UM 2/13/07/14 - Traktat vaarlandzki

Ratyfikowane umowy międzynarodowe

UM 2/13/07/14 - Traktat vaarlandzki

Postprzez August Medycejski » 13 lip 2014, 09:52

Traktat powołujący Radę Kontynentu

Preambuła
Przywiązani do historii i tradycji oraz połączeni węzłem przyjaźni, szanując suwerenność i niepodległość naszych państw i narodów, w celu pogłębienia wzajemnej współpracy, gotowi rozpocząć nowy etap w historii Vaarlandu i Antyry postanawiamy zawiązać Radę Kontynentu.Artykuł 1 RADA KONTYNENTU
Rada Kontynentu zwana dalej Radą łączy niepodległe i suwerenne państwa polskiego mikroświata, których terytoria są położone na Vaarlandzie i Antyrze.

Artykuł 2 ZASADY
Wszystkie państwa członkowskie zachowują:
-niepodległość i pełną suwerenność
-możliwość realizacji własnej polityki zagranicznej w oparciu o wzajemne konsultacje w ramach organów Rady,
-państwa członkowskie w swojej polityce zagranicznej kierują się zasadą solidarności względem pozostałych członków Rady.

Artykuł 3 CELE
Rada stawia sobie następujące cele:
-promowanie i poszerzanie współpracy gospodarczej,
-wspieranie i rozwój kultury, edukacji i sportu w krajach członkowskich,
-popieranie idei współpracy pomiędzy państwami członkowskimi,
-mediacje w przypadku konfliktów pomiędzy państwami członkowskimi.

Artykuł 4 SIEDZIBA RADY
Za siedzibę Rady uznaje się każde miasto państw członkowskich Rady, w którym odbywa się spotkanie lub inne wydarzenie związane ze Radą.

Artykuł 5 CZŁONKOSTWO
1. Rada jest otwarta dla wszystkich państw wirtualnych, położonych na Vaarlandzie i Antyrze, które szanują jej wartości i gotowe są przyjąć zasady określone w niniejszym Traktacie.
2. W drodze wyjątku do Rady mogą przystąpić inne kraje, które są położone poza wskazanym w p.1 obszarem po przyjęciu zasad określonych Traktatem i uzyskaniu zgody państw członkowskich na przystąpienie do Rady.
3. Każde państwo członkowskie jest reprezentowane w Radzie przez dwóch przedstawicieli wybieranych wedle własnego prawa wewnętrznego.

Artykuł 5 ZGROMADZENIE RADY
1. Rada obraduje na zgromadzeniach, zwoływanych przez państwa członkowskie. Obrady odbywają się w państwie, które wystąpiło o zwołanie Rady i pod jego przewodnictwem.
2. W Zgromadzeniu Rady biorą udział przedstawiciele państw członkowskich. Każde państwo członkowskie posiada 1 głos w Radzie.
3. W celu realizacji swoich celów, Rada przyjmuje uchwały, w których państwa członkowskie wyrażają wspólne stanowisko. Uchwały Rady są obowiązujące dla państw które je podpisały.
4. W przypadku konfliktu pomiędzy państwami członkowskimi Rada pełni funkcję organu mediacyjnego. Zgromadzenie Rady w sprawie mediacji ma prawo zwołać każda ze stron konfliktu lub państwo trzecie.
5. Rada wydaje też opinie i zalecenia. Wykonanie zaleceń Rady jest wiążące dla każdego z państw członkowskich w przypadku naruszenia lub złamania umów międzynarodowych.

Artykuł 6 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
1. Państwa członkowskie Rady poprzez swoich przedstawicieli informują się wzajemnie w sprawach dotyczących polityki zagranicznej.
2. Państwa członkowskie Rady konsultują wzajemnie proces negocjacji w sprawach lokacji na kontynencie nowych państw oraz przyjęcia nowych członków do Rady.
3. Rada na prośbę państwa członkowskiego zobowiązuje się popierać, służyć radą i pomocą w zakresie podejmowanych działań dyplomatycznych.

Artykuł 7 STOSUNKI GOSPODARCZE
1. Państwa członkowskie Rady zobowiązują się do podejmowania działań pogłębiających współpracę gospodarczą pomiędzy sobą.
2. Państwa członkowskie Rady zobowiązują się wdrażać rozwiązania ułatwiające wymianę walutową pomiędzy systemami gospodarczymi i bankowymi państw członkowskich Wspólnoty.

Artykuł 8 KULTURA I NAUKA
1. Państwa członkowskie Rady zobowiązują się podejmować działania zmierzające do pogłębienia współpracy między instytucjami nauki i kultury, w tym organizowanie wspólnych festiwali, wystaw i zawodów sportowych.
2. Na terenie państw Rady są honorowane wszystkie tytuły zawodowe i naukowe państw członkowskich.

Artykuł 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Traktat wchodzi w życie z chwilą ratyfikacji go przez wszystkich państwa założycielskie Rady.
2. Traktat jest sporządzony w X jednakowych egzemplarzach. Depozytariuszem każdego z tych egzemplarzy są państwa założycielskie.
3. Uzupełnienia i dodatkowe uzgodnienia dotyczące Traktatu mogą być dołączane do Traktatu w postaci protokołów dodatkowych.

Obrazek

/-/ August Ludwik II, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc. a także Książę Bari i Salty

/-/ Petrus II Constantinus Dei gratia Rex Aguriae et Magnus Dux Rumiae, etc. etc.


W imieniu Jej Królewskiej Mości Eleonory I podpis pod Traktatem złożył:

/-/ S.M el Rey Norbert I de Catalán, Rey de Scarlaña y Francia
Presidente del Gobierno Nacional bajo la autoridad de la Reina Leonor I
Obrazek

(—) August Medycejski
książę na Uniejowie i Janowcu, wojewoda sieradzki,
książę Bari i Salty, profesor historii na Uniwersytecie KrakowskimAvatar użytkownika
 
Posty: 1964
Dołączył(a): 03 gru 2010, 17:12
Medale: 7
Order Orła Białego (1) Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Księcia Włodzimierza II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuły: Wojewoda sieradzki, Marszałek koronny

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Umowy Międzynarodowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość