Strona 1 z 1

KSW 3/2016 o mieszczaństwie mówiąca (nieobowiązująca)

PostNapisane: 11 lut 2016, 21:30
przez Sebastian von Tauer
KONSTYTUCJA SEYMOWA Z DNIA 11 MIESIĄCA LUTEGO ANNO DOMINI 2016 O STANIE MIESZCZAŃSKIM


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:

I
Aby podkreślić rolę szlachty postanawiamy, że od tejże chwili obywatelstwo nie jest równe szlachectwu.

II
Obywatelem może zostać każdy, kto spędził w Rzeczypospolitej co najmniej pięć dni. Musi on wtedy złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa.

III
Nadać obywatelstwo może Król, a w wypadku, gdy będzie to niemożliwe, Kanclerz Wielki bądź Sejm Walny, bądź Sejmik ZIemski.

IV
Osoba, której zostało nadane obywatelstwo ma przynależeć do stanu mieszczańskiego. Takoż ma ona obowiązek osiedlić się w jednym z miast królewskich.

V
Mieszczanin prawo ma do zakładania manufaktur w miastach. Aby takową założyć, musi on mieć działkę miejską, na której może ją osadzić. Koszt każdej działki miejskiej ma ustalać Burmistrz miasta, bądź w przypadku jego braku Podskarbi. Nie mniej ma to jednak wynosić niż 400 dpl, ani nie więcej niż 800.

VI
Założenie manufaktury kosztować ma 600 dpl. Można ją następnie rozbudowywać, każdorazowa za 600 dpl, lubo nie więcej, jak trzy razy.
Mała manufaktura: dochód (za miesiąc): 60 dpl
Średnia manufaktura: dochód: 100 dpl.
Duża manufaktura: dochód: 200 dpl.
Wielka manufaktura: dochód: 350 dpl.
Jednakże mieszczanin zakładający manufakturę musi określić czym ma się ona zajmować.

VII
Mieszczanie także kamienice kupować mogą. Koszt zakupu jednej kamienicy wynosić ma 800 dpl., zaś dochód miesięczny z czynszu 80 dpl. Na jednej działce stać mogą co najwyżej trzy kamienice.

VIII
Mieszczanie mogą także zakładać inne przedsiębiorstwa (np. redakcje gazet). Muszą one każdorazowo zostać przedyskutowane z Podskarbim, oraz także wymagają zakupu działki.

IX
Mieszczanin ma prawo znakować swe produkty specjalnym znakiem gmerkiem zwanym. Może on także umieszczać go na swych kamienicach, czy dokumentach.

X
A mieszczanie prawa mają ponad to takowe, jakie zostały zapisane w Konstytucji o Miastach Królewskich.

XI
Po co najmniej dwóch miesiącach, mieszczanin może złożyć wniosek do Króla o nobilitację. Jeśli będzie on rozpatrzony pomyślnie, mieszczanin szlachcicem się staje, a wszystkie jego dobra miejskie przechodzą pod zarząd Skarbu Państwa, który może wystawić je na sprzedaż. Może on jednak zachować sobie jedną działkę z kamienicami, gdzie będzie stał odtąd jego pałacyk, lubo inksze mienie, które szlachcicowi przystoi.

XII
Konstytucję tę Seym Walny wpierw uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.

/-/ Sebastian January I
Król Polski, Wielki Książę Litewski

/-/ Mikołaj Godziemba Hrychowicz
Podskarbi Wielki

/-/ Jan Lubomirski

/-/ Hieronim Sieniawski
Herold Wielki

/-/ Stanisław von Tauer - Aksak
Strażnik Łęczycki

/-/ Maksymilian Branicki-Lubomirski
strażnik gnieźnieński

/-/ Aleksander Trzaska - Chojnacki

/-/ Samuel Radziwiłł
Podstarości Miński