UM/2/1/5/13 Konwencja ws. ziem niczyich [WYPOWIEDZIANA]

Ratyfikowane umowy międzynarodowe

UM/2/1/5/13 Konwencja ws. ziem niczyich [WYPOWIEDZIANA]

Postprzez Karol Radziwiłł » 01 maja 2013, 15:51

TRAKTAT WYPOWIEDZIANY NA MOCY DEKRETU KRÓLEWSKIEGO

Państwa Nowego Kontynentu:
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Republika Francuska
Królestwo Nordii
Rzeczpospolita Eskwilińska
dążąc do umacniania więzów przyjaźni
i ochrony swoich terytoriów
podpisują w najlepszej wierze niniejszą Konwencję
mającą na celu ochronę ich interesów.Artykuł 1. [Definicje]
1. ,,Ziemie niczyje” w rozumieniu niniejszej Konwencji to terytoria Nowego Kontynentu,
które nie należą do żadnego z państw polskiego mikroświata i nie posiadają żadnych
ukonstytuowanych władz administracyjnych. Ziemiami niczyimi są w momencie lokowania również te tereny, które zostają przyłączone do Nowego Kontynentu poprzez ulokowanie na nich istniejącego państwa.
2. ,,Nowy Kontynent” w rozumieniu niniejszej Konwencji to obszar lądu leżący na wschód od
Kontynentu Wschodniego i Archipelagu Tyrenckiego, zajmowany przez państwa będące
Stronami niniejszej konwencji.

Artykuł 2. [Kontrola nad ziemiami niczyimi]
1. Państwa – Strony niniejszej Konwencji, będące równocześnie członkami Rady Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, zwanej dalej Radą zobowiązują się wspólnie dbać o ziemie niczyje
Nowego Kontynentu i zarządzać nimi.
2. Ziemie niczyje Nowego Kontynentu pozostają pod wspólna protekcją Stron niniejszej
Konwencji, będących równocześnie członkami Rady.
3. Strony niniejszej Konwencji zobowiązują się nie zajmować żadnych ziem niczyich bez
wymaganej zgody Stron niniejszej Konwencji, będących równocześnie członkami Rady.
4. Kontrola nad ziemiami niczyimi polega na strzeżeniu ich przed zajęciem lub
bezprawnym wykorzystaniem w celach wojskowych i ekonomicznych.

Artykuł 3. [Zajmowanie ziem niczyich]
1. Ziemie niczyje Nowego Kontynentu mogą zostać zajęte za oficjalną zgodą Stron niniejszej Konwencji, będących równocześnie członkami Rady.
2. Zgodnie z art.2. Traktatu Założycielskiego Rady Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, ziemie niczyje mogą zostać zajęte, jeśli zgodę wyrażą wszystkie państwa członkowskie Rady.
3. Strony niniejszej Konwencji będące równocześnie członkami Rady są zobowiązane podać do publicznej wiadomości oficjalne stanowisko w sprawie zajęcia ziem niczyich przez państwo zainteresowane.
4. Stanowisko w sprawie zajęcia ziem niczyich przez państwo zainteresowane, powinno być wyrażone w ciągu trzydziestu dni, począwszy od dnia przedłożenia wniosku na forum danego państwa.
5. Po spełnieniu wymagań określonych w ust.1-4, końcowym warunkiem zajęcia ziem niczyich jest jak najszybsze przyjęcie niniejszej Konwencji przez państwo zainteresowane.
6. Próba zajęcia ziem niczyich przez państwo obce lub jedną ze Stron niniejszej Konwencji, bez spełnienia wymaganych warunków, zobowiązuje Strony Konwencji do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do wycofania się z nielegalnych działań przez państwo łamiące niniejszy przepis.


Artykuł 4. [Wykorzystywanie ziem niczyich w celach militarnych]
1. Wykorzystanie ziem niczyich w celach ekonomicznych lub militarnych, takich jak manewry, ćwiczenia, próby zbrojne, wymaga zgody każdej ze Stron niniejszej Konwencji, będącej równocześnie członkiem Rady.
2. Próba wykorzystania ziem niczyich w celach ekonomicznych lub militarnych przez państwo obce lub jedną ze Stron niniejszej Konwencji, bez wymaganej zgody, zobowiązuje Strony Konwencji do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do wycofania się z nielegalnych działań przez państwo łamiące niniejszy przepis.

Artykuł 5. [Zakończenie]
1. Konwencja niniejsza zostaje podpisana w (…) egzemplarzach, z których każdy trafi do
jednej ze Stron niniejszej Konwencji.
2. Konwencja pozostaje otwarta do podpisu przez nowe państwa, które w przyszłości przejmą
kontrole nad jakąkolwiek częścią ziem Nowego Kontynentu i nie wymaga zgody wcześniejszych państw-sygnatariuszy.
3. Zniesieniu podlega Konwencja ws. Ziem Niczyich z 2012 roku.
4. Każda ze Stron, może wypowiedzieć niniejszą Konwencję, poprzez uprzednią notyfikację tego faktu, rozesłaną do wszystkich Stron, która skutkuje po 14 dniach od dnia zawiadomienia.
5. Konwencja wchodzi w życie z chwilą podpisania jej przez przedstawicieli państw-sygnatariuszy.


(-) Karol Józef I von Habsburg-Lothringen Radziwiłł,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski etc. etc. etc.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gadu-Gadu: 37427777

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Umowy Międzynarodowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość