KSW 1/2015 o szlachcie mówiąca...

KSW 1/2015 o szlachcie mówiąca...

Postprzez Marek Wiktorowicz » 04 sty 2015, 01:24

KONSTYTVCYJA SEYMOWA Z DNIA X MIESIĄCA XII ANNO DOMINI MMXIV O SZLACHCIEMy, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:

(Konstytucja znowelizowana przez Konstytucję sejmową z dnia I miesiąca IX anno Domini MMXVIII)

I.
Szlachta najwyższym jest stanem Rzeczypospolitej, ponad którym jeno król stoi.

II.
Szlachcicem zowie się ten, kto od króla otrzymał dyplom nobilitacyjny.

III.
Dyplom nobilitacyjny wydawany jest przez króla wedle jego woli, jednakowoż wzbronionym jest nadanie szlachectwa głowie państwa obcego bez zgody seymu. Jeśliby zaś król bezpodstawnie odmówił nobilitacyi, seym władny jest nakazać mu nobilitacyę.

IV.
Szlachcic prawo do swego własnego herbu ma, który to Herold urzędujący mu przygotuje, a w razie braku tegoż - na swój koszt nobilitowany przygotuje, y królowi przed nobilitacyą przedłoży.

V.
(Znowelizowany przez Konstytucję sejmową z dnia I miesiąca IX anno Domini MMXVIII)
(Wykreślono na podstawie artykułu I Konstytucji sejmowej z dnia IX miesiąca III anno Domini MMXIX)

VI.
Podstawą gospodarki Rzeczypospolitej system folwarków będzie. Przeto każdemu nobilitowanemu majętność przysługuje. Majętność owa winna stanowić wieś jedną na folwarku obsadzoną i dwór na siedzibę pańską, a znajdować się w okolicy do prowincyj, w której tenże szlachcic zamieszkuje.

VII.
Majątek szlachecki, któren siedzibę pańską, wieś i folwark co najmniej posiada, przynosi szlachcicowi plony. Plony te szlachcic musi mieć możliwość sprzedać, pozyskując wynagrodzenie w pieniądzu, co może nastąpić automatycznie i bezpośrednio lub pośrednio.

VIII.
Jeśliby wynagrodzenie za płody w pieniądzu wypłacane było, a szlachcic przez miesiąc cały pieniędzy raczyć nie odebrał, tedy owe pieniądze do skarbca zwrócone zostaną.

IX.
Szlachcic z honorem na ruszenie pospolite z własnym koniem y uprzężeniem stawić się ma, a jeśliby własne oddziały posiadał - takoż i z niemi. A jeśliby tego obowiązku nie dotrzymał, majątek jego cały zostanie mu odebrany a seym szlachectwa pozbawić go może.

X.
A jeżeliby szlachcic godności szlacheckiey zrzec się chciał, nie wymieniając przyczyny, zostanie mu to przyzwolone. Jednakowoż powinno to zostać dobrze przez niego przemyślane, bo swych majątków y praw jako mieszczanin, duchowny lubo kmieć posiadać mógł nie będzie.

XI.
1. Szlachcica godność zawieszoną zostaje, jeśli bez uprzedniej wiadomości przez 3 miesiące nijakiej aktywności na forum Rzeczypospolitej nie wykaże, to jest głosu nie zabierze. Ów nie może korzystać z przywilejów szlacheckich, a majątki jego pod zarządem Skarbu Państwa będą.
2. Jeśliby szlachcic taki powrócił, po dwóch tygodniach aktywności w prawach swych przywrócony będzie a takoż i majątki jego zwrócone mu będą. Nie będzie mógł jednak wziąć udziału w trwającym w chwili powrotu seymie.
3. Jeśliby zaś szlachcic wieść pewną dał o swej śmierci lubo przez rok cały nijakiej aktywności na forum Rzeczypospolitej nie wykazywał, godność swą i majątki i oddziały wszelakie bezpowrotnie utraci.
4. Majątki i oddziały szlachcica zmarłego, coby na zmarnowanie nie poszły, dziedzicowi przysługują, to jest osobie wspomnianej przez tegoż szlachcica w testamencie, bądź najbliższemu jego krewnemu wedle tradycji. Jeśliby takowy się nie znalazł, majętność cała do Skarbu Państwa należeć będzie.

XII.
Wzbronionym będzie na przyszłość nadawać tytuł księcia komukolwiek, kto nie był uprzednio włodarzem Korony a Litwy jako król i wielki książę. Prawo zaś nadania tego tytułu jeno seym walny na wniosek panującego mieć będzie, a to jest wymaganym, ażeby jednomyślnie każdy szlachcic za przyznaniem tytułu głosował.

XIII.
Konstytucję tę Seym Walny wpierw uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada. Jednocześnie tracą moc uprzednie konstytucye o ziemiaństwie i o szlachectwie.

/-/Marek Paweł I, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski,
Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.

Obrazek

/-/ August Medycejski,
książę na Uniejowie i Janowcu

/-/ Karol II Radziwiłł,
Książę na Oporowie i Niedzicy

/-/ Aleksander Trzaska-Chojnacki

/-/ Andream von Salza
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

/-/ Aleksandra Zamoyska

/-/ Ivan Dymitr von Vincis-Kazakov

/-/ Mikołaj Zawilichowski
Wojewoda wileński

/-/ Sebastian von Tauer
Avatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 09:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Konstytucje Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron