Strona 1 z 1

KSW 5/2018 o zmianie konstytucji o szlachcie

PostNapisane: 01 wrz 2018, 17:37
przez Stanisław von Tauer
KONSTYTUCJA SEJMOWA Z DNIA I MIESIĄCA IX ANNO DOMINI MMXVIII
O ZMIANIE KONSTYTUCJI O SZLACHCIE MÓWIĄCA


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:


Dążąc do usprawnienia działalności w samorządach ziemskich i oddzielenia godności wyłącznie tytularnych od tych, które wymagają zaangażowania szlachcica postanawiamy:

Artykuł I:
Wyłączyć Marszałka i Ciwuna z dotychczasowej listy godności szlacheckich, jednakże postanawiamy, by wciąż były to najwyższe godności w Koronie i na Litwie, zostawiając im także dotychczasowe uprawnienia. Postanawiamy także, by awans na Marszałka oraz Ciwuna nie wymagał składania wcześniejszych godności.

Artykuł II:
Postanawiamy, by Marszałka Korony Królestwa Polskiego oraz Ciwuna Wielkiego Księstwa Litewskiego wyznaczał każdorazowo monarcha po objęciu tronu, by godnością tą nagradzać najaktywniejszych szlachciców, którzy mogliby położyć zasługi dla samorządów.

Artykuł III:
Nakazujemy także by każdorazowo po elekcji nowoobrani Ciwun i Marszałek sejmiki ziemskie zwoływali, na których szlachta wstępne projekty na sejm walny przedstawiać i opracowywać będzie. Warujemy jednakże, że sejmik nie dłużej niż dwa tygodnie trwać będzie.

Artykuł IV:
(Wykreślony na podstawie artykułu I Konstytucji sejmowej z dnia IX miesiąca III anno Domini MMXIX)

Artykuł V:
Sejm tę konstytucję uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.

Obrazek


(-) August V,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński,
Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.,

(-) książę Henryk Mikołaj Hrychowicz

(-) książę August Medycejski

(-) książę Sebastian von Tauer

(-) Borys von Targersdorf

(-) książę Adriano Vittorino

(-) Samuel Radziwiłł

(-) Andream von Salza

(-) Hieronim Sieniawski

(-) Maurycy Orański

(-) Wilhelm Orański

(-) Karol Sienicki

(-) Michał Franciszek Lubomirski-Lisiewicz

(-) Jan Lubomirski