KSW 2/13 o szlachectwie... (nieobowiązująca)

KSW 2/13 o szlachectwie... (nieobowiązująca)

Postprzez August Medycejski » 14 wrz 2013, 11:40KONSTYTVCYJA SEYMOWA Z DNIA VI MIESIĄCA IX ANNO DOMINI MMXIII O SZLACHECTWIE STANOWIĄCA


My, Rady Koronne y Litewskie oraz stany oboyga narodów, postanawiamy y na wsze czasy pro publico bono zachować pragniemy niniejszą konstytucyję o nobilitacyjach ze wszech stron opisanych

Art. 1.
Szlachcicem Rzplitej może zostać mieszkaniec tejże, który spełni niniejsze wymagania:
1. działać będzie aktywnie na terenie Rzplitej przez cztery niedziele co najmniey;
2. ochoczo stawi się przed królem i koronie wierność poprzysięgnie;
3. zdobędzie powszechne uznanie pośród szlachty;
4. przyzwolenie osobiste króla dostanie;
5. ważnych godności w państwach obcych sprawować nie będzie, a jeżeli taka by okoliczność naszła Seym Walny zadecydować ma prawo o nobilitacyj.

Art. 2.
Nadania nobilitacyj dokonywać ma król według ustalonego przezeń rytuału.

Art. 3.
A jeżeliby szlachcic złem się w oczach Panów Braci skalał może on swego szlachectwa pozbyty być przez Seym Walny, a król nie utrzymywać w mocy akt wystawiony musi. Jednakowoż gdyby tenże szlachcic, mimo prawa złamanego, przez szlachtę swych praw nie wyzbyty został, Trybunał Szlachecki obrady swe nacznie y wyrok stosownie do prawa y zwyczajów wyda. A powód tego wyroku może być również taki, iż oskarżony szlachcic poza granicami działać będzie, a Rzplitą zaniedba wtenczas albo też opuści bez słowa Rzplitą y przez miesięcy dwa udzielać się nie raczy.

Art. 4.
Jeżeliby zaś szlachcic najpierwszych powinności swych wobec Rzplitej nie wykonał, to jest na pospolite ruszenie nie odpowiedział lubo dwukrotnie na wezwanie rządcy swej ziemi na seymik nie odpowiedział, alibo na seym walny posłem będąc się nie stawił i w przeciągu tygodnia jednego absencyi swej nie objaśnił, szlachectwa pozbawion przez króla ma być.

Art. 5.
Każdy szlachcic nowo mianowany przez króla majątkiem ziemskim ma być obdarowany w okolicy stosownie do prowincyj, którą szlachcic stale zamieszkuje. A majątek ten nie więcej ni mniej niż 3 wsie na jednym folwarku osadzone posiadać będzie.

Art. 6.
Szlachcic prawo do swego własnego herbu ma, który to na swój koszt przygotuje y królowi w chwili umówionej przedstawi.

Art. 7.
Szlachcic z honorem na ruszenie pospolite z własnym koniem y uprzężeniem stawić się ma. A jeśliby tego obowiązku nie dotrzymał, majątek jego cały zostanie mu odebrany. A Seym Walny szlachectwa pozbawić go może.

Art. 8.
A jeżeliby szlachcic godności szlacheckiey zrzec się chciał, nie wymieniając przyczyny, zostanie mu to przyzwolone. Jednakowoż powinno to zostać dobrze przez niego przemyślane, bo swych majątków y praw jako nie-szlachcic posiadać mógł nie będzie.

Art. 9.
Mieszkaniec, który aktu nobilitacyj otrzymać jeszcze nie może, miejsce swego stałego zamieszkania publicznie ogłosić musi.

Art. 10.
Tenże mieszkaniec, dla lepszego powodzenia swego, 2 000 denarów ze skarbca królewskiego otrzyma niezwłocznie po ogłoszeniu takiej chęci.

Art. 11.
Jeżeli by szlachcic w oczach swych braci i króla uznanie duże zdobył może on dostać tytuł y urząd wpierw starosty, po czym wojewody. Nadanie takie przez króla dokonywać się będzie.

Art. 12.
Ponadto, król i panowie bracia widząc jak wielką gorliwością obywatelską i licznymi cnotami wykazuje się szlachcic, król może przedstawić Seymowi akt nobilitujący tegoż szlachcica do tytułu księcia, jednak to od woli Sejmu reprezentującego naród szlachecki zależeć będzie, czy akt taki przyjąć.

Art. 13.
Niniejsza konstytucyja przez Seym Walny uchwalona będzie, ale wpierw na konfederacyj w Kijowie zwołanej przyjęta będzie. A królewska pieczęć mocy jej nada.

(-) Karol I Józef Radziwiłł,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski, Książę Parmy, Rex Catholicae etc. etc. etc.

Obrazek

/-/ August Bierzyński Medycejski,
kanclerz wielki Rzeczypospolitej,
senator tego Seymu.

/-/ Emilia apo Zep
poseł Korony

/-/ Brat - rycerz Andream

/-/ Wawrzyniec Piotr I Medycejski
Prymas Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
arcybiskup metropolita gnieźnieński, biskup wileński.
Obrazek

(—) August Medycejski
książę na Uniejowie i Janowcu, wojewoda sieradzki,
książę Bari i Salty, profesor historii na Uniwersytecie KrakowskimAvatar użytkownika
 
Posty: 1984
Dołączył(a): 03 gru 2010, 16:12
Medale: 7
Order Orła Białego (1) Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Księcia Włodzimierza II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: 1. Wojewoda

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Konstytucje Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość