Strona 42 z 45

Re: Sejm Walny- XIV - IV - MMXX - Wilno

PostNapisane: 31 maja 2020, 20:16
przez Michał Jerzy Potocki
To dla mnie najlepiej będzie każdego pierwszego dnia miesiąca. Zamierzam bowiem prowadzić swoje konto tak jak to jest w MAW.

Re: Sejm Walny- XIV - IV - MMXX - Wilno

PostNapisane: 31 maja 2020, 20:40
przez Sebastian January II
Panowie, nie odbiegajmy od tematu - rozumiem, że mamy zgodę względem sejmików? Jutro przedstawię konstytucję.
Co do Liberum Veto - trzeba chyba obmyślić całkowicie nowy sposób procedowania tego.

Re: Sejm Walny- XIV - IV - MMXX - Wilno

PostNapisane: 31 maja 2020, 22:31
przez Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
Moim zdaniem, dobre pomysły.

Re: Sejm Walny- XIV - IV - MMXX - Wilno

PostNapisane: 01 cze 2020, 16:09
przez Sebastian January II
KONSTYTVCYJA SEYMOWA Z DNIA... MIESIĄCA... ANNO DOMINI MMXX
O SEJMIKACH ZIEMSKICH


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:

I
Chcąc podkreślić ważność oraz odrębność Korony i Litwy, jako dwóch filarów tworzących naszą Rzeczpospolitą, pragniemy nakreślić szczegółowe ramy, tyczące się obrad sejmików ziemskich.

II
Sejmiki ziemskie zwołuje kanclerz, czyni to:
- dnia 1 lutego dla Litwy
- dnia 1 lipca dla Korony.

III
Jeśli by kanclerz sejmiku zwołać nie zdołał, może to uczynić dowolny szlachcic mieszkający na danej ziemi, a prawa ma do tego od odpowiednio: dnia 2 lutego i 2 lipca.

IV
Sejmik ma trwać nie dłużej, jak do ostatniego dnia miesiąca, w którym został zwołany.

V
Sejmiki obradować mogą w dowolnym mieście, leżącym w granicach ziemi, której dotyczy dany sejmik, zatem w miastach litewskich dla Wielkiego Księstwa i w miastach polskich dla Korony.

VI
Uczestniczyć w sejmiku może każdy szlachcic, niezależnie od miejsca swego zamieszkania.

VII
Nad przebiegiem sejmiku czuwać ma i przewodzić jego obradom w dalszej części Marszałek w Koronie lub Ciwun na Litwie - jego wybór w drodze głosowania (w którym prawo głosu ma każdy szlachcic, niezależnie od ziemi, z której pochodzi) ma otwierać dany sejmik. Marszałkiem może zostać jeno szlachcic polski, Ciwunem - jeno szlachcic litewski. Nad ich wyborem czuwać ma Kanclerz Wielki, jeśli zaś by się nie znalazł żaden szlachcic, chcący podjąć tę godność, ma jego obowiązki pełnić sam Kanclerz. Szlachcic pełni urząd Marszałka lub Ciwuna tylko na czas trwania sejmiku.

VIII
Sejmik składać się ma z dwóch części - ceremonialnej oraz festynowej. W tej pierwszej uczestniczyć mogą tylko szlachcice, w drugiej - każda chętna ku temu osoba.

IX
Nadajemy przy tym sejmikom wyłączne prawo do wynoszenia szlachty na urzędy ziemskie. W odpowiednim punkcie obrad każdy szlachcic może zgłosić dowolnego kandydata do nadania urzędu ziemskiego, przy czym musi on spełniać warunki wymienione w konstytucji o urzędnikach ziemskich.

X
Szczegółowy plan sejmiku ma wyglądać następująco:

A) Część ceremonialna:
1) Kanclerz Wielki zwołuje sejmik danej ziemi.
2) Następuje wybór marszałka lub ciwuna.
3) Król wysyła notę gratulacyjną z życzeniami do marszałka/ciwuna i wszystkich obywateli danej ziemi. W nocie tej także nagradza wszystkich obywateli ziemi (i nikogo poza nimi): medalem, nadaniem ziemski, pieniędzmi i czym tylko będzie miał ochotę. Jednocześnie to warujemy, że dary te szczególnie mają być obfite dla tego, kto podejmie się roli marszałka lub ciwuna.
4) Szlachta zgłasza kandydatury do objęcia urzędów ziemskich, które następnie są głosowane.

B) Część festynowa:
1) Marszałek/ciwun zwołuje ucztę z okazji zakończenia części ceremonialnej sejmiku, która trwać może dzień, dwa lub trzy
2) Marszałek/ciwun organizuje zabawę: quiz, konkurs, gonitwę, kulig, turniej, która będzie w jakiś sposób związana z kulturą danej ziemi.


XI
Sejm tę konstytucję uchwali a pieczęć królewska mocy jej nada.Re: Sejm Walny- XIV - IV - MMXX - Wilno

PostNapisane: 01 cze 2020, 16:30
przez Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
1. Myślę, że zgadzam się z konstytucją.
2. Nie trzeba pisać nic o zakończeniu sejmików ani też jak długo ma trwać?
3. Pod koniec jest literówka: zamiast „dary” jest „day”. ;)
EDIT. Powinno być też: „kulig” zamiast „kulik”.

Re: Sejm Walny- XIV - IV - MMXX - Wilno

PostNapisane: 01 cze 2020, 16:37
przez Sebastian January II
Dodałem informację na temat zakończenia sejmiku.

Re: Sejm Walny- XIV - IV - MMXX - Wilno

PostNapisane: 01 cze 2020, 18:00
przez Hubert Szablarczyk - Hrychowicz
Nie jestem pewien o co chodzi z nagradzaniem wszystkich mieszkańców danej ziemi. Wszystkich? Czy zawsze będzie za co?

Re: Sejm Walny- XIV - IV - MMXX - Wilno

PostNapisane: 01 cze 2020, 18:08
przez Sebastian January II
Z okazji święta ich regionu - to tak, jak prezent na urodziny, nie musi być duży, może być symboliczny jeno, ot 100 dukatów. Oczywiście, zasłużeni dostawaliby odpowiednio wspanialsze prezenty.

Re: Sejm Walny- XIV - IV - MMXX - Wilno

PostNapisane: 02 cze 2020, 09:45
przez Sebastian January II
Sądzę, że - o ile JKM wyrazi na to zgodę - możemy przejść do głosowania.

Re: Sejm Walny- XIV - IV - MMXX - Wilno

PostNapisane: 02 cze 2020, 12:03
przez Samuel Radziwiłł
Co by nie przedłużąć, przejdzmy do głosowania nad konstytucją.