Sejm Walny VI/VIII/MMXVIII - Lwów

Tu odbywają się obrady Sejmu Wielkiego, prowadzone przez Marszałka Sejmu. Prawo zabierania głosu przysługuje wyłącznie Posłom i Senatorom oraz osobom upoważnionym przez Marszałka.

Re: Sejm Walny VI/VIII/MMXVIII - Lwów

Postprzez Henryk Mikołaj Hrychowicz » 07 sie 2018, 08:27

Stawiam się na sejm.
Obrazek
(-) Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz
Książę na HaliczuAvatar użytkownika
Hetman Polny
Hetman Polny
 
Posty: 2910
Dołączył(a): 15 sty 2015, 08:12
Lokalizacja: Halicz
Medale: 9
Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Medal Wojska (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Tytuły: Wojewoda Małopolski

Re: Sejm Walny VI/VIII/MMXVIII - Lwów

Postprzez Samuel Radziwiłł » 07 sie 2018, 17:46

Stawiam się na sejm.
(-)Samuel Radziwiłł

Podkanclerzy Wielki,
Ciwun Wielkiego Księstwa Litewskiego,
Wojewoda miński

Pan na Oporowie, Nieświeżu, Borysowie, Homlu i WieliżuObrazekAvatar użytkownika
Pułkownik
Pułkownik
 
Posty: 1002
Dołączył(a): 27 lip 2015, 14:25
Medale: 8
Order Zasługi RON VI (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Krzyż Zasługi dla Kultury III (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Gadu-Gadu: 9438133
Tytuły: Ciwun Wielkiego Księstwa Litewskiego, wojewoda miński

Re: Sejm Walny VI/VIII/MMXVIII - Lwów

Postprzez Marcin Zagłoba » 07 sie 2018, 18:01

Na czas owocnych obrad z serca Wam błogosławie:

Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius †,
et Spiritus Sanctus. Amen.
(-) Jego Eminencja Marcin kardynał Zagłoba herbu Samson

Kardynał Świętego Kościoła Rotryjskiego


ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 165
Dołączył(a): 16 lip 2018, 00:39
Medale: 3
Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON VI (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gadu-Gadu: 5663759

Re: Sejm Walny VI/VIII/MMXVIII - Lwów

Postprzez Stanisław von Tauer » 09 sie 2018, 09:21

Mości panowie!

Wydaje Nam się, że można już przejść do pierwszego punktu obrad, jednakowoż zostawiając jeszcze przez kilka dni sejmowe wrota otwarte, by spóźnialscy również mogli się na obrady stawić. Prosimy zatem Jego Xiążęcą Mość Sebastiana o przedstawienie projektu nowej konstytucji o stanach Rzeczypospolitej.
/-/ Stanisław von Tauer
herbu von Tauer
Pułkownik wojsk koronnych
Wojewoda łęczycki


ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1662
Dołączył(a): 26 lis 2015, 16:17
Medale: 9
Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Medal Wojska (1) Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Gadu-Gadu: 66056090
Tytuły: Wojewoda łęczycki
Stolnik ruski

Re: Sejm Walny VI/VIII/MMXVIII - Lwów

Postprzez Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz » 09 sie 2018, 19:27

Zważywszy, iże Jego Królewska Mość August V nadał mi szlachectwo, ja, Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz stawiam się na Sejm.
Obrazek

Obrazek


Chorąży w Pułku Jazdy Litewskiej w Wilnie
Miecznik wileński
Avatar użytkownika
Chorąży
Chorąży
 
Posty: 357
Dołączył(a): 05 sty 2018, 17:19
Lokalizacja: Białowieża
Medale: 2
Order Zasługi RON V (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gadu-Gadu: 50331381
Tytuły: Miecznik wileński

Re: Sejm Walny VI/VIII/MMXVIII - Lwów

Postprzez Sebastian von Tauer » 09 sie 2018, 21:44

Wasza Królewska Mość!
Niestety, wypadła mi teraz ważna rzecz natury prywatnej, przez którą nie jestem w stanie opracować należycie dokładnie projektu konstytucji, za co bardzo przepraszam, a chciałbym, by projekt był naprawdę kompleksową reformą i nie był pisany na kolanie. Proszę zatem Waszą Królewską Mość o przejście do drugiego punktu obrad a wrócenie do sprawy mieszczańskiej w poniedziałek.
Bardzo za to też przepraszam zgromadzonych panów braci.
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Wojewoda Poznański


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 2973
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 15
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuły: Wojewoda: Inowrocławski,
Poznański

Re: Sejm Walny VI/VIII/MMXVIII - Lwów

Postprzez Sebastian von Tauer » 11 sie 2018, 13:35

Należałoby podzielić mój projekt na dwie osobne konstytucję - pierwszą o mieszczaństwie, drugą o nowej szlachcie.

KONSTYTUCJA SEJMOWA Z DNIA ... MIESIĄCA ... ANNO DOMINI MMXVIII
O STANIE MIESZCZAŃSKICH MÓWIĄCA

My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:


Artykuł I:
Jako że dotychczasowe konstytucje o mieszczaństwie nie spełniły swej roli, a więcej szkody niż pożytku przyniosły postanawiamy o anulowaniu ich, by tym samym nowe prawa ustanowić.

Artykuł II:
Powrócić zatem chcemy do dawnych obyczajów, a więc czynimy na powrót szlachectwo równym obywatelstwu naszej Rzeczypospolitej, od tej pory stanowimy, że mieszczanie obywatelstwa państwa naszego nie posiadają.

Artykuł III:
Każda osoba po przybyciu do Rzeczypospolitej i wyrażeniu takiej woli może zostać mieszczaninem.

Artykuł IV:
A mając na celu rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej stanowimy, iże mieszczaninowi takiemu należy natychmiastowo wypłacić 500 dukatów bezzwrotnej zapomogi.

Artykuł V:
Mieszczanin taki osiąść powinien w jednym z miast królewskich. Ma on otrzymać tam jedną działkę z manufakturą. Tym samym podtrzymujemy konstytucję o Miastach Królewskich i wszystkie zawarte w niej zapisy.

Artykuł VI:
Zasłużeni mieszczanie mogą otrzymać dwa tytuły honorowe:
1) od Rady Miast Królewskich tytuł burmistrza jednego z miast;
2) od króla jegomości tytuł żupnika jednej z żup.

Artykuł VII:
Prawo do tytułu żupnika posiadają tylko i wyłącznie mieszkańcy Rzeczpospolitej stanu mieszczańskiego.
1. Żupy solne jako dobra Rzeczpospolitej nie mogą być sprzedawane oni zastawiane.
2. Żupy solne stanowią domenę Króla Jego Mości, który ma prawo mianować żupników.
3. Wyszczególnia się żupy: krakowskie, wielkopolskie, ruskie.
4. Tytuł żupnika jest składany wraz z otrzymaną nobilitacją.
5. Z tytułu żupnika pensję dla mieszczanina wyznaczyć 70 dpl płatne co tydzień.

Artykuł VIII:
Prawo do tytułu burmistrza posiadają tylko i wyłącznie mieszkańcy Rzeczpospolitej stanu mieszczańskiego.
1. Burmistrz dbać ma o swe miasto i czuwać nad księgami miejskimi.
2. Król jegomość ma prawo, jako zwierzchnik miast królewskich, zgłaszać kandydatów do otrzymania tytułu burmistrzowskiego.
3. Tytuł burmistrza jest składany wraz z otrzymaną nobilitacją.
5. Z tytułu burmistrza pensję dla mieszczanina wyznaczyć 100 dpl płatne co tydzień.

Artykuł IX:
Mieszczanin prawo ma do zakładania manufaktur w miastach. Aby takową założyć, musi on mieć działkę miejską, na której może ją osadzić. Koszt każdej działki miejskiej ma ustalać Burmistrz miasta, bądź w przypadku jego braku Podskarbi. Nie mniej ma to jednak wynosić niż 200 dpl na obrzeżach miast, ani nie więcej niż 1200 w centrum.

Artykuł X:
Założenie manufaktury kosztować ma 200 dpl. Mieszczanin manufakturę zakładający ma obowiązek określenia czym dana manufaktura ma się zajmować.
Przychód miesięczny z manufaktury wynosić ma 60 dpl.
Jednocześnie chcielibyśmy postanowić, że założonych za mieszczaństwa manufaktur mieszczanin po nobilitacji zrzekać się nie musi, jednakże szlachcicem będąc nie może już nowych manufaktur zakładać.

Artykuł XI:
Mieszczanin może także budować w miastach kamienice. Budowa kamienicy ma kosztować 300 dpl. Przychód miesięczny z kamienicy ma wynosić 80 dpl, jednakże po nobilitacji kamienica taka może być zamieniona w miejski pałacyk szlachcica.

Artykuł XII:
Mieszczanin ma prawo znakować swe produkty specjalnym znakiem gmerkiem zwanym. Może on także umieszczać go na swych kamienicach, czy dokumentach.

Artykuł XIII:
Mieszczanin prawo służby w wojskach koronnych i litewskich mieć będzie, jednakże wyłącznie w stopniach szeregowych (pocztowego i towarzysza). Za wybitne zasługi na polu bitwy położone może mu być jednakże nadany stopień dobosza.

Artykuł XIV:
Po miesiącu niezapowiedzianej nieaktywności mieszczanin traci swe prawa i mieszczaninem być przestaje, stając się kmieciem. Tym samym cały jego majątek przechodzi na skarb państwa.

Artykuł XV:
Po 14 dniach aktywności mieszczanin ma prawo złożyć do króla wniosek o nobilitację.
Jeśli zaś w chwili przyjęcia tejże konstytucji mieszkać będą mieszczanie o stażu większym niż 14 dni, mają prawo natychmiastowo składać wniosek o nobilitację.

Artykuł XVI:
Sejm tę konstytucję uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.


Uwagi do tej konstytucji:
zauważcie panowie, że znacznie zmniejszyła się cena kamienic i manufaktur, co powinno przyspieszyć rozwój mieszczan i dać im dobry start w szlachectwo. Zmieniła się także minimalna i maksymalna cena działek w miastach, jeśli konstytucję przyjmiemy trzeba będzie to także pozmieniać w księgach miejskich.
Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest podtrzymywanie konstytucji o miastach królewskich, bo ona trochę ogranicza możliwe reformy, czy też lepiej napisać ją od nowa lub jej zapisy zawrzeć w tej konstytucji. CO panowie o tym myślą?

Jeszcze dziś opublikuję drugą konstytucję o zmianach w szlachectwie.
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Wojewoda Poznański


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 2973
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 15
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuły: Wojewoda: Inowrocławski,
Poznański

Re: Sejm Walny VI/VIII/MMXVIII - Lwów

Postprzez Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz » 11 sie 2018, 13:55

Mi się wydaje, że gdyby Rada Miast Królewskich „ożyła”, to by bycie mieszczanin przyjemniejsze się stało.
Tylko się zastanawiam, czy 14 dni to nie za krótko...

Jeśli chodzi o nieoddawanie manufaktur przez nowych szlachciców, to ci, którzy otrzymali szlachectwo przed uchwaleniem ninieyszey konstytucji, muszą oddać manufaktury? ;-)

A tak to myślę, że dobrze...
Obrazek

Obrazek


Chorąży w Pułku Jazdy Litewskiej w Wilnie
Miecznik wileński
Avatar użytkownika
Chorąży
Chorąży
 
Posty: 357
Dołączył(a): 05 sty 2018, 17:19
Lokalizacja: Białowieża
Medale: 2
Order Zasługi RON V (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gadu-Gadu: 50331381
Tytuły: Miecznik wileński

Re: Sejm Walny VI/VIII/MMXVIII - Lwów

Postprzez Andream von Salza » 11 sie 2018, 14:12

Stawiam się na Sejm
Przepraszam że tak późno
Andream von Salza
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie
strażnik wendeński

ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1251
Dołączył(a): 29 paź 2012, 11:13
Medale: 6
Order Zasługi RON VI (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Wojska (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)

Re: Sejm Walny VI/VIII/MMXVIII - Lwów

Postprzez Stanisław von Tauer » 11 sie 2018, 15:22

Sebastian von Tauer napisał(a):
KONSTYTUCJA SEJMOWA Z DNIA ... MIESIĄCA ... ANNO DOMINI MMXVIII
O STANIE MIESZCZAŃSKICH MÓWIĄCA

My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:


Artykuł I:
Jako że dotychczasowe konstytucje o mieszczaństwie nie spełniły swej roli, a więcej szkody niż pożytku przyniosły postanawiamy o anulowaniu ich, by tym samym nowe prawa ustanowić.

Artykuł II:
Powrócić zatem chcemy do dawnych obyczajów, a więc czynimy na powrót szlachectwo równym obywatelstwu naszej Rzeczypospolitej, od tej pory stanowimy, że mieszczanie obywatelstwa państwa naszego nie posiadają.

Artykuł III:
Każda osoba po przybyciu do Rzeczypospolitej i wyrażeniu takiej woli może zostać mieszczaninem.

Artykuł IV:
A mając na celu rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej stanowimy, iże mieszczaninowi takiemu należy natychmiastowo wypłacić 500 dukatów bezzwrotnej zapomogi.

Artykuł V:
Mieszczanin taki osiąść powinien w jednym z miast królewskich. Ma on otrzymać tam jedną działkę z manufakturą. Tym samym podtrzymujemy konstytucję o Miastach Królewskich i wszystkie zawarte w niej zapisy.

Artykuł VI:
Zasłużeni mieszczanie mogą otrzymać dwa tytuły honorowe:
1) od Rady Miast Królewskich tytuł burmistrza jednego z miast;
2) od króla jegomości tytuł żupnika jednej z żup.

Artykuł VII:
Prawo do tytułu żupnika posiadają tylko i wyłącznie mieszkańcy Rzeczpospolitej stanu mieszczańskiego.
1. Żupy solne jako dobra Rzeczpospolitej nie mogą być sprzedawane oni zastawiane.
2. Żupy solne stanowią domenę Króla Jego Mości, który ma prawo mianować żupników.
3. Wyszczególnia się żupy: krakowskie, wielkopolskie, ruskie.
4. Tytuł żupnika jest składany wraz z otrzymaną nobilitacją.
5. Z tytułu żupnika pensję dla mieszczanina wyznaczyć 70 dpl płatne co tydzień.

Artykuł VIII:
Prawo do tytułu burmistrza posiadają tylko i wyłącznie mieszkańcy Rzeczpospolitej stanu mieszczańskiego.
1. Burmistrz dbać ma o swe miasto i czuwać nad księgami miejskimi.
2. Król jegomość ma prawo, jako zwierzchnik miast królewskich, zgłaszać kandydatów do otrzymania tytułu burmistrzowskiego.
3. Tytuł burmistrza jest składany wraz z otrzymaną nobilitacją.
5. Z tytułu burmistrza pensję dla mieszczanina wyznaczyć 100 dpl płatne co tydzień.

Artykuł IX:
Mieszczanin prawo ma do zakładania manufaktur w miastach. Aby takową założyć, musi on mieć działkę miejską, na której może ją osadzić. Koszt każdej działki miejskiej ma ustalać Burmistrz miasta, bądź w przypadku jego braku Podskarbi. Nie mniej ma to jednak wynosić niż 200 dpl na obrzeżach miast, ani nie więcej niż 1200 w centrum.

Artykuł X:
Założenie manufaktury kosztować ma 200 dpl. Mieszczanin manufakturę zakładający ma obowiązek określenia czym dana manufaktura ma się zajmować.
Przychód miesięczny z manufaktury wynosić ma 60 dpl.
Jednocześnie chcielibyśmy postanowić, że założonych za mieszczaństwa manufaktur mieszczanin po nobilitacji zrzekać się nie musi, jednakże szlachcicem będąc nie może już nowych manufaktur zakładać.

Artykuł XI:
Mieszczanin może także budować w miastach kamienice. Budowa kamienicy ma kosztować 300 dpl. Przychód miesięczny z kamienicy ma wynosić 80 dpl, jednakże po nobilitacji kamienica taka może być zamieniona w miejski pałacyk szlachcica.Koszt każdej działki miejskiej ma ustalać Burmistrz miasta, bądź w przypadku jego braku Podskarbi.

Artykuł XII:
Mieszczanin ma prawo znakować swe produkty specjalnym znakiem gmerkiem zwanym. Może on także umieszczać go na swych kamienicach, czy dokumentach.

Artykuł XIII:
Mieszczanin prawo służby w wojskach koronnych i litewskich mieć będzie, jednakże wyłącznie w stopniach szeregowych (pocztowego i towarzysza). Za wybitne zasługi na polu bitwy położone może mu być jednakże nadany stopień dobosza.

Artykuł XIV:
Po miesiącu niezapowiedzianej nieaktywności mieszczanin traci swe prawa i mieszczaninem być przestaje, stając się kmieciem. Tym samym cały jego majątek przechodzi na skarb państwa.

Artykuł XV:
Po 14 dniach aktywności mieszczanin ma prawo złożyć do króla wniosek o nobilitację.
Jeśli zaś w chwili przyjęcia tejże konstytucji mieszkać będą mieszczanie o stażu większym niż 14 dni, mają prawo natychmiastowo składać wniosek o nobilitację.

Artykuł XVI:Koszt każdej działki miejskiej ma ustalać Burmistrz miasta, bądź w przypadku jego braku Podskarbi.
Sejm tę konstytucję uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.

Cieszymy się i dziękujemy ci, ojcze, żeś tak szybko się z projektem uwinął. Takoż dajemy kilka uwag odnośnie jego:
  • W artykule VI jako tytuły honorowe zostały wymienione tylko burmistrz i żupnik. Rozumiemy zatem, iż oznacza to koniec wszystkich ławników, konsuli, protokonsuli, podżupków, itp.?
  • W artykule VII stoi zapis o pensji żupnika, która ma wynosić 70 dpl tygodniowo, a więc 280 dpl miesięcznie. Co do samej kwoty nie mamy zastrzeżeń, jednakże chcielibyśmy zapytać się Imć Pana Aleksandra, Podskarbiego Wielkiego - czy nie byłoby żadnych problemów z tak częstym (w porównaniu do zwykłych realiów) wypłacaniem pensji? W końcu Podskarbiemu nie zawsze może starczyć czasu.
  • Należy się także zastanowić - co z Komisarzem Miast Królewskich? Według Nas powinien on aktualizować księgi tych miast, które nie mają burmistrzów, a nie tak jak zapisano w Artykule IX:
    Koszt każdej działki miejskiej ma ustalać Burmistrz miasta, bądź w przypadku jego braku Podskarbi.
    Oczywiście można też całkowicie usunąć funkcję Komisarza.
  • Wydaję Nam się takoż, że pensja burmistrza jest zbyt wysoka - wynosi ona 400 dpl miesięcznie. Co Panowie o tym sądzą?
  • O ile to, że działka w centrum miasta kosztuje drożej niż ta na jego obrzeżach, jesteśmy w stanie zrozumieć, to mimo wszystko w mikronacjach ustytuowanie działki jak na razie nie ma żadnego wpływu na właściciela. Tak duża, bo aż sześciokrotna różnica między cenami jest zatem według Nas zbyteczna. Proponujemy więc mimo wszystko powrócenie do obecnych cen za działki.
  • Ostatnie pytanie - jak wynagrodzić obecnym mieszczanom utratę ich tytułów itp.?

Sebastian von Tauer napisał(a):Uwagi do tej konstytucji:
zauważcie panowie, że znacznie zmniejszyła się cena kamienic i manufaktur, co powinno przyspieszyć rozwój mieszczan i dać im dobry start w szlachectwo. Zmieniła się także minimalna i maksymalna cena działek w miastach, jeśli konstytucję przyjmiemy trzeba będzie to także pozmieniać w księgach miejskich.
Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest podtrzymywanie konstytucji o miastach królewskich, bo ona trochę ogranicza możliwe reformy, czy też lepiej napisać ją od nowa lub jej zapisy zawrzeć w tej konstytucji. CO panowie o tym myślą?

Jeszcze dziś opublikuję drugą konstytucję o zmianach w szlachectwie.

Naszym zdaniem trzeba konstytucję o miastach królewskich napisać od nowa. Zrobimy to sami - jutro projekt nowej konstytucji przedstawimy, by odciążyć Naszego ojca.
/-/ Stanisław von Tauer
herbu von Tauer
Pułkownik wojsk koronnych
Wojewoda łęczycki


ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1662
Dołączył(a): 26 lis 2015, 16:17
Medale: 9
Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Medal Wojska (1) Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Gadu-Gadu: 66056090
Tytuły: Wojewoda łęczycki
Stolnik ruski

Poprzednia stronaNastępna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Sala Obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości