Bednarije/5, Diuknivka/5, Kniazivka/5, Dębowiec/5, Sokolniec/5, Papugiec/5, Bednariej/5, Iwanowo/5, Turkseraj/5, Tomaszowo/5, Dymitrije/5, Neswiży/5, Bratylije/5, Bratyż/1, Bezniż/1, RiczneSelo/2, Znajodije/1, Mołojcowo/1, NowaPołtawa/2, Połtawsko/2, Kavalerivka/2, Baronetivka/1, Markizivka/2, Grodivka/2, Proletarivka/2, Poruvnivka/2, Dewiatnivka/2, Desiativka/2, Markowdije/5, Jankowdije/5, Daniłowdije/5, Prystiżyne/1, Frotirnoja/1, FrotirnojaStara/1, Nesmotroja/1, Pidpatroja/1, Torczycia/1, Trypol/1, Gandurin/5, Homburin/5, Politurin/5, Guzurin/5).
NALEŻNOŚĆ: 20 836 DPL

K/93 Majątek Czehryń (twierdza*** Czehryń, 11 wsi oraz 9 folwarków: Czehryń/3, Rostupije/1, Kryjanice/1, Dumania/1, Berezna/1, Sołoszyny/1, Terny/1, Petriwci/1, Kopyły/1)
NALEŻNOŚĆ: 1560 DPL

K/98 Majątek Żytomierz (zamek*** Żytomierz, miasteczko Żytomierz, 12 wsie i 12 folwarków: Korafyna/1, Koralina/1, Chodorków/1,Chorowiec/1, Dubowiec/1, Budyszcze/1, Browki/1, Bolarka/1, Humienniki/1, Horszczyk/1, Jałyszów/1, Adamówka/1)
NALEŻNOŚĆ: 1992 DPL

K/99 Majątek Biała Cerkiew (pałac Biała Cerkiew, miasto Aleksandria, 30 wsi i 30 folwarków: Aleksandria/1,Doryżne/1, Poryżne/1, Horyżne/1, Saryżne/1, Pidryżne/1, Iwanyżne/1, Zanyżne/1, Pinrydy/1, Zaryny/1, Maksymowicze/1, Martynowicze/1, Kopaczi/1, Kopaczów/1, Korżi/1, Koszowata/1, Kozarowicze/1, Kruszynka/1, Nowi Petriwci/1, Nowyj Myr/1, Koszowata/1, Kozarowicze/1, Steszczyna/1, Szamrajiwka/1, Szczestywe/1, Kopaczi/1, Kopaczów/1, Korzi/1, Koszowata/1, Kozarowicze/1.)
NALEŻNOŚĆ: 4980 DPL

K/101 Majątek Kijów (zamek** Kijów, 33 wsi, 11 folwarków: Bazar/6, Wasylków/1, Wysznewe/1, Wyszogród/1, Derniwka/1, Dwirkiwszczyzna/1, Irpień/1, Worowicze/1, Basinin/6, Kielszczyn/7, Gegalin/7.)
NALEŻNOŚĆ: 3080 DPL

K/102 Majątek Owrucz (Twierdza*** Owrucz, 14 wsi i 14 folwarków: Owrucz/1, Owhorod/1, Owgienije/1, Opetrow/1, Perszotrawnewe/1, Noryńsk/1, Antonowyczi/1, Bazariwka/1, Czerwonka/1, Czerewky/1, Duby/1, Hosziw/1, Lewkowyczi/1, Semeny/1)
NALEŻNOŚĆ: 2240 DPL

K/104 Majątek Perejasław (Twierdza*** Perejesław, 39 wsi i 39 folwarków: Perejasław/1, Borusk/1, Prucki Małe/1, Prucki Wielkie/1, Prytrjanka/1, Myhałky/1, Raska/1, Makedony/1, Nastaszka/1, Olszanica/1, Ostrów/1, Żytnie Góry/1, Prucki Małe/1, Prucki Wielkie/1, Prytrjanka/1, Raska/1, Makedony/1, Nastaszka/1, Olszanica /1, Ostrów/1, Żytnie Góry/1, Prucki Małe/1, Prucki Wielkie/1, Prytrjanka/1, Raska/1, Makedony/1, Nastaszka/1, Olszanica/1, Ostrów/1, Prucki Małe/1, Prucki Wielkie/1, Prytrjanka/1, Myhałky/1, Raska/1, Makedony/1, Nastaszka/1, Olszanica/1, Żytnie Góry/1, Jelonirja/1)
NALEŻNOŚĆ: 6240 DPL

K/106 Majątek Wilanów (pałac, 4 wsie i 4 folwarki: Wilanów Stary/1, Wilanów Nowy/1, Wilanów Skarpa/1, Wilanów Kępy/1)
NALEŻNOŚĆ: 640 DPL

K/119 Majątek Hadziacz (pałac, 1 wieś i 1 folwark: Hadziacz/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

K/120 Majątek Łubnie (pałac, 1 wieś i 1 folwark: Łubnie/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

K/121 Majątek Sicz (pałac, 1 wieś i 1 folwark: Sicz/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

K/122 Majątek Czerkasy (pałac, 1 wieś i 1 folwark: Czerkasy/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

K/123 Majątek Monastyryszcze (pałac, 1 wieś i 1 folwark: Monastyryszcze/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

K/124 Majątek Kryłów (pałac, 1 wieś i 1 folwark: Kryłów/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

K/125 Majątek Przewłoczna (pałac, 1 wieś i 1 folwark: Przewłoczna/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

K/126 Majątek Hulajpol (pałac, 1 wieś i 1 folwark: Hulajpol/1)
NALEŻNOŚĆ: 160 DPL

---------------------------------------------------

Majątki Jana Lubomirskiego

K/95 Majątek Korsuń (Twierdza* Korsuń. zamek* Jampol, dwór i pałac Korsuń, pałac Gorłów, 2 miasteczka: Korsuń i Ostropol, 77 wsi oraz 15 folwarków: Korsuń/5, Petklowice/4, Łohwinowo/7, Berdyczów/5, Ałupka/5, Bakczysaraj/2, Gurzuf/5, Klewań/4, Odessa/6,Poczajów/5, Symferopol/4), Berdyszyn/5, Nowogrodzisk/8, Lubomir/5, Jabłonko/7)
NALEŻNOŚĆ: 7044 DPL

K/107 Majątek Bracław (Zamek*** Darkot, 9 wsi oraz 1 folwark: Bracław/9
NALEŻNOŚĆ: 640 DPL

K/108 Majątek Jampol (dwór Jampol, pałac Jampol, 17 wsi oraz 1 folwark: Jampol/17
NALEŻNOŚĆ: 1120 DPL

K/109 Majątek Ostropol (Zamek** Ostropol, 9 wsi oraz folwark: Ostropol/9,
NALEŻNOŚĆ: 640 DPL

K/111 Majątek Mohylew: (dwór Mohylew, pałac Mohylew, miasteczko Mohylew, 19 wsi oraz folwark: Mohylew/19,
NALEŻNOŚĆ: 1354 DPL

K/112 Majątek Rzeszów (dwór Rzeszów, pałac Rzeszów, miasteczko Rzeszów, 9 wsi oraz folwark: Rzeszów/9,
NALEŻNOŚĆ: 694 DPL

Kwidzyń
NALEŻNOŚĆ: 0 DPL

Tczew
NALEŻNOŚĆ: 0 DPL

--------------------------------------------------

Majątki Krzysztofa Lubomirskiego

K/96 Majątek Żmigród (zamek*** Przemyśl, zamek* Żmigród, dwór Żmigród, 2 Miasteczka: Jasło i Przemyśl, 65 wsi oraz 18 folwarków: Żmigród/4, Dukla/4, Majscowa/4, Sanok/16, Jasło/4, Gorlice/4, Krempna/4), Lesko/1, Ustrzyki Dolne/1, Ustrzyki Górne/1, Sambor/5, Przemyśl/5, Brzozów/1, Dynów/1, Cisna/1, Jedlicze/4, Komańcza/1, Baligród/1.
NALEŻNOŚĆ: 6480 DPL

K/103 Majątek Częstochowa [i](pałac Żarki, 8 wsie oraz 4 folwarki: Częstochowa/2, Żarki/1,Szczekociny/3, Koniecpol/3)

NALEŻNOŚĆ: 880 DPL

--------------------------------------------------------

Majątki Jakoba Iwanowa Wereszczyńskiego

K/97 Majątek Wereszczyn (zamek**Wereszczyn, Zamek*** Orłów, zamek* Krupe, zamek** Dorohusk, dwór, 5 miast: Wereszczyn, Chełm, Łuków, Lubartów, Parczew, 3 miasteczka: Wola Wereszczyńcka, Międzylesie i Gryfice, 149 wsi oraz 68 folwarki: Wereszczyn/11, Bagno/1, Dzików/12, Rowy/1, Gwizdały/2, Jęczydół/2, Spychowo/2, Zimna Wódka/2, Browarek/2, Przystajnia/2, Łapiguz/1, Leśnica/4, Piątek/4, Łyski/4, Grzegrzółki/4, Brzezna/4, Naprawa/3, Piastów/3, Zalesie/3, Mała Wieś przy Drodze/1, Radomice/1, Sośnicowice/1, Zasadne/1, Strzelce/1, Głubszyce/1, Koziaszyja/1, Rychbach/1, Lgota Końska/1, Żagań/1, Suleje/1, Szczyrk/1), Agatówka/1, Arad/1, Gajec/1, Gawrony/1, Ładzice/1, Łajs/1, Ściborów/1, Źródła/1, Iły/2, Galiny/2, Harsz/2, Lachowskie/2, Ćmińsk/2, Walce/2, Ujny/2, Radzim/2, Oblas/2, Jaćmierz/2, Mąchocice/3, Lesko/2, Lubiąż/1, Amalka/1, Antoniów/1, Babimost/1, Kórnik/1, Resko/1, Ropa/1, Baraniec/1, Rusko/1, Isep/5, Ilno/5, Kury/1, Trzcinica/1, Borucza/4, Sitki/4, Tuł/4, Łosie/4.
NALEŻNOŚĆ: 31 832 DPL

* * *
L/19 Majątek Połąga zamek*** Połąga, miasto Połąga, 2 wieś 2 folwark: Žibininkai/1, Rūdaičiai/1
NALEŻNOŚĆ: 356 DPL

---------------------------------------------------

Majątki Mikołaja Godziemby Hrychowicza

K/01 Majątek Dębno (zamek** Dębno, zamek***Tarnów, miasto Tarnów, 9 miasteczek: Brzesko, Tuchów, Pilzno, Dębica, Czchów, Ciężkowice, Żabno, Dąbrowa Tarnowska, Radomyśl, 312 wsi i 104 folwarków Dębno/6, Wojnicz/6), Jaworsko/2, Olszowy/2, Melsztyn/2, Zakliczyn/2, Felszowice/2, Jadowniki/2, Wierzchosławice/9, Janowice/2, Pleśna/5, Koszyce Wielkie/3, Lichwin/1, Buchnice/2, Tarnowiec/3, Drózków/1, Filipowice/1, Ostrusza/1, Rzepiennik/1, Łękawka/1, Świebodzin/2, Brzezowa/1, Feściszowa/2, Sierniechów/1, Gromnik/4, Siedliska/2, Borowa/2, Pleśna/4, Bieśnik/2, Kęśna Dolna/1, Kęśna Górna/3, Falkowa/2, Zborowice/2, Bogoniowice/3, Jurków/2, Żerków/4, Tymowa/1, Gnojnik/4, Lisia Góra/4, Radłów/4, Komorów/2, Bobrowniki/4, Latoszyn/6, Mokrzec/3, Strzegocice/2, Odporyszów/2, Łęki Górne/4, Marcinkowice/4, Podlasie/3, Żukowice Stare/2, Braciejowa/3, Siedliska/3, Grudna Dolna/4, Gorzejowa/1, Jaworze Górne/2, Borzęcin/4, Piotrowice/4, Szynwałd/2 Lubaszowa/2, Olszyny/5, Szerzyny/5, Ryglice/3, Zwiernik/4, Mokrzyska/3, Niedomice/3, Zaczarnie/3, Zawada/4, Brzeźnica/3, Korzeniów/2, Żyraków/3, Stroszęcin,5, Zasów/3, Czarna/3, Zdziary/2, Jodłowa/3, Lubcza/2, Zagórze/2, Brzostek/4, Wietrzychowice/1, Zdzierzec/1, Dulcza/1, Borusowa/7, Sikorzyce/3, Partynia/3, Jodłówka/3, Majkowice/3, Bratucice/3, Strzelce/7, Szczurowa/3, Mokre/3, Górka/2, Otwinów/4, Oleśnica/2, Zalipie/2, Pilcza/4, Swarzów/5, Brennik/2, Breń/2, Radogoszcz/6, Nieczajna/4, Zagórsko/6, Kosówka/6
NALEŻNOŚĆ: 51 584 DPL

K/100 Majątek Gwoździec (twierdza* Śniatyń, zamek*** Pokuć, zamek*** Husiatyn, zamek*** Czortków, zamek*** Jazłowiec, zamek** Gwoździec, zamek** Kudryniec, zamek** Daletyn, pałac Ottynia, dwór myśliwski w Kosmaczu, 3 miasta: Kołomyja, Śniatyń, Czortków, 11 miasteczek: Husiatyn, Horodenko, Kossów, Tłumacz, Zaleszczyki, Kopyczyńce, Borszczów, Pniów, Czerwonogród, Rożnów, Ottynia, 259 wsi oraz 91 folwarków: Gwoździec /11, Husiatyn/4, Obertyn /4, Hryniawa /3, Łonczyn /3, Werbięż /3, Kosmacz /1, Daletyn /1, Peczeniżyn /1, Kossów /2, Kuty /3, Zabłotów /4, Pniów /4, Ołynia /4, Tyszowce /4, Horodenka /4, Berezów /3, Żabie /3, Mikuliczyn /4, Czernelica /3, Podzamcze /1, Złoty Potok /2, Jazłowiec /5, Woziłów /2, Barycz /2, Jezierzany /2, Monasterzysko /2, Koeopiec /2, Uścieszko /2, Nizinów /2, Ujście/2, Seretyniec/3, Zabłotów/1, Pistyń/1, Balin/2, Szyszkowce/1, Kisielin/1, Jaworów/2, Roztoki/3, Laskowce/1, Czortów /1, Budzanów /1, Dżuryń /4, Jagielnica /4, Bilcze /4, Jezierzany /4, Gródek /4, Biała /3, Ujscie/2, Kudryniec/3, Białacz/3, Olchowiec/3, Chroptowiec/3, Suchodół/2, Czerwonogród/2, Ułaszkowce/2, Iwanie/1, Probożna/1, Krzywcza/2, Tłuste/1, Mielnica/2, Skała/1, Ossowiec/3, Borowce/2, Przewłoka/2, Jagielica/2, Chomyczyn /6, Zabłotów/6, Zbrzyż/1, Widynów/2, Suchostów/1, Mielnica/3, Boryszów/4, Koprzyńce/4, Chrostów/3, Grymałów/3, Stanów/2, Horodnica/4, Iwanków/2, Germakówka/3, Turylcze/3, Woskowce/2, Turówka/4, Mielnica/5, Roztoki/5, Chorostów/5 Budzianów/5, Posiężna/5, Sołotwina/5, Mielnica/3.
NALEŻNOŚĆ: 55 650 DPL

K/117 Majątek Łuck (zamek*** Łuck, 2 miasta: Łuck i Dubno, 4 miasteczka: Klewań, Torczyn, Rózyszcze, Ołyka, 53 wsi, 17 folwarki: Korszewice/2, Ozdóg/2, Redniew/2, Trostieniec/4, Wiczyny/3, Beresk/3, Kozin/1, Połonka/1, Czetwertyniec/3,Dołgosze/7, Czekno/7, Lubcza/6., Gruziatyn/1, Nadczyca/1, Grodyszcze/1, Sitnice/3, Zaborol/6, Mstyczyn/4, Kaszówka/3, Rudka/2, Sitowicze/3, Gnidowa/4, Teremni/4, Omelnik/3, Bajewo/2, Ceperów/2, Zydaczyn/6, Krupe/3, Podgaje/3, Retmiewo/4 Worotniewo/3, Ostrożec/4, Ujezdy/3, Derno/6, Garazda/5, Romanów/2, Choryłupy/2, Pełża/8)
NALEŻNOŚĆ: 8060 DPL

--------------------------------------------------

Majątki Samuel Radziwiłła

L/18 Majątek Borysów (zamek*** Mińsk, zamek** Połowczyn, zamek* Borysów, pałac Borysów, dwór Borysów, 2 miasteczka: Borysów i Połowczyn, 89 wsi, 19 folwarków: Borysów/11, Lutysław/5, Wratysław/5, Tymicze/5, Miedniki/5, Azarinki/5, Trzcianiec/5, Kalniki/5, Jakuczki/5, Zielony Bór/5, Nawiesy/3, Chołopieńce/3, Zamki/3, Tołoczyn/3, Druck/3, Kuta/3, Krasnoludki/5, Volnica/5, Berezyna/5.
NALEŻNOŚĆ: 8 308 DPL

L/21 Majątek Homel (pałac Homel, 20 wsi, 3 folwarki: Cykuny/6, Jaromina/7, Nowiny/7.
NALEŻNOŚĆ: 1500 DPL

-------------------------------------------------

Maksymilian Branicki - Lubomirski

K/113 Majątek Białystok (Pałac w Białymstoku, 14 wsi, i 2 folwarki: Białystok/13, Supraśl/1)
NALEŻNOŚĆ: 1040 DPL

K/127 Majątek Kalisz (pałac w Kaliszu, 20 wsi oraz 3 folwarki: Kościelna wieś/10, Biskupice/5, Wojciechówka/5)
NALEŻNOŚĆ: 1500 DPL

K/128 Majątek Tykocin (zamki*** Tykocin, dwór Tykocin, 3 wieś, 3 folwarki: Tatary/1, Morusy/1, Saniki/1)
NALEŻNOŚĆ: 480 DPL

K/129 Majątek Bielsk Podlaski (dwór Bielsk Podlaski, 4 wsie i 2 folwarki: Bielsk Podlaski/3, Piliki/1)
NALEŻNOŚĆ: 440 DPL

K/130 Majątek Siemiatycze (dwór Siemiatycze, 4 wsie i 2 folwarki: Siemiatycze/3, Czartajew/1)
NALEŻNOŚĆ: 440 DPL

* * *
L/20 Majątek Grodno (zamek* Grodno, zamek* Karolin, dwór Bruzgi, 29 wie, 9 folwark: Grodno/1, Karolin/3, Wiercieliszki/3, Pogorany/1, Korobczyce/1, Podłabienie/5, Trycze/5, Bruzgi/5, Grzywki/5)
NALEŻNOŚĆ: 2640 DPL

--------------------------------------------------

Stanisław Tauer-Aksak

K/114 Majątek Świerkowiec ( zamek*** Kórnik, zamek* Świerkowiec, 2 dwory: Kórnik i Świerkowiec, 49 wsie oraz 8 folwarki: Świerkowiec/5, Kórnik/15, Kościan/4), Wyndów /2, Wstęga/5, Boska Chluba/3, Mahoń/10, Jeziorna/5
NALEŻNOŚĆ: 3740 DPL

K/116 Majątek Łęczyca (dwór Łęczyca, miasteczko Łęczyca, 21 wsie oraz 5 folwarki: Łęczyca/3, Orłów/5, Brzeziny/5, Olszów/5, Rawa/3
NALEŻNOŚĆ: 1886 DPL

--------------------------------------------------

Hieronim Sieniawski

K/09 Majątek Łańcut (zamek*** Łańcut, pałac: Sieniawa, dwór Krzemienica, miasto: Łańcut, miasteczko: Sieniawa, 62 wsi i 10 folwarków: Krzemienica/5, Łańcut/10, Kańczuga/6, Próchnik/5, Przeworsk/7, Radymno/9, Leżajsk/3, Tarnogród/6, Jarosław/5, Sokołów/6)
NALEŻNOŚĆ: 6 208 DPL
--------------------------------------------------

Majątki Skarbu Państwa (do kupna)

* * *

K/08 Majątek Czacz (pałac, 18 wsi, 4 folwarki: Czacz/5, Podgrodzice/5, Małyślice/5, Rubinów/3 )
CENA: 13 800 DPL
NALEŻNOŚĆ: 1480 DPL

K/13 Majątek Frombork (dwór, 2 wsie i 2 folwarki: Fromborg/1, Bogdany/1)
CENA: 2 700 DPL
NALEŻNOŚĆ: 320 DPL

K/41 Majątek Piaseczno (dwór, 2 wsie i folwark Piaseczno/2)
CENA: 2 100 DPL
NALEŻNOŚĆ: 220 DPL

L/15 Majątek Bogusławice (zamek*** Beriele, zamek* w Prużanach, pałac w Bogusławicach, 59 wsi i 3 folwarki Bogusławice/20 oraz Prużany/20, Barieł/19 )
CENA: 42 800
[b]NALEŻNOŚĆ: 3840 DPL


* * *

LENNA KRÓLEWSKIE PODLEGAJĄCE MONARSZE:
[500 DPL przekazywane dla Sekretarza Wielkiego, 350 DPL przekazywane dla Kustosza Wielkiego, 350 DPL przekazywane dla Herolda Wielkiego oraz 100 DPL przekazywane dla Łowczego, 540 DPL na opłacenie Gwardii Królewskiej]

LK/01 Ziemia Krakowska (4 twierdze: Kraków*, Nowy Sącz*, Oświęcim*, Zakopane*, 2 zamki: Olkusz**, Nowy Targ**, 5 miast: Skawina, Zator, Oświęcim, Wadowice, Nowy Sącz, 3 miasteczka: Olkusz, Nowy Targ, Zakopane, 64 wsi i 8 folwarków: Zator/5, Bielsko/5, Dobczyce/4, Wadowice/10, Wieliczka/10, Trzebinia/10, Kęty/10 i Myślenice/10)
NALEŻNOŚĆ: 11 552 DPL
(-) Albert Karol Medycejski i ZepAvatar użytkownika
 
Posty: 378
Dołączył(a): 02 gru 2013, 20:36
Medale: 1
Order Świętego Jerzego II (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Księga Ziemian Rzeczpospolitej

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość