Strona 1 z 2

Ordonanse i Brewe.

PostNapisane: 02 kwi 2011, 22:25
przez Pius IV
Obrazek

Ordonans
ws. powołania Biskupa Polowego Wojsk Rzeczpospolitej.

Art. 1
Powołuje się na urząd Biskupa Polowego Wojsk Rzeczpospolitej Obojga Narodów Jego Ekscelencję biskupa Otto hrabiego Kenta.

Art. 2
Oddaje się w zarząd Biskupowi Polowego Katedrę Polową.

Art. 3
Ordonans jest skuteczny z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Primatus-elektus,
Servus Servorum Dei,
Primas et Episcopus Catholicus Vulgo Ecclesiae, etc.

Re: Ordonanse i Brewe.

PostNapisane: 03 kwi 2011, 10:06
przez Henryk Horoch
Wasza Eminencjo Księże Prymasie jako Hetman Wielki Rzeczpospolitej pragnę serdecznie podziękować, spełniło się marzenie moje i kilku moich poprzedników. Wojsko Rzeczpospolitej na swego duszpasterza i biskupa. Bóg zapłać. :)

Re: Ordonanse i Brewe.

PostNapisane: 03 kwi 2011, 10:35
przez Pius IV
Ja również bardzo się cieszę z tego powodu :)

Re: Ordonanse i Brewe.

PostNapisane: 23 kwi 2011, 23:43
przez Pius IV
Obrazek

Ordonans
ws. udzielenia święceń kapłańskich.

My, Sykstus I, na mocy danego nam prawa, w obliczu Boga oraz naszych Braci i Sióstr powołujemy Cię Aleksandrosie Patrikjosigosie do pełnienia służby Bogu i Kościołowi. Niech Bóg Wszechmogący w Trójcy Jedyny Ci Błogosławi i wskaże Ci drogę aby twa posługa duchowna była pełna Bożych łask i przyniosła obfite plony.
My, Sykstus I, poprzez nałożenie rąk wyświecamy Cię Aleksandrosie i powołujemy do służby Duchownej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

(-) Sanctitas Vestra
Xystus Primus,
Servus Servorum Dei,
Primas et Episcopus Catholicus Vulgo Ecclesiae, etc.

Re: Ordonanse i Brewe.

PostNapisane: 24 kwi 2011, 14:00
przez Pius IV
Obrazek

Ordonans
na dzień Zmartwychwstania Pańskiego.

My, Sykstus I, Sługa Sług Bożych, Biskup Gniezna, Głowa Katolickiego Kościoła Powszechnego i Prymas Polski, umiłowanym braciom naszym kardynałom, arcybiskupom, biskupom oraz synom infułatom, prałatom, kanonikom, prezbiterom i całemu Ludowi Bożemu, apostolskie pozdrowienie nasze i błogosławieństwo.

W uznaniu zasług położonych ku ewangelizacji i budowie Kościoła w Rzeczpospolitej od wieków, na mocy niniejszego edyktu, postanawiamy przyznać tytuł „Obrońcy Wiary” Jego Królewskiej Mości Michałowi III. Od dziś dnia ma prawo tytułować się Jego Królewską Mością Obrońcą Wiary.

W uznaniu zasług położonych na tle misji duszpasterskiej, na mocy niniejszego edyktu, któremu moc Bulli Patriarszej przyznajemy, ogłaszamy co następuje:

Art. 1
Erygujemy do rangi Archidiecezji Diecezję Wileńską.

Art. 2
Erygujemy do rangi Archikatedry Metropolitalnej Katedrę Wileńską.

Art. 3
Powołujemy na urząd Arcybiskupa Metropolity Wileńskiego, którego Paliuszem Metropolitalnym nagradzamy, Jego Ekscelencję Biskupa Wileńskiego Otto hrabiego Kenta, który z dniem dzisiejszym, na mocy owego zarządzenia zyskuje tytuł Arcybiskupa Metropolity Wileńskiego, w związku z czym nadajemy mu zwrot grzecznościowy „Wasza Ekscelencjo” i herb arcybiskupi który do 7 dni zaprezentować nakazujemy.

Art. 4
Nadaję tytuł Kanonika i przyznaję urząd Prałata Jego Świętobliwości Bratu naszemu umiłowanemu Aleksandrosowi Patrikjosigosowi. Wraz z otrzymanym urzędem Prałata przyznaję herb prałacki którego w terminie 7 dni zaprezentować nakazuję, sutannę w kolorze purpury i wszystkie przywileje, które do dnia zdjęcia z owego urzędu, powołany przez nas Brat sprawować będzie. Jako rezydencję kapłańską nadaję Archikatedrę Patriarszą - Gnieźnieńską.

Art. 5
Wnoszę na episkopalne łono Kościoła Order „Christus Vincit”, którym obdarzam w imię zasług Jaśnie Wielmożnego Pana Henryka hrabiego Horoch.

Podpisano,

/-/ Sancticas Vestra
Xystus Primus,
Servus Servorum Dei.


Dano w Stolicy Apostolskiej, Biskupim Mieście Gnieźnie,
Dnia 24, miesiąca kwietnia, Roku Pańskiego Dwutysięcznego Jedenastego.

Re: Ordonanse i Brewe.

PostNapisane: 30 lip 2011, 12:46
przez Pius IV
Obrazek

Brewe
ws. powołania Oddziałów Gwardii Patriarszej.

My, Sykstus I, Sługa Sług Bożych, Biskup Gniezna, Głowa Katolickiego Kościoła Powszechnego i Prymas Polski, umiłowanym braciom naszym kardynałom, arcybiskupom, biskupom oraz synom infułatom, prałatom, kanonikom, prezbiterom i całemu Ludowi Bożemu, apostolskie pozdrowienie nasze i błogosławieństwo.

Celem zabezpieczenia Książęcego Miasta Gniezna, oddanego nam w autonomię i zarząd, stanowimy, co następuje:

Art. 1
Tworzymy niniejszym Gwardię Patriarszą.

Art. 2
Gwardia Patriarsza jest zbrojnym ramieniem Katolickiego Kościoła Powszechnego, zależnym jedynie od patriarszych decyzji.

Art. 3
Gwardią naszą z przykazania niniejszego dowodzić będzie powoływany i odwoływany przez nas Kapitan Gwardii Patriarszej.

Art. 4
Zatwierdzamy pierwotną liczebność oddziałów w 5000 oddanych wierze, miłości i przyjaźni oraz walce o Słuszną Sprawę gwardzistów.

Art. 5
Jako miejsce stacjonowania wojsk naszych ustanawiamy Patriarsze Miasto Gniezno.

Art. 6
Wprowadzamy na umundurowanie Gwardii Patriarszej co zapisano:

1. Mundur codzienny:

Obrazek

2. Mundur paradny:

Obrazek

ObrazekPodpisano,

/-/ Sancticas Vestra
Xystus Primus,
Servus Servorum Dei.


Dano w Stolicy Apostolskiej, Biskupim Mieście Gnieźnie,
Dnia 24, miesiąca kwietnia, Roku Pańskiego Dwutysięcznego Jedenastego.

Re: Ordonanse i Brewe.

PostNapisane: 30 lip 2011, 13:27
przez Pius IV
Obrazek

Ordonans
ws. powołania Kapitana Gwardii Patriarszej.

Art. 1
Powołujemy na urząd Kapitana Gwardii Patriarszej generała pułkownika Henryka margrabiego Horocha.

Art. 2
Ustanawiamy pensję dla Kapitana Gwardii w wysokości 300 denarów.

Art. 3
Zalecamy Kapitanowi organizację struktur Gwardii Patriarszej.

Art. 4
Ordonans jest skuteczny z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra
Xystus Primus,
Servus Servorum Dei.


Dano w Stolicy Apostolskiej, Biskupim Mieście Gnieźnie,
Dnia 24, miesiąca kwietnia, Roku Pańskiego Dwutysięcznego Jedenastego.

Re: Ordonanse i Brewe.

PostNapisane: 09 sty 2012, 18:26
przez Pius IV
Obrazek

Ordonans
ws. udzielenia święceń kapłańskich.

My, Sykstus I, na mocy danego Nam prawa, w obliczu Boga oraz naszych Braci i Sióstr powołujemy Cię Innocenty von Kleebergu do pełnienia służby Bogu i Kościołowi. Niech Bóg Wszechmogący w Trójcy Jedyny Ci Błogosławi i wskaże Ci drogę aby twa posługa duchowna była pełna Bożych łask i przyniosła obfite plony.
My, Sykstus I, poprzez nałożenie rąk wyświecamy Cię Innocenty na kapłana i powołujemy do służby Duchownej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

(-) Sanctitas Vestra
Xystus Primus,
Servus Servorum Dei,
Primas et Episcopus Catholicus Vulgo Ecclesiae, etc.

Re: Ordonanse i Brewe.

PostNapisane: 09 sty 2012, 18:27
przez Pius IV
Obrazek

Ordonans
ws. udzielenia święceń kapłańskich.

My, Sykstus I, na mocy danego Nam prawa, w obliczu Boga oraz naszych Braci i Sióstr powołujemy Cię Arturze Czartoryski do pełnienia służby Bogu i Kościołowi. Niech Bóg Wszechmogący w Trójcy Jedyny Ci Błogosławi i wskaże Ci drogę aby twa posługa duchowna była pełna Bożych łask i przyniosła obfite plony.
My, Sykstus I, poprzez nałożenie rąk wyświecamy Cię Arturze na kapłana i powołujemy do służby Duchownej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

(-) Sanctitas Vestra
Xystus Primus,
Servus Servorum Dei,
Primas et Episcopus Catholicus Vulgo Ecclesiae, etc.

Re: Ordonanse i Brewe.

PostNapisane: 09 sty 2012, 18:28
przez Pius IV
Obrazek

Ordonans
ws. udzielenia święceń kapłańskich.

My, Sykstus I, na mocy danego Nam prawa, w obliczu Boga oraz naszych Braci i Sióstr powołujemy Cię Auguście Włodzimierzu Bierzyński z Medyceuszy do pełnienia służby Bogu i Kościołowi. Niech Bóg Wszechmogący w Trójcy Jedyny Ci Błogosławi i wskaże Ci drogę aby twa posługa duchowna była pełna Bożych łask i przyniosła obfite plony.
My, Sykstus I, poprzez nałożenie rąk wyświecamy Cię Auguście Włodzimierzu na kapłana i powołujemy do służby Duchownej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

(-) Sanctitas Vestra
Xystus Primus,
Servus Servorum Dei,
Primas et Episcopus Catholicus Vulgo Ecclesiae, etc.