UM 4/2016 Konwencja o Ziemiech Vaarlandu i Antyry

Ratyfikowane umowy międzynarodowe

UM 4/2016 Konwencja o Ziemiech Vaarlandu i Antyry

Postprzez Sebastian von Tauer » 27 lut 2016, 11:22

Konwencja
o Ziemiach Vaarlandu i Antyry
z 2014 roku
Państwa Vaarlandu i Antyry chcąc unormować warunki zajmowanie i przyłączanie terytoriów do kontynentu podpisują w najlepszej wierze niniejszą Konwencję:

Artykuł 1. Ziemie i obszary Kontynentu
1. Ziemie Vaarlandu i Antyry wedle niniejszej Konwencji tworzą "Nowy Kontynent" położony na wschód od Kontynentu Wschodniego i Archipelagu Tyrenckiego.
2. Obszar kontynentu to ziemie obejmujące terytoria państw na nim położonych oraz ziemie bez przynależności państwowej zwane dalej ziemiami niczyimi.
3. Ziemie niczyje to tereny niezamieszkałe na których nie funkcjonowało dotychczas żadne państwo. Do ziem niczyich zalicza się również terytoria po dawnych państwach które przestały funkcjonować, a obecnie nie należą do żadnego z państw polskiego mikroświata.
4. Obszary przyłączane w rozumieniu niniejszej Konwencji to terytoria należące do istniejącego państwa, które wyraża chęć lokalizacji na "Nowym Kontynencie".

Artykuł 2. Kontrola nad ziemiami niczyimi
1. Ziemie niczyje pozostające pod wspólną kontrolą państw sygnatariuszy niniejszej Konwencji.
2. Strony niniejszej Konwencji zobowiązują się nie zajmować żadnych ziem niczyich bez wymaganej zgody Stron niniejszej Konwencji opartej o zasadę określoną w art.3 p1.

Artykuł 3. Zajmowanie ziem niczyich lub przyłączanie ziem
1. Ziemie niczyje mogą zostać zajęte za oficjalną zgodą co najmniej 2/3 państw będących stroną niniejszej Konwencji w tym wszystkich z którymi nowo lokowane państwo będzie graniczyć.
2. Państwo wnioskujące o zajęcie ziem niczyich lub przyłączenie ziem zobowiązane jest spełniać następujące wymagania:
a) istnieć minimum 6 miesięcy,
b) podać adres strony lub forum państwa,
c) przedłożyć wstępną propozycję swoich granic państwowych.
3. Stanowisko państwa będącego Stroną niniejszej Konwencji w sprawie zajęcia ziem niczyich lub przyłączenia ziem przez państwo zainteresowane, powinno być wyrażone w ciągu siedmiu dni, począwszy od dnia przedłożenia wniosku. Odmowa wydania zgody winna zawierać uzasadnienie.
4. Po spełnieniu wymagań określonych w ust.1-3, końcowym warunkiem zajęcia ziem niczyich lub przyłączenia ziem jest jak najszybsze przyjęcie niniejszej Konwencji przez państwo zainteresowane.
5. Zajęcie ziem niczyich przez państwo obce lub jedną ze Stron niniejszej Konwencji, bez spełnienia wymaganych warunków, zobowiązuje Strony Konwencji do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do wycofania się z nielegalnych działań przez państwo łamiące niniejsze przepisy.

Artykuł 4. Wykorzystywanie ziem niczyich
1. Wykorzystanie ziem niczyich w celach ekonomicznych, gospodarczych lub militarnych, takich jak manewry, ćwiczenia, próby zbrojne, wymaga zgody każdej ze Stron niniejszej Konwencji.
2. Próba wykorzystania ziem niczyich w celach ekonomicznych, gospodarczych lub militarnych przez państwo obce lub jedną ze Stron niniejszej Konwencji, bez wymaganej zgody, zobowiązuje Strony Konwencji do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do wycofania się z nielegalnych działań przez państwo łamiące niniejszy przepis.

Artykuł 5. Postanowienia końcowe
1. Konwencja pozostaje otwarta do podpisu przez państwa, które w przyszłości przejmą kontrole nad jakąkolwiek częścią ziem Nowego Kontynentu lub państwa już istniejące na kontynencie chcące dołączyć do Konwencji. Wniosek o podpisanie Konwencji można składać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jednego z państw sygnatariuszy Konwencji.
2. Zniesieniu podlega Konwencja ws. Ziem Niczyich z 2013 roku.
3. Każda ze Stron, może wypowiedzieć niniejszą Konwencję, poprzez uprzednią notyfikację tego faktu, rozesłaną do wszystkich Stron, która skutkuje po 14 dniach od dnia zawiadomienia.
4. Konwencja wchodzi w życie z chwilą podpisania jej przez przedstawicieli państw-sygnatariuszy.

/-/ Sebastian January I
Król Polski, Wielki Książę Litewski
Wraz z szlachtą
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 3102
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 15
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuły: Wojewoda Inowrocławski

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Umowy Międzynarodowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość