Strona 1 z 1

Dekret Królewski 24/2013 ws. odwołania Rady Regencyjnej

PostNapisane: 19 sie 2013, 20:49
przez Karol Radziwiłł
Dekret Królewski nr 24/2013
ws. odwołania Rady Regencyjnej


My, Karol Józef I, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernihowski, etc., etc., etc., postanawiamy, co następuje:


Art. 1.

Odwołujemy Radę Regencyjną Rzeczpospolitej Obojga Narodów powołaną dnia 2 sierpnia.

Art. 2.
Niniejszy dekret Nasz, z mocą złożonego tu podpisu, wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Podpisano w Królewskim Mieście Stołecznym Warszawie, dnia dziewiętnastego, miesiąca sierpnia, Roku Pańskiego 2013.


/-/ Karol I Józef Radziwiłł,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski etc. etc. etc.


Obrazek