Strona 1 z 1

Poprawka do konstytucji o podziałach w szlachcie (nieobow.)

PostNapisane: 16 paź 2018, 20:10
przez Stanisław von Tauer
Konstytucja niniejsza została unieważniona na podstawie Konstytucji o równości szlacheckiej.

POPRAWKA
DO KONSTYTUCJI SEJMOWEJ Z DNIA I MIESIĄCA IX ANNO DOMINI MMXVIII
O PODZIAŁACH W SZLACHCIE MÓWIĄCA


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:

Artykuł I
Zmienić brzmienie Artykułu II konstytucji z:
"Nowonobilitowany obywatel przynależeć ma do warstwy szaraczkowej, a po nobilitacji, wedle tradycji ojczyzny naszej, otrzymać ma folwark na trzech wsiach osadzony."

na:
"O nobilitację występować może jeno ten, który uprzednio 21 dni spędził w stanie mieszczańskim. Nowonobilitowany obywatel przynależeć ma do warstwy szaraczkowej, a po nobilitacji, wedle tradycji ojczyzny naszej, otrzymać ma folwark na trzech wsiach osadzony.

Obrazek


(-) August V,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński,
Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.,

(-) książę Henryk Mikołaj Hrychowicz

(-) książę August Medycejski

(-) książę Sebastian von Tauer

(-) Borys von Targersdorf

(-) książę Adriano Vittorino

(-) Samuel Radziwiłł

(-) Andream von Salza

(-) Hieronim Sieniawski

(-) Maurycy Orański

(-) Wilhelm Orański

(-) Karol Sienicki

(-) Michał Franciszek Lubomirski-Lisiewicz

(-) Aleksander Trzaska-Chojnacki