Rejestr osób pełniących funkcje wojskowe [nieaktualny]

Rejestr osób pełniących funkcje wojskowe [nieaktualny]

Postprzez Marek Wiktorowicz » 24 sie 2012, 22:51

Centralny Rejestr Zatrudnień
Rejestr osób pełniących stanowiska państwowe wojskowe

(stan na: 22 lipca 2014 roku)

ZWIERZCHNICY WOJSK
Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej - Jego Królewska Mość August II Ludwik
NIE OTRZYMUJE PENSJI Z TEGO TYTUŁU

[b]Hetman Wielki
- vacat
PENSJA W RAMACH REJESTRU CYWILNEGO (CZŁONEK STRAŻY PRAW)

Dowódca Królewskiej Marynarki Wojennej - Markos Viktorjosigos apo Zep
(od: 14.09.2012)
NIE OTRZYMUJE PENSJI Z TEGO TYTUŁU

WOJSKA KORONNE I LITEWSKIE

Generał pułkownik - brak
PENSJA: 620 DPL

Generał pułkownik - brak

Generał porucznik - Jego Królewska Wysokość Franciszek von Habsburg
[color=#00BF00](Zmiana nazwy stopnia od: 19.10.2012 r.
Wcześniej: generał lejtnant)

(od: przed 1.08.2012)
PENSJA: 560 DPL

Generał major - brak
PENSJA: 500 DPL

Generał major - Maksymilian Horoch
(od: przed 16.12.2012)
PENSJA: 500 DPL

Pułkownik - brak
PENSJA: 440 DPL

Podpułkownik - Karol Józef I
(od: przed 1.08.2012)
PENSJA: 400 DPL

Major - brak
PENSJA: 360 DPL

Kapitan - brak
PENSJA: 320 DPL

Porucznik - brak
PENSJA: 280 DPL

Podporucznik - brak
PENSJA: 240 DPL

Chorąży - brak
PENSJA: 180 DPL

Sierżant - brak
PENSJA: 150 DPL

Szeregowy - brak
PENSJA: 120 DPL

KRÓLEWSKA MARYNARKA WOJENNA
Dowódca I Flotylli Królewskiej Marynarki Wojennej w Gdańsku - Markos Viktorjosigos apo Zep
(od: 2.09.2012)
NIE OTRZYMUJE PENSJI Z TEGO TYTUŁU

Dowódca II Flotylli Królewskiej Marynarki Wojennej w Rydze - vacat
(od: 17.09.2012 do 30.10.2012 r.:
Artur baronet Czartoryski)

NIE OTRZYMUJE PENSJI Z TEGO TYTUŁU

Admirał - vacat
PENSJA: 620 DPL

Wiceadmirał - brak
PENSJA: 560 DPL

Kontradmirał - Markos Viktorjosigos apo Zep
(od: 25.10.2012)
Wcześniej:
od: 27.09.2012 do 25.10.2012 r. - komandor;
od 2.09.2012 r. do 14.09.2012 r. - porucznik marynarki;
od 14.09.2012 r. do 27 września 2012 r. - kapitan marynarki

PENSJA: 500 DPL

Komandor - brak
PENSJA: 440 DPL

Komandor porucznik - brak
PENSJA: 400

Komandor podporucznik - brak
PENSJA: 360

Kapitan marynarki - brak
PENSJA: 320 DPL

Porucznik marynarki - brak
PENSJA: 280 DPL

Podporucznik marynarki - brak
PENSJA: 240 DPL

Chorąży marynarki - brak
PENSJA: 180 DPL

Bosman - brak
PENSJA: 150 DPL

Marynarz - brak
PENSJA: 120 DPL

ODDZIAŁY ZACIĄGU PRYWATNEGO

Generał Major I Brygady Jazdy Radziwiłłowskiej - Franciszek von Habsburg-Lothringen Radziwiłł
(od: przed 7.01.2012)
PENSJA: 500 DPL

Generał Major II Brygady Jazdy Radziwiłłowskiej - Franciszek von Habsburg-Lothringen Radziwiłł
(od: przed 7.01.2012)
PENSJA: 500 DPL

Generał Major III Brygady Jazdy Radziwiłłowskiej - Franciszek von Habsburg-Lothringen Radziwiłł
(od: przed 7.01.2012)
PENSJA: 500 DPL

Generał Major IV Brygady Jazdy Radziwiłłowskiej - Franciszek von Habsburg-Lothringen Radziwiłł
(od: 12.03.2013)
PENSJA: 500 DPL

Generał Major V Brygady Jazdy Radziwiłłowskiej - Franciszek von Habsburg-Lothringen Radziwiłł
(od: 12.03.2013)
PENSJA: 500 DPL

Generał Major I Brygady Piechoty Radziwiłłowskiej - Franciszek von Habsburg-Lothringen Radziwiłł
(od: przed 7.01.2012)
PENSJA: 500 DPL

Generał Major II Brygady Piechoty Radziwiłłowskiej - Franciszek von Habsburg-Lothringen Radziwiłł
(od: przed 7.01.2012)
PENSJA: 500 DPL

Generał Major III Brygady Piechoty Radziwiłłowskiej - Franciszek von Habsburg-Lothringen Radziwiłł
(od: 12.03.2013)
PENSJA: 500 DPL

Generał Major IV Brygady Piechoty Radziwiłłowskiej - Franciszek von Habsburg-Lothringen Radziwiłł
(od: 12.03.2013)
PENSJA: 500 DPL

Generał Major I Brygady Artylerii Radziwiłłowskiej - Franciszek von Habsburg-Lothringen Radziwiłł
(od: przed 7.01.2012)
PENSJA: 500 DPL

Generał Major II Brygady Artylerii Radziwiłłowskiej - Franciszek von Habsburg-Lothringen Radziwiłł
(od: przed 7.01.2012)
PENSJA: 500 DPL

Generał Major III Brygady Artylerii Radziwiłłowskiej - Franciszek von Habsburg-Lothringen Radziwiłł
(od: 12.03.2013)
PENSJA: 500 DPL

Generał Major IV Brygady Artylerii Radziwiłłowskiej - Franciszek von Habsburg-Lothringen Radziwiłł
(od: 12.03.2013)
PENSJA: 500 DPL

Pułkownik Regimentu Piechoty Narodowego Autoramentu - Aleksander Trzaska-Chojnacki
(od: przed 1.08.2012)
PENSJA: 400 DPL

Rotmistrz Szwadronu Husarii Chojnackiego - Aleksander Trzaska-Chojnacki
(od: przed 1.08.2012)
PENSJA: 280 DPL

Pułkownik Pułku Artylerii Fortecznej - Aleksander Trzaska-Chojnacki
(od: przed 1.08.2012)
PENSJA: 400 DPL

Rotmistrz Szwadronu Jazdy Pancernej - Andrzej Trzaska-Chojnacki
(od: przed 1.08.2012)
PENSJA: 280 DPL

Kapitan Roty Piechoty Zamkowej - Andrzej Trzaska-Chojnacki
(od: 20.10.2012)
PENSJA: 320 DPL

Podpułkownik I Regimentu Strzelców Halickich - Karol Józef I
(od: 5.06.2013)
(od: 31.10.2012 do: 5.08.2013 r.:
Maksymilian Horoch)

PENSJA: 400 DPL

Podpułkownik II Regimentu Strzelców Halickich - Karol Józef I
(od: 5.06.2013)
(od: 10.11.2012 do: 5.08.2013 r.:
Maksymilian Horoch)

PENSJA: 400 DPL

Pułkownik I Regimentu Piechoty Horoskiej - Karol Józef I
(od: 5.06.2013)
(od: 15.02.2013 do: 5.08.2013 r.:
Maksymilian Horoch)

(od: 15.02.2013)
(od: przed 1.08.2012 do 15.02.2013 r.:
Henryk Horoch)

PENSJA: 400 DPL

Pułkownik II Regimentu Piechoty Horoskiej - Karol Józef I
(od: 5.06.2013)
(od: 2.02.2013 do: 5.08.2013 r.:
Maksymilian Horoch)

PENSJA: 400 DPL

Major Dywizjonu Artylerii Horoskiej - Karol Józef I
(od: 5.06.2013)
(od: 12.12.2012 do: 5.08.2013 r.:
Maksymilian Horoch)

PENSJA: 360 DPL

Pułkownik Pułku Jazdy Horoskiej - Karol Józef I
(od: 5.06.2013)
(od: 15,12.2012 do: 5.08.2013 r.:
Maksymilian Horoch)

PENSJA: 400 DPL

Podporucznik I Chorągwi Jazdy Husarskiej Sforzów - Markos Viktorjosigos apo Zep
(od: 15.04.2013)
(od: 12.12.2012 do 15.04.2013 r.:
Michał Sforza apo Zep)

PENSJA: 400 DPL

Podporucznik II Chorągwi Jazdy Husarskiej Sforzów - Markos Viktorjosigos apo Zep
(od: 15.04.2013)
(od: 12.12.2012 do 15.04.2013 r.:
Michał Sforza apo Zep)

PENSJA: 400 DPL

Rotmistrz Szwadronu Jazdy Husarskiej Sforzów - Markos Viktorjosigos apo Zep
(od: 15.04.2013)
(od: 12.12.2012 do 15.04.2013 r.:
Michał Sforza apo Zep)

PENSJA: 320 DPL

Major I Dywizjonu Artylerii Sforzów - Markos Viktorjosigos apo Zep
(od: 15.04.2013)
(od: 12.12.2012 do 15.04.2013 r.:
Michał Sforza apo Zep)

PENSJA: 360 DPL

Major II Dywizjonu Artylerii Sforzów - Markos Viktorjosigos apo Zep
(od: 15.04.2013)
(od: 12.12.2012 do 15.04.2013 r.:
Michał Sforza apo Zep)

PENSJA: 360 DPL

Podpułkownik Regiment Piechoty Węgierskiej Sforzów - Markos Viktorjosigos apo Zep
(od: 15.04.2013)
(od: 12.12.2012 do 15.04.2013 r.:
Michał Sforza apo Zep)

PENSJA: 400 DPL

Rotmistrz I Szwadronu Dragonii Zeppów - Markos Viktorjosigos apo Zep
(od: przed 12.12.2012)
PENSJA: 280 DPL

Rotmistrz II Szwadronu Dragonii Zeppów - Markos Viktorjosigos apo Zep
(od: przed 12.12.2012)
PENSJA: 280 DPL

Rotmistrz I Szwadronu Rajtarii Zeppów - Markos Viktorjosigos apo Zep
(od: przed 12.12.2012)
PENSJA: 280 DPL

Rotmistrz II Szwadronu Rajtarii Zeppów - Markos Viktorjosigos apo Zep
(od: przed 12.12.2012)
PENSJA: 280 DPL

Major I Dywizjonu Artylerii Zeppów - Markos Viktorjosigos apo Zep
(od: 18.01.2013)
PENSJA: 360 DPL

Major I Roty Piechoty Polskiej Zeppów - Markos Viktorjosigos apo Zep
(od: 18.01.2013)
PENSJA: 360 DPL

Major II Roty Piechoty Polskiej Zeppów - Markos Viktorjosigos apo Zep
(od: 18.01.2013)
PENSJA: 360 DPL

Podporucznik Chorągwi Jazdy Pancernej - Andream Fratrem
(od: 14.07.2013)
PENSJA: 400 DPL
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Centralny Rejestr Zatrudnień i Dochodów

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość