Strona 1 z 1

KSW 5/2013 o Izbie Poselkiej stanowiąca

PostNapisane: 27 lis 2013, 08:17
przez August Medycejski
KONSTYTVCJA SEYMOWA Z DNIA XXVII LISTOPADA ANNO DOMINI MMXXIII O IZBIE POSELSKIEJ STANOWIĄCA

My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro Rzeczypospolitej oraz stabilność tejże, postanawiamy w zgodzie, co następuje:


Artykuł Pierwszy
Postanawiamy zmienić zapisy Konstytvcyj na konfederacji w Kijowie uchwalonej i przyjętej dnia XXIX sierpnia Anno Domini MMXXIII, a stanowiące o składzie Izby Poselskiej. Postanawiamy, że Izba Poselska składać się będzie z ogółu stanu szlacheckiego Koronnego i Litewskiego.

Artykuł Drugi
Zapisy tej konstytucyj zniesione zostaną, gdy Seym wolę taką wyrazi. Wówczas powróci się do pełnych zapisów konstytucyj z dnia XXIX sierpnia Anno Domini MMXIII.

Artykuł Trzeci
Niniejsza konstytvcyja przez konfederację w Kijowie uchwalona będzie, a królewska pieczęć mocy jej nada.

/-/ August Ludwik II, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski,
Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki,
Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki,
Smoleński, Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.
a także Książę Bari i Salty

Obrazek


/-/ Andrzej Trzaska-Chojnacki
rotmistrz i właściciel szwadronu jazdy pancernej

/-/ Emil Wiśniowiecki

/-/ książę Markos Viktorjosigos apo Zep

/-/ Karol Radziwiłł

/-/ Aleksandra Dorota z Zamoyskich

/-/ Andream Fratrem

/-/ Eryk Waleński h. Rzyjaciel
Marszałek nadworny

/-/ Wawrzyniec Piotr I Medycejski
Prymas Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
arcybiskup metropolita gnieźnieński, biskup wileński,
Książę Siewierski i Warmiński.