Sejm Ekstraordrynaryjny - IX/XII/MMXIX - Gdańsk

Tu odbywają się obrady Sejmu Wielkiego, prowadzone przez Marszałka Sejmu. Prawo zabierania głosu przysługuje wyłącznie Posłom i Senatorom oraz osobom upoważnionym przez Marszałka.

Re: Sejm Ekstraordrynaryjny - IX/XII/MMXIX - Gdańsk

Postprzez Maurycy Orański » 13 gru 2019, 14:05

Kto będzie ustalał ich komput? Proponuję aby wicekról za zgodą hetmana.
I jeszcze jedno: skoro jest wicekról to powinien być i król. Postuluję dodanie odpowiedniego tytuł do tytulatury królewskiej.
(-) Maurycy Wilhelm Jerzy Orański-Nassau
wicekról Nowej Kurlandii
podskarbi wielki
wiceadmirał królewskiej floty koronnej

ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 2992
Dołączył(a): 21 kwi 2016, 14:36
Lokalizacja: Tarnów
Medale: 16
Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Podskarbi Wielki
Stopień: Viceadmirał
Gadu-Gadu: 60564017
Wykształcenie: Wojskowe

Re: Sejm Ekstraordrynaryjny - IX/XII/MMXIX - Gdańsk

Postprzez Sebastian von Tauer » 13 gru 2019, 14:06

WKM, moim zdaniem byłoby to co najmniej dziwne rozwiązanie. Powoływalibyśmy bowiem władzę cywilną, która podlegałaby wojskowej, która z kolei podlegałaby kolejnej cywilnej. Władzę nad wojskami nowokurlandzkimi powierzyłbym Regimentarzowi lub Strażnikowi Wielkiemu, jako głównodowodzącemu, który podlegałby Hetmanowi, jednak miał obowiązek konsultowania swych poczynań z vicekrólem. Ewentualnie, nadawał każdorazowo vicekrólowi stopień Regimentarza lub nawet Strażnika Wielkiego na czas sprawowania funkcji. Jeśli zdecydowalibyśmy się na to drugie rozwiązanie, proponowałbym też zniesienie ograniczenia co do liczby Strażników Wielkich.

Na stolicę Nowej Kurlandii najlepiej byłoby obrać Fort Jakob.

EDIT: nie potrzebujemy dodawać nic do tytulatury: proszę zauważyć, że królowie Hiszpanii nie nazywali się Królami Peru, choć istniało vicekrólestwo Peru. Proszę też zauważyć, że Nowa Kurlandia nie jest królestwem, a vicekrólestwem, nie możemy więc utworzyć tytułu Króla Nowej Kurlandii.
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Kanclerz Wielki


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 4435
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 22
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego I (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal Bene Merentibus (3) (1) Medal Bene Merentibus (2) (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Kanclerz Wielki
Stopień: Hetman Polny Koronny

Re: Sejm Ekstraordrynaryjny - IX/XII/MMXIX - Gdańsk

Postprzez Maurycy Orański » 13 gru 2019, 14:11

Tytułowali się panami Wschodnich i Zachodnich Indii, aczkolwiek to tylko formalność więc nie naciskam.
(-) Maurycy Wilhelm Jerzy Orański-Nassau
wicekról Nowej Kurlandii
podskarbi wielki
wiceadmirał królewskiej floty koronnej

ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 2992
Dołączył(a): 21 kwi 2016, 14:36
Lokalizacja: Tarnów
Medale: 16
Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Podskarbi Wielki
Stopień: Viceadmirał
Gadu-Gadu: 60564017
Wykształcenie: Wojskowe

Re: Sejm Ekstraordrynaryjny - IX/XII/MMXIX - Gdańsk

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 13 gru 2019, 14:34

Jako, że Kolonia ma trochę inną organizację niż RON proponuję, aby dowódcą jednostek w kolonii był generał. Wydaje mi się, że to umożliwi dowodzenie wojskiem mieszczaninowi - może się zdarzyć, że żaden szlachcic nie będzie tam chciał służyć.
Ciekawą propozycję przedstawił ks. Sebastian, aby Gubernator był dowódca oddziałów. Miałby stopień generała na czas pełnienia swojej funkcji.
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg


ObrazekAvatar użytkownika
Miecznik
Miecznik
 
Posty: 2313
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 18
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (3) (1) Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Stopień: Hetman Polny Litewski

Re: Sejm Ekstraordrynaryjny - IX/XII/MMXIX - Gdańsk

Postprzez Sebastian von Tauer » 13 gru 2019, 15:16

Można się nad tym zastanowić, acz to dodaje nam kolejny stopień, byłby więc ich cztery porządki: komputu, marynarki, kozaków i kolonii.
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Kanclerz Wielki


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 4435
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 22
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego I (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal Bene Merentibus (3) (1) Medal Bene Merentibus (2) (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Kanclerz Wielki
Stopień: Hetman Polny Koronny

Re: Sejm Ekstraordrynaryjny - IX/XII/MMXIX - Gdańsk

Postprzez Maurycy Orański » 13 gru 2019, 15:48

Istotnie nie ma to sensu, tym bardziej że wymagałoby zmiany konstytucji o szlachcie.
(-) Maurycy Wilhelm Jerzy Orański-Nassau
wicekról Nowej Kurlandii
podskarbi wielki
wiceadmirał królewskiej floty koronnej

ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 2992
Dołączył(a): 21 kwi 2016, 14:36
Lokalizacja: Tarnów
Medale: 16
Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Podskarbi Wielki
Stopień: Viceadmirał
Gadu-Gadu: 60564017
Wykształcenie: Wojskowe

Re: Sejm Ekstraordrynaryjny - IX/XII/MMXIX - Gdańsk

Postprzez Henryk Mikołaj Hrychowicz » 13 gru 2019, 16:05

Mości panowie, przychylamy się do propozycji Pana Hetmana by dowódca wojsk na Nowej Kurlandii był regimentarz, któren podlegał by hetmanowi i współdziałał z wicekrólem w zapewnieniu bezpieczeństwa i obronie Nowej Kurlandii. Wielkość wojsk stojących w wicekrólestwie i nominacje ich dowódcy pozostawałaby w gestii hetmana wielkiego. Ta opcja wydaje się nam najbardziej optymalna. Nie widzę potrzeby budowania odrębnej hierarchii wojskowej dla ziem zamorskich, tak jak nie widzę potrzeby budowy odrębnej hierarchii urzędów ziemskich.

Względem stolicy Wicekrólestwa Nowej Kurlandii nie widzę przeszkód by był nią Fort Jakub.

Odniosę się też do uzupełnienia tytulatury władców Rzeczpospolitej. Jeśli Panowie widzą taka potrzebę możemy zapisać, iż wraz z objęciem w posiadanie przez Rzeczpospolitą wysp La Palmy i ustanowieniem Wicekrólestwa Nowej Kurlandii, władcom Rzeczpospolitej Obojga Narodów przysługuje tytuł Panów Nowej Kurlandii.Avatar użytkownika
 
Posty: 3417
Dołączył(a): 15 sty 2015, 08:12
Lokalizacja: Halicz
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego III (1) Medal Wojska (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)

Re: Sejm Ekstraordrynaryjny - IX/XII/MMXIX - Gdańsk

Postprzez Sebastian von Tauer » 13 gru 2019, 17:06

Henryk Mikołaj Hrychowicz napisał(a):Odniosę się też do uzupełnienia tytulatury władców Rzeczpospolitej. Jeśli Panowie widzą taka potrzebę możemy zapisać, iż wraz z objęciem w posiadanie przez Rzeczpospolitą wysp La Palmy i ustanowieniem Wicekrólestwa Nowej Kurlandii, władcom Rzeczpospolitej Obojga Narodów przysługuje tytuł Panów Nowej Kurlandii.


Jak już to zaznaczałem powyżej, nie widzę takiej potrzeby.
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski
Kanclerz Wielki


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 4435
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 22
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego I (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal Bene Merentibus (3) (1) Medal Bene Merentibus (2) (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Kanclerz Wielki
Stopień: Hetman Polny Koronny

Re: Sejm Ekstraordrynaryjny - IX/XII/MMXIX - Gdańsk

Postprzez Henryk Mikołaj Hrychowicz » 13 gru 2019, 21:47

Zatem ostawmy sprawę tytułów, wszak nie o nie idzie. :)
Dodajmy tedy do Konstytucyi sprawę stolicy Nowej Kurlandii i wojsk na niej stojących.

KONSTYTVCYJA SEYMOWA Z DNIA --- MIESIĄCA --- ANNO DOMINI MMXIX

O OBJĘCIU W POSIADANIE WYSP LA PALMY I USTANOWIENIU NAŃ
WICEKRÓLESTWA NOWEJ KURLANDII


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy:

I.
Usankcjonować objęcie w posiadanie przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów wysp La Palmy położonych w obrębie Antyry, nadając im status ziem zamorskich Rzeczpospolitej.

II.
Na objętych w posiadanie wyspach La Palmy ustanawiamy Wicekrólestwo Nowej Kurlandii, rządy w którym sprawować w imieniu króla polskiego będzie wicekról powoływany i odwoływany przez Sejm.

III.
Co by nie tworzyć złudnego samowładztwa czynimy wicekróla Nowej Kurlandii poddanym Króla Polski i zrównujemy w prawach i przywilejach z Marszałkiem w Koronie i Ciwumem w Wielkim Księstwie Litewskim.

IV.
Siedzibą wicekróla i głównym ośrodkiem administracyjnym Nowej Kurlandii będzie Fort Jakuba.

V.
Dla wsparcia i pomocy w administrowaniu i zarządzaniu Nową Kurlandią wicekról posiada prawo powoływać i odwoływać gubernatorów, którym będzie powierzana opieka nad wydzielonymi obszarami wicekrólestwa nazywanymi gubernatorstwami.

VI.
Na obszarze całego Wicekrólestwa Nowej Kurlandii obowiązuje porządek prawny ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej. Wicekról ma prawo wydawać dekrety, ale muszą one byś zgodne z prawodawstwem Rzeczpospolitej.

VII.
Dla obrony i zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego Wicekrólestwa Nowej Kurlandii zostaje powołane wojsko, a jego liczebność określa w swem rozporządzeniu hetman wielki.

VIII.
Komendę nad wojskiem stojącym w Nowej Kurlandii sprawuje regimentarz, którego powołuje i odwołuje hetman wielki. Podlega on rozkazom hetmańskim, ale jest zobligowany współdziałać z wicekrólem w sprawach obrony i zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego w całem Wicekrólestwie.

IX.
Konstytucja ta przez Seym wpierwej uchwalona, mocą pieczęci królewskiej w życie wprowadzona zostaje.


(—)


Jeśli względem przedstawionych zapisów nie mają panowie uwag i poprawek, proponujemy przejść do głosowanie. Jego początek zaznaczamy jutro na 15:00, by dać wszystkim czas na ustosunkowanie się do propozycji zapisów, zwłaszcza tych tyczących się wojska.Avatar użytkownika
 
Posty: 3417
Dołączył(a): 15 sty 2015, 08:12
Lokalizacja: Halicz
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego III (1) Medal Wojska (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)

Re: Sejm Ekstraordrynaryjny - IX/XII/MMXIX - Gdańsk

Postprzez Maurycy Orański » 14 gru 2019, 16:07

Godzina minęła więc pierwszy kreskę stawiam: ZA.
(-) Maurycy Wilhelm Jerzy Orański-Nassau
wicekról Nowej Kurlandii
podskarbi wielki
wiceadmirał królewskiej floty koronnej

ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 2992
Dołączył(a): 21 kwi 2016, 14:36
Lokalizacja: Tarnów
Medale: 16
Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Podskarbi Wielki
Stopień: Viceadmirał
Gadu-Gadu: 60564017
Wykształcenie: Wojskowe

Poprzednia stronaNastępna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Sala Obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron