Pierwsze kroki w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Tutaj możesz się przedstawić :)

Pierwsze kroki w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Postprzez August Medycejski » 28 sty 2014, 00:21

Rzeczpospolita Obojga Narodów,
czyli pierwsze kroki w mikronacji


Obrazek

Obrazek


1. Rzeczpospolita Obojga Narodów jako mikronacja

Mikronacja lub inaczej wirtualne państwo (spotyka się również skrót: v- państwo), to, najprościej mówiąc, symulacja państwowości w internecie. Mikronacje posiadają więc swoje wirtualne terytoria i obywateli — polityków, artystów, dyplomatów, prowadzą politykę zagraniczną i wewnętrzną, etc., etc. Rzeczpospolita jest jednym z wielu takich projektów w polskim mikroświecie (nazywanym Polinem) i stara się odwzorować prawo, tradycję i zwyczaje Rzeczypospolitej Szlacheckiej, mniej więcej między 1500, a 1700 rokiem.

2. Rzeczpospolita- informacje ogólne

Rzeczpospolita Obojga Narodów zaczęła funkcjonować 06 listopada 2008 roku. Zastała założono przez pierwszego króla tej mikronacji — Augusta IV. Jego następców zawiera niniejsza lista.

W Rzeczypospolitej panuje Złota Wolność Szlachecka. Oznacza to, że każdy szlachcic ma realny i bezpośredni wypływ na politykę kraju. Szlachta cieszy się wieloma przywilejami ekonomicznymi i sądowymi. Zachęcamy do przeczytania tego dokumentu, który wymienia przywileje szlacheckie.

Dodatkowo każdy szlachcic jest członkiem Izby Poselskiej, jednego z trzech stanów sejmujących Rzeczypospolitej. Dwa pozostałe to Izba Senatorska oraz Monarcha. Izby Poselska i Senatorska obradują razem w gmachu Sejmu Walnego. W skład Izby Senatorskiej wchodzą kanclerz wielki oraz prymas.
Sejm zwoływany jest przez króla raz na sześć miesięcy (sejm ordynaryjny), na którym brać szlachecka zajmuje się bieżącymi sprawami państwa (uchwala konstytucje sejmowe; przyjmuje, bądź odrzuca traktaty międzypaństwowe etc. etc.). Sejm zwołany może być również w sytuacji nadzwyczajnej, taki sejm nazywany jest sejmem ekstraordynaryjnym. Dodatkowo wyróżnić można sejm elekcyjny, który wybiera i proklamuje nowego monarchę w przypadku abdykacji poprzednika lub zakończenia jego kadencji. Musisz bowiem wiedzieć, że w wirtualnej Rzeczypospolitej król obierany jest na sześciomiesięczną kadencję.

Obrazek
Sejm Walny


Władzę wykonawczą posiada król, który do pomocy powołuje urzędników Kancelarii Królewskiej. W jej skład wchodzą:
  • kanclerz wielki (kieruje polityką zagraniczną Rzeczypospolitej),
  • podskarbi wielki (zajmuje się gospodarką kraju oraz skarbem królestwa),
  • kurator wielki (czuwa nad instytucjami kultury),
  • hetman wielki (dowodzi wojskiem koronnym i litewskim).

Ważnym jest, że tylko obywatel może brać pełny udział w życiu Rzeczypospolitej. Jak nim zostać? O tym w następnym rozdziale.

Obrazek
Tylko szlachta może brać pełny udział w życiu politycznym kraju.


4. Wstęp do życia w Rzplitej - mieszczaństwo

Mieszczaństwo jest luźnym związkiem prawnym przybysza z Rzeczpospolitą, który nie wymusza angażowania się w życie polityczne, ale pozwala na swobodną działalność gospodarczą. To idealne rozwiązanie dla kosmopolitów niechętnie poświęcających całą aktywność jednemu państwu.

Mieszczanie nie posiadają obywatelstwa, ale mają prawo osiedlać się w miastach królewskich, mogą służyć w wojsku na niższych stopniach, działać w samorządnej radzie miast królewskich, zostać burmistrzem lub żupnikiem (godności te nadaje Rada Miast Królewskich, a jeśli nie jest ona utworzona - król), czy założyć własną sieć manufaktur, oraz kupować działki miejskie i kamienice.

Działalność mieszczańską można rozpocząć po rozpatrzeniu przez króla wniosku złożonego w w tym dziale. Wówczas mieszczanin otrzymuje 500 denarów zapomogi, a także wskazuje w jakim mieście królewskim chce zamieszkać (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Lwów, Kijów, Wilno), w którym dostaje parcelę wraz z manufakturą.

Ponieważ Miasta Królewskie są samorządne, posiadają one własny organ władzy, podległy jeno królowi: Radę Miast Królewskich, która jest powoływana, gdy jest więcej niż pięciu mieszczan.

Po 21 dniach aktywności mieszczanin ma prawo złożyć do króla w tym dziale wniosek o nobilitację.

3. Szlachta: prawdziwi obywatele
Szlachta Rzeczypospolitej Obojga Narodów jest jednolita, nie ma w niej podziałów. Kiedy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, mieszczanin staje się szlachcicem.

Nobilitowany młody szlachcic winien otrzymać od króla dyplom nobilitacyjny, a także folwark osadzony na trzech wsiach.

Każdy obywatel, który ciężko i wytrwale pracuje dla Rzeczypospolitej może zostać wyróżniony orderem, tytułem ziemskim lub nawet tytułem książęcym, który nadawany jest przez Sejm.

Wyróżnia się dziesięć tytułów ziemskich:
1. Wojewoda
2. Kasztelan
3. Podkomorzy
4. Starosta
5. Stolnik
6. Podstarości
7. Podstoli
8. Cześnik
9. Miecznik
10. Wojski


5. Co dalej?

Gdy już uzyskasz obywatelstwo, wszystkie drogi rozwoju stoją przed tobą otworem. Cechą mikronacji jest to, że każdy może być w nich tym, kim zechce.

1. Jeśli interesuje cię wojsko, możesz wstąpić do oddziałów koronnych, bądź litewskich. Na ich czele stoi hetman wielki.
2. Jeśli wolisz poświęcić się nauce i kulturze, to w Rzeczypospolitej działa Uniwersytet Krakowski.
3. Być może wolisz oddać się polityce zagranicznej. Rzeczpospolita utrzymuje stosunki dyplomatyczne z wieloma innymi mikronacjami. Funkcja ambasadora może być dobrym początkiem kariery na salonach polskiego v- świata.
4. Pamiętaj, że zawsze możesz przetrzeć swój własny szlak...

6. Przydatne informacje

Waluta: denar polski (DPL), który dzieli się na sto grzywien
Położenie na Polinie: Nowy Kontynent, nazywany również Vaarlandem.
Uczestnictwo w organizacja międzynarodowych: państwo- założyciel byłej Rady Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (organizacja skupiała większość państw Vaarlandu) oraz państwo- założyciel wraz z Wielką Polondią Wielkiej Biblioteki Współpracy. Dawniej Rzeczpospolita była członkiem Organizacja Polskich Mikronacji
Gospodarka: oparta na symulacji gospodarki w systemie PIASTAvatar użytkownika
 
Posty: 1984
Dołączył(a): 03 gru 2010, 17:12
Medale: 7
Order Orła Białego (1) Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Księcia Włodzimierza II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: 1. Wojewoda

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Przedstaw się

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości