KSW 3/2018 o mieszczaństwie

KSW 3/2018 o mieszczaństwie

Postprzez Stanisław von Tauer » 01 wrz 2018, 17:19

KONSTYTUCJA SEJMOWA Z DNIA I MIESIĄCA IX ANNO DOMINI MMXVIII
O STANIE MIESZCZAŃSKICH MÓWIĄCA

My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:


Artykuł I:
Jako że dotychczasowe konstytucje o mieszczaństwie nie spełniły swej roli, a więcej szkody niż pożytku przyniosły postanawiamy o anulowaniu ich, by tym samym nowe prawa ustanowić.

Artykuł II:
Powrócić zatem chcemy do dawnych obyczajów, a więc czynimy na powrót szlachectwo równym obywatelstwu naszej Rzeczypospolitej, od tej pory stanowimy, że mieszczanie obywatelstwa państwa naszego nie posiadają.

Artykuł III:
Każda osoba po przybyciu do Rzeczypospolitej i wyrażeniu takiej woli może zostać mieszczaninem. Odbywa się to poprzez złożenie w wątku do tego przeznaczonym wniosku o pozwolenie na działalność mieszczańską. Gdy takie pozwolenie zostanie wydane, a wydaje je król, wnioskodawca oficjalnie uzyskuje wszelkie przywileje, prawa i i obowiązki mieszczańskie.

Artykuł IV:
A mając na celu rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej stanowimy, iże mieszczaninowi takiemu należy natychmiastowo wypłacić 500 dukatów bezzwrotnej zapomogi.

Artykuł V:
Mieszczanin taki osiąść powinien w jednym z miast królewskich. Ma on otrzymać tam jedną działkę z manufakturą. Tym samym podtrzymujemy konstytucję o Miastach Królewskich i wszystkie zawarte w niej zapisy.

Artykuł VI:
Zasłużeni mieszczanie mogą otrzymać dwa tytuły honorowe:
1) od Rady Miast Królewskich tytuł burmistrza jednego z miast;
2) od króla jegomości tytuł żupnika jednej z żup.

Artykuł VII:
Prawo do tytułu żupnika posiadają tylko i wyłącznie mieszkańcy Rzeczpospolitej stanu mieszczańskiego.
1. Żupy solne jako dobra Rzeczpospolitej nie mogą być sprzedawane oni zastawiane.
2. Żupy solne stanowią domenę Króla Jego Mości, który ma prawo mianować żupników.
3. Wyszczególnia się żupy: krakowskie, wielkopolskie, ruskie.
4. Tytuł żupnika jest składany wraz z otrzymaną nobilitacją.
5. Z tytułu żupnika pensję dla mieszczanina wyznaczyć 70 dpl płatne co tydzień.

Artykuł VIII:
Prawo do tytułu burmistrza posiadają tylko i wyłącznie mieszkańcy Rzeczpospolitej stanu mieszczańskiego.
1. Burmistrz dbać ma o swe miasto i czuwać nad księgami miejskimi.
2. Król jegomość ma prawo, jako zwierzchnik miast królewskich, zgłaszać kandydatów do otrzymania tytułu burmistrzowskiego.
3. Tytuł burmistrza jest składany wraz z otrzymaną nobilitacją.
5. Z tytułu burmistrza pensję dla mieszczanina wyznaczyć 100 dpl płatne co tydzień.

Artykuł IX:
Mieszczanin prawo ma do zakładania manufaktur w miastach. Aby takową założyć, musi on mieć działkę miejską, na której może ją osadzić. Koszt każdej działki miejskiej ma ustalać Burmistrz miasta, bądź w przypadku jego braku Podskarbi. Nie mniej ma to jednak wynosić niż 200 dpl na obrzeżach miast, ani nie więcej niż 1200 w centrum.

Artykuł X:
Założenie manufaktury kosztować ma 600 dpl. Można ją następnie rozbudowywać, każdorazowa za 600 dpl, lubo nie więcej, jak trzy razy.
Mała manufaktura: dochód (za miesiąc): 60 dpl
Średnia manufaktura: dochód: 100 dpl.
Duża manufaktura: dochód: 200 dpl.
Wielka manufaktura: dochód: 350 dpl.
Mieszczanin manufakturę zakładający ma obowiązek określenia czym dana manufaktura ma się zajmować.
Jednocześnie chcielibyśmy postanowić, że założonych za mieszczaństwa manufaktur mieszczanin po nobilitacji zrzekać się nie musi, jednakże szlachcicem będąc nie może już nowych manufaktur zakładać.

Artykuł XI:
Mieszczanin może także budować w miastach kamienice. Budowa kamienicy ma kosztować 800 dpl. Przychód miesięczny z kamienicy ma wynosić 80 dpl, jednakże po nobilitacji kamienica taka może być zamieniona w miejski pałacyk szlachcica.

Artykuł XII:
Mieszczanin ma prawo znakować swe produkty specjalnym znakiem gmerkiem zwanym. Może on także umieszczać go na swych kamienicach, czy dokumentach.

Artykuł XIII:
Mieszczanin prawo służby w wojskach koronnych i litewskich mieć będzie, jednakże wyłącznie w stopniach szeregowych (pocztowego i towarzysza). Za wybitne zasługi na polu bitwy położone może mu być jednakże nadany stopień dobosza.

Artykuł XIV:
Po miesiącu niezapowiedzianej nieaktywności mieszczanin traci swe prawa i mieszczaninem być przestaje, stając się kmieciem. Tym samym cały jego majątek przechodzi na skarb państwa.

Artykuł XV:
Po 21 dniach aktywności mieszczanin ma prawo złożyć do króla wniosek o nobilitację.
Jeśli zaś w chwili przyjęcia tejże konstytucji mieszkać będą mieszczanie o stażu większym niż 21 dni, mają prawo natychmiastowo składać wniosek o nobilitację.

Artykuł XVI:
Szlachta, tak samo jak mieszczanie, działki może w Miastach Królewskich wykupywać, jednakże tylko pałace na nich może budować.

Artykuł XVI:
Sejm tę konstytucję uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.

Obrazek


(-) August V,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński,
Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.,

(-) książę Henryk Mikołaj Hrychowicz

(-) książę August Medycejski

(-) książę Sebastian von Tauer

(-) Borys von Targersdorf

(-) książę Adriano Vittorino

(-) Samuel Radziwiłł

(-) Andream von Salza

(-) Hieronim Sieniawski

(-) Maurycy Orański

(-) Wilhelm Orański

(-) Karol Sienicki

(-) Michał Franciszek Lubomirski-Lisiewicz

(-) Jan Lubomirski
/-/ Stanisław von Tauer
herbu von Tauer
Pułkownik wojsk koronnych
Wojewoda łęczycki


Obrazek



Avatar użytkownika
 
Posty: 1662
Dołączył(a): 26 lis 2015, 15:17
Medale: 9
Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Medal Wojska (1) Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 66056090

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Konstytucje Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość