KSW 02/17 o Uniwersytecie Krakowskim

KSW 02/17 o Uniwersytecie Krakowskim

Postprzez Henryk Mikołaj Hrychowicz » 26 lut 2017, 19:21

KONSTYTVCYJA SEYMOWA
Z DNIA XXVI MIESIĄCA LUTEGO ANNO DOMINI MMXVII
O UNIWERSYTECIE KRAKOWSKIM
My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:


I.
Dla umacniania chwały Rzeczypospolitej, której jej wykształceni synowie i córki przysparzają niniejszą Konstytucję o odnowieniu i reformacji Uniwersytetu Krakowskiego Seym stanowi.

II.
Uniwersytet Krakowski jest centrum kulturowym i perłą Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.

III.
1. Włodarzem Uniwersytetu Rektor jest, a zostaje nim każdorazowy Kurator Wielki, którego prawo wyboru posiada tylko i wyłącznie król Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.
2. Król prawem protektora dysponuje, by w razie przedłużającej się nieobecności Kuratora Wielkiego odwołać go ze stanowiska oraz zastąpić go kandydatem obranym przez siebie.

IV.
Akademia pod królewską protekcją się znajduje i autonomię wewnętrzną posiada, a na jej terenie święte prawo azylu obowiązuje, więc zabrania się Rektorowi, dziekanom oraz gościom broni posiadania.

V.
Publikować prace na Uniwersytecie może każdy szlachcic bądź mieszczanin z Korony lub Litwy, który uzyska zgodę Rektora.

VI.
Magnificencja może angażującym się w Uniwersytet szlachcicom i mieszczanom przyznawać nagrody pieniężne.

VII.
Uniwersytet prawo posiada do dysponowania majątkiem i gruntami własnymi. Majątkiem i gruntami Uniwersytetu zarządza Rektor.

VIII.
Pensyia Rektora tożsama jest z wynagrodzeniem Kuratora Wielkiego.

IX.
Sprawy nieuregulowane w tejże Konstytucji zostaną określone przez Seym Walny w Statucie Uniwersytetu Krakowskiego.

X.
Konstytucję tę Seym Walny wpierw uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.

XI.
Traci moc Konstytucyja Seymowa z dnia 6 lutego 2015 roku o Uniwersytecie Krakowskim.

(-) Mikołaj I, Rex
Obrazek
(-) Maksymilian Branicki-Lubomirski
(-) Jacek Ostrogski-Radziwiłł
(-) August Medycejski
(-) Borys von Hesling-Targersdorf
(-) Sebastian von Tauer
(-) Stanisław von Tauer
(-) Jakob Iwan Wereszczyński-Bagrat
(-) Andream von Salza
(-) Samuel Radziwiłł
(-) Aleksander Trzaska-Chojnacki
Avatar użytkownika
 
Posty: 3417
Dołączył(a): 15 sty 2015, 07:12
Lokalizacja: Halicz
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego III (1) Medal Wojska (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Godności Kancelaryjne: .
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: KSW 02/17 o Uniwersytecie Krakowskim

Postprzez Henryk Mikołaj Hrychowicz » 08 mar 2017, 17:21

Obrazek

STATUTUM
UNIVERSITATIS CRACOVIENSIS

z dnia VIII. III. MMXVII

ROZDZIAŁ I
UNIWERSYTET

I.
Uniwersytet Krakowski, zwany dalej Uniwersytetem lub Akademią, ustanowiony został przez Sejm Walny jako jedyna uczelnia wyższa w Koronie i Litwie, będąca sukcesorem i spadkobiercą Almae Matris Iagellonicae.

II.
Akademia służy Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako jej centrum kulturowe.

III.
Wspólnotę Uniwersytetu tworzy każdy obywatel Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Takoż podstawą funkcjonowania Akademii jest wzajemny szacunek wszystkich prowadzących dysputy czy piszący prace na Uniwersytecie, do siebie.

IV.
Wolą Sejmu Uniwersytet pod królewską protekcją się znajduje, więc na terenie uczelnianym zakaz posiadania broni obowiązuje.

V.
Herb Akademii przedstawia św. Stanisława, który tarczę czerwoną z wizerunkiem orła białego przytrzymuje. Pieśń "Gaude Mater Polonia" jest tak samo hymnem Uniwersytetu, jak i Najjaśniejszej.

ROZDZIAŁ II
WŁADZE


I.
Najwyższą władzą Uniwersytetu jest Rektor, któremu wedle obyczaju przysługuje tytuł Magnificencji.

II.
Rektor sprawuje nadzór nad wszystkimi, którzy angażują się w Uniwersytet. Natomiast, żeby we wspomnianym utrzymać porządek ma prawo wydawać dekrety jako akty wysokiej rangi oraz postanowienia, które regulują kwestie niższej wagi.

III.
Rektor włodarzy Akademią od momentu powołania do odwołania go ze stanowiska Kuratora Wielkiego. Jego kadencja nie jest ograniczona czasowo.

IV.
1. Monarcha jako protektor Akademii w przypadku paraliżu pracy Uniwersytetu oraz długotrwałej nieobecności Magnificencji może go odwołać i samodzielnie dokonać wyboru nowego Rektora spośród osób najbardziej zaangażowanych w rozwój perły Rzeczpospolitej.

V.
Rektor eryguje wydziały oraz katedry,a także prawem dysponuje, by mianować prorektorów, którym powierzy niektóre ze swych kompetencji.

ROZDZIAŁ III
PUBLIKACJE

I.
Publikować prace na Uniwersytecie, może, jak już wcześniej powiedziano, każdy szlachcic, duchowny i mieszczanin z Korony bądź Litwy.

II.
W publikacjach swych, i w dysputach uniwersyteckich, a także na różnorakich konkursach, czy imprezach organizowanych przez Akademię, nie wolno używać wulgaryzmów, zamieszczać treści powszechnie uchodzących za gorszące, znieważające, niestosowne etc, etc. W przypadku łamania tego punktu, Rektor ma prawo zabronić osobie łamiącej ten przepis pisania jakichkolwiek postów na forum Uniwersytetu. Za niestosowanie się do tego zakazu, Rektor ma prawo pozwać ową osobę do Trybunału Głównego.

III.
Rektor za pisanie wybitnych i oryginalnych prac, może osobie takowe piszącej przyznawać tytuły naukowe oraz
nagrody pieniężne.
Godnością najwyższą przez Rektora nadawaną jest tytuł doktora honoris causa. Tytuł ten winien być przyznawany za szczególne zasługi dla wspólnoty akademickiej.

ROZDZIAŁ IV
TRADYCJE


I.
Insygniami rektorskiej władzy są łańcuch, pierścień, berło oraz szkarłatna toga z gronostajowym obiciem.

ROZDZIAŁ VI
UPOSAŻENIE

I.
Magnificencja jako włodarz Uniwersytetu dysponować jego majątkiem może.

II.
Pensje dla publicystów winny być, w miarę możliwości, wypłacane z majętności Akademii.

III.
Rektor prawo posiada, by prosić protektora o wsparcie dla Akademii.

ROZDZIAŁ VII
USTALENIA KOŃCOWE

I.
Statut moc prawną zyskuje z chwilą złożenia podpisu przez Rektora oraz kontrasygnowania dokumentu przez Jego Królewską Mość.

II.
Zmiany w Statucie niniejszym dokonać może tylko i wyłącznie Sejm Walny.

III.
Traci moc poprzedni Statut Akademii opublikowany XV. II. MMXVI.


(-) Mikołaj I, Rex
Obrazek
(-) Jacek Ostrogski-Radziwiłł
(-) August Medycejski
(-) Stanisław von Tauer
(-) Jakob Jędrzej Iwan Wereszczyński-Bagrat
(-) Sebastian von Tauer
(-) Andream von Salza
(-) Marek Paweł Wiktorowicz Zep
(-) Borys von Hesling-Targersdorf
(-) Samuel Radziwiłł
Avatar użytkownika
 
Posty: 3417
Dołączył(a): 15 sty 2015, 07:12
Lokalizacja: Halicz
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego III (1) Medal Wojska (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Godności Kancelaryjne: .
Tytuł: 1. Wojewoda


kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Konstytucje Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron