KSW 3/2014 o elekcji króla mówiąca...

KSW 3/2014 o elekcji króla mówiąca...

Postprzez August Medycejski » 24 lip 2014, 10:25

KONSTYTVCYJA SEYMOWA Z DNIA XXIV MIESIĄCA VI ANNO DOMINI MMXIV O ELEKCJI KRÓLA MÓWIĄCA


My, Rady Koronne y Litewskie oraz stany Oboyga Narodów, postanawiamy y na wsze czasy pro publico bono zachować pragniemy niniejszą konstytucyję o elekcji króla mówiącej.


Artykuł 1.
(Znowelizowany przez Konstytucję Sejmową z dnia XXIII miesiąca X anno Domini MMXIV)
(Znowelizowano przez Konstytucję Seymową z dnia XXVII miesiące IX anno Domini MMXVII
o zmianie niektórych konstytucji
)

Seym elekcyjny zbierać się będzie pod Warszawą pod przywództwem prymasa, który obowiązki królewskie będzie sprawował do momentu wybrania nowego króla. Interrex prawa nie ma do zawierania umów międzynarodowych, wypowiadania wojny i nadawania szlachectw. Jeśliby Rzeczpospolita bez Prymasa na czas bezkrólewia stała, alibo Interrex seymu elekcyjnego w przeciągu 1 tygodnia od ustania królowania nie zwołał, przeto urząd i prerogatywy jego komu innemu powierzone być mają. Prym ma być dany Kanclerzowi Wielkiemu, a jeśli i on zawód sprawi, potem Podskarbiemu Wielkiemu, a potem Hetmanowi Wielkiemu, a potem Kuratorowi Wielkiemu. Następnym do urzędu powołanym będzie najstarszy szlachcic, to jest ten, który najdawniej konwokację królewską otrzymał.

Artykuł 2.
Urząd królewski jest kadencyjny, a kadencja króla wynosić będzie sześć miesięcy. Po upływie tego czasu, liczonego od momentu wyboru, król musi dobrowolnie ustąpić z tronu, a szlachta na wolnej elekcji stanąć. Seym elekcyjny zwołany musi być również w przypadku, gdy monarcha abdykuje przed upływem swej kadencji. Seym elekcyjny zwołuje prymas.

Artykuł 3.
(Znowelizowany przez Konstytucję Sejmową z dnia XXIII miesiąca X anno Domini MMXIV)
Do elekcyi stanąć może odtąd nie jeno książę, ale i każdy szlachcic Rzeczypospolitej, jako że równymi jesteśmy wszyscy pośród szlacheckiego Narodu.

Artykuł 4.
Prawo do wybierania w wolnej elekcji przysługiwać będzie wszystkim szlachcicom.

Artykuł 5.
Szlachta wybierać może spośród kandydatów z Rzeczypospolitej oraz kandydatów zagranicznych, którzy przez ustępującego monarchę zostali zaakceptowani.

Artykuł 6.
Monarcha po elekcji złożyć musi pacta conventa oraz czym prędzej ceremonię koronacji zorganizować w Krakowie.

Artykuł 7.
Król jegomość August Ludwik II po podpisaniu i opieczętowaniu z woli Sejmu tejże konstytucji oraz zamknięciu obrad Sejmu, na którym została ona uchwalana, abdykuje dokładnie trzeciego dnia od zamknięcia obraz tegoż Sejmu.

Artykuł 8.
Konstytucję tę Seym Walny wpierw uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.

/-/ August Ludwik II, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski,
Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc. a także Książę Bari i Salty

Obrazek

/-/ Markos Viktorjosigos apo Zep

/-/ Karol RadziwiłłAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 1991
Dołączył(a): 03 gru 2010, 17:12
Medale: 7
Order Orła Białego (1) Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Księcia Włodzimierza II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Godności Kancelaryjne: .
Wykształcenie: Profesor historii

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Konstytucje Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość