UM/6/09/12/13 [WYPOWIEDZIANY]

Ratyfikowane umowy międzynarodowe

UM/6/09/12/13 [WYPOWIEDZIANY]

Postprzez August Medycejski » 09 gru 2013, 18:31

TRAKTAT WYPOWIEDZIANY NA MOCY KONSTYTUCJI SEJMOWEJ Z DNIA 7 MIESIĄCA VIII ANNO DOMINI MMXVI

TRAKTAT
w sprawie Wielkiej Biblioteki Współpracy.


Kraje – sygnatariusze niniejszego traktatu widząc ogromną potrzebę zadbania o dorobek kulturowy wszystkich mikronacji, jakim są dzieła literatury, postanawiają utworzyć Wielką Bibliotekę Współpracy. Kraje - sygnatariusze pragną otoczyć szczególną protekcją twórców i ich dzieła oraz uchronić je przed zapomnieniem w odmętach przemijającego czasu. Pragną, żeby twórczość artystów przetrwała dla potomnych, jako niewyczerpane źródło wiedzy, nauki i doświadczenia, do którego to mikronauci z całego Polinu mieć powinni nieskrępowany dostęp. W myśl tej zasady Kraje – sygnatariusze pragną zgromadzić literaturę mikroświata w jednym miejscu.


Rozdział I [Przepisy ogólne]

Art. 1
Wielka Biblioteka Współpracy [dalej: Biblioteka lub projekt] jest organizacją pozarządową zajmującą się ochroną i zbiorem dzieł literackich ze wszystkich krajów polskiego mikroświata.

Art. 2
Zasady funkcjonowania Biblioteki określa niniejszy traktat oraz Rada Wielkiej Biblioteki [dalej: Rada].

Art. 3
1. Siedziba Biblioteki znajduje się w Krakowie.
2. Siedziba Rady znajduje się w Lordaeron.

Rozdział II [Rada Wielkiej Biblioteki]

Art. 4
1. Rada jest organem zarządzającym działaniem Biblioteki.
2. Na czele Rady stoi elekcyjny Lord Kustosz.

Art. 5
1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele każdego z krajów biorących udział w projekcie.
2. Każdy kraj może powołać jednego przedstawiciela do Rady.
3. Sposób powoływania przedstawiciela do Rady określa każdy z krajów biorących udział w projekcie.

Art. 6
1. Rada obraduje sesyjnie.
2. Sesje Rady zwołuje Lord Kustosz na wniosek własny lub co najmniej trzech Radnych.

Art. 7
1. Lord Kustosz wybierany jest przez Radnych na okres szczęściu miesięcy.
2. Lord Kustosz:
a) przewodzi sesjom Rady,
b) dba o zbiory i stronę Biblioteki,
c) reprezentuje Bibliotekę i Radę na zewnątrz,
d) podpisuje i zatwierdza uchwały Rady,
e) nadaje numer ISBN zbiorem zgromadzonym w Bibliotece.

Art. 8
1. Rada:
a) przyjmuje, bądź odrzuca uchwały dotyczące Biblioteki.
b) przyjmuje uchwały większością 2/3 głosów.
c) wybiera pośród swoich członków Lorda Kustosza.
2. Członkami Rady mogą zostać jedynie autorzy dzieł zgłoszonych do Biblioteki, bądź ich właściciele, bądź pełnomocnicy autorów, bądź właścicieli.

Rozdział III [Wielka Biblioteka Współpracy]

Art. 9
Biblioteka zgromadzi zbiory bez względu na kraj ich pochodzenia.

Art. 10
Rada może odmówić przyjęcia dzieła, jeśli godzi ona w poczucie moralności i godności jednostki ludzkiej.

Art. 11
Biblioteka gromadzi tylko te dzieła, które zostaną dobrowolnie zgłoszone przez autorów, bądź właścicieli dzieł.

Rozdział IV [Rzeczpospolita Obojga Narodów oraz Wielka Polondia]

Art. 12
Rzeczpospolita Obojga Narodów zobowiązuje się udostępnić miejsce na swoich serwerze dla Biblioteki.

Art. 13
Republika Wielkiej Polondii zobowiązuje się udostępnić miejsce na swoim forum dla Rady.

Rozdział V [Uczestnictwo w projekcie]

Art. 14
Kraj, który podpisze i ratyfikuje niniejszy traktat staje się uczestnikiem projektu.

Art. 15
Kraj, którzy stał się uczestnikiem projektu jest zobowiązany do promocji Biblioteki na swoim terytorium.

Rozdział VI [Zakończenie]

Art. 16
Kraje, które przystąpiły do projektu mogą w każdej chwili z niego wystąpić. Pozostawiają jednak one wolną decyzję autorom dzieł zgłoszonym do Biblioteki o ich pozostawieniu pośród zbiorów, bądź wycofaniu.

Art. 17
Niniejszy traktat może ulec zmianom za porozumieniem wszystkich Krajów – sygnatariuszy, na wniosek kraju – sygnatariusza, bądź Rady.

/-/ Karol I Józef Radziwiłł,
z Bożej łaski i woli Narodu Król
Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki,
Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki,
Smoleński, Siewierski, Czernihowski,
Książę Parmy, Rex Catholicae etc.
etc. etc.


Dopisek:
Traktat został podpisany przez Jego Królewską Mość Karola Józefa dnia 08 czerwca 2013 roku przed wiążącymi postanowieniami Konfederacji Kijowskiej. W DP opublikowany dopiero 09 grudnia 2013 roku.Avatar użytkownika
 
Posty: 1963
Dołączył(a): 03 gru 2010, 17:12
Medale: 7
Order Orła Białego (1) Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Księcia Włodzimierza II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuły: Wojewoda sieradzki, Marszałek koronny

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Umowy Międzynarodowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron