Strona 1 z 2

Wniosek o objaśnienie statusu terytorialnego ziem spornych

PostNapisane: 30 maja 2020, 22:28
przez Hubert Szablarczyk - Hrychowicz
WKMość!
Najczęściej pojawiające się na naszym forum mapy Rzeczypospolitej jak i jej granice na mapach mikroświata pokrywają się z granicami historycznej I Rzplitej w 1619 roku. Były jednak wówczas (jak i wcześniej czy później) w Rzeczypospolitej tereny o statusie niepewnym dla naszych warunków.
Część z nich była tylko lennami, część zasię udzielnymi państewkami, jednakże z pewnych względów zależnymi od Rzplitej.
Potrzebuję informacyj o tychże ziemiach, czy należą one na dzień dzisiejszy do Rzplitej, a jeśli tak to do której części, Korony czy Litwy. (o ile nie tworzą jakowejś udzielnej), czy są podzielone między inne jednostki, pod jaką nazwą funkcjonują.
Spis ziem o które mi chodzi:

- ziemia lęborsko-bytowska
- Prusy Książęce
- Księstwo Siewierskie
- Księstwo Warmińskie
- zastaw spiski
- Księstwo Kurlandii (i Semigalii)
- województwa wendeńskie, parnawskie, dorpackie
- księstwo żmudzkie

Proszę także informację o innych jednostkach nie-wojewódzkich które mogłyby być warte odnotowania, a które nie widnieją na mapach realnych z okresu.

Z poważaniem,

Re: Wniosek o objaśnienie statusu terytorialnego ziem sporny

PostNapisane: 30 maja 2020, 23:13
przez Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
Przepraszam, że się wtrącam do sprawy, ale chciałbym przypomnieć, że Księstwo Siewierskie jest terenem, będącym źródłem dochodów Diecezji Krakowskiej, a Księstwo Warmińskie - Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

EDIT. viewtopic.php?f=251&t=4936
viewtopic.php?f=302&t=4717

Re: Wniosek o objaśnienie statusu terytorialnego ziem sporny

PostNapisane: 31 maja 2020, 11:52
przez Samuel Radziwiłł
Mości Panie Hubercie,

Uważamy że poniższe ziemie przynależą do Rzeczpospolitej za wyjątkiem Ziemi Bytowskiej.

- ziemia lęborsko-bytowska - na mapie jest zaznaczona po za RP
- Prusy Książęce - status jest nieuregulowany, gdyż realnie był lennem Korony, a w naszych warunkach może być traktowany jak inne księstwa będące częścią RP. Przynależy do Korony
- Księstwo Siewierskie - przynależy do Kościoła, nie ma mozliwości nabywać tu majątków
- Księstwo Warmińskie - jak wyżej
- zastaw spiski - przynależy do Korony
- Księstwo Kurlandii (i Semigalii) - aktualnie status nieuregulowany, w naszych warunkach może być traktowany jak inne księstwa będące częścią RP. Przynależy do Litwy
- województwa wendeńskie, parnawskie, dorpackie - są częścią RP, przynależą do Litwy
- księstwo żmudzkie - przynależy do Litwy

Korzystamy z tej mapy dostępnej na wikipedii https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Podzia%C5%82_administracyjny_I_RP.png

Jeśli ktoś jest w tej materii lepiej poinformowany, prosimy o aktualizowanie tych wiadomości.

Re: Wniosek o objaśnienie statusu terytorialnego ziem sporny

PostNapisane: 31 maja 2020, 12:31
przez Maurycy Orański
A okreg lęborsko-bytowski nie przynależy/przynależał do ordynacji JOX Marka? Zdaje mi się iż był ujęty na mapie przedstawionej na Sejmie z wnioskiem o jej utworzenie.
Należy też chyba wspomnieć o miastach Chocim i Biały Kamień z przyległościami zdobytych drogą militarną.

Re: Wniosek o objaśnienie statusu terytorialnego ziem sporny

PostNapisane: 31 maja 2020, 18:13
przez Hubert Szablarczyk - Hrychowicz
Panie Maurycy, idzieli o Biały Kamień w Inflantach? Bo znalazłem też jakowe Białe Kamienie na Rusi, ale na terenach o których przynależność do Rzplitej wątpliwości nie mam.
Link do kampanij w których Chocim i Biały Kamień zostały zdobyte też by się przydał, bo chętnie bym sprawdził o jak rozległych przyleglościach mowa.

Re: Wniosek o objaśnienie statusu terytorialnego ziem sporny

PostNapisane: 31 maja 2020, 18:18
przez Maurycy Orański
Ot i kampanija inflancka
Chocim zdobyto chyba w Powstaniu Pawłyszenki http://www.rzeczpospolitaobojganarodow.pl/forum/viewforum.php?f=417
Acz za młody jestem aby być pewnym.

Re: Wniosek o objaśnienie statusu terytorialnego ziem sporny

PostNapisane: 31 maja 2020, 19:05
przez Aleksander Trzaska-Chojnacki
Biały Kamień był zdobyty w czasie wojny inflanckiej i za zgodą Króla wykupiony przez von Salza. Tak, taj jak cała Kurlandia. Do momentu istnienia Zakonu Kawalerów Mieczowych mój bratu użyczał im wszystkie zamki.

Re: Wniosek o objaśnienie statusu terytorialnego ziem sporny

PostNapisane: 31 maja 2020, 19:06
przez Hubert Szablarczyk - Hrychowicz
Kompania Inflancka pomogła mi sporo, bo jest i ładna mapa z zaznaczeniem zdobytych terenów.
Zdobycie Chocimia, jakem przejrzał, nie w powstaniu Pawłyszenki dokonane zostało, jeno w kampanii Mołdawskiej. Tamem jednak nie znalazł żadnych czytelnych map które przedstawiałyby choćby mniej-więcej jaki teren został zdobyty. Jeden zaś dokument, który zdawał się granicę przedstawiać, został uszkodzony i nijak wyczytać z niego nie można treści.
Na razie przyjmuję że południową granicę zdobytych wonczas terenów wyznacza rzeka Prut, a wschodnią - linia poprowadzona na południe od Kamieńca Podolskiego.
Jeśli ktoś ma inną propozycję to prosiłbym o jej przedstawienie.

Re: Wniosek o objaśnienie statusu terytorialnego ziem sporny

PostNapisane: 03 cze 2020, 12:38
przez Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
Wiem, że to nie jest akt prawny, ale są tam krótkie informacje m.in. także o Księstwach:
viewtopic.php?f=331&t=3854#p24536.

Re: Wniosek o objaśnienie statusu terytorialnego ziem sporny

PostNapisane: 03 cze 2020, 12:52
przez Hubert Szablarczyk - Hrychowicz
Zdaje się jednak, że onych księstw opisanie tyczy się jeszcze dawniejszego stanu rzeczy.