Strona 1 z 1

KSW 9/2018 o zakazie działalności zakonów rycerskich

PostNapisane: 16 paź 2018, 20:38
przez Stanisław von Tauer
KONSTYTUCJA SEJMOWA Z DNIA VI MIESIĄCA X ANNO DOMINI MMXVIII
O ZAKAZIE DZIAŁALNOŚCI ZAKONÓW RYCERSKICH NA ZIEMIACH RZECZPOSPOLITEJ


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro Najjasniejszej Rzeczpospolitej, postanawiamy, co następuje:


Dążąc do unormowania sytuacji wewnętrznej i wygaszenia konfliktu wynikłego z zawirowań wokół Zakonów Rycerskich podporządkowanych Państwu Kościelnemu Rotrii a działających na ziemiach Rzeczpospolitej postanawiamy:

Artykuł I:
Zakazać działalności Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie na obszarze całej Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Artykuł II:
Zakazać działalności Braci Rycerzy Zakonu Kawalerów Mieczowych na obszarze całej Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Artykuł III:
Majątek obu Zakonów zostaje przejęty przez skarb państwa, z wyjątkiem tych dóbr ziemskich które zostały do zakonów wniesione przez panów Chojnackich, abo innych braci rycerzy.

Artykuł IV:
Wojska obu Zakonów zostają rozwiązane, z wyjątkiem tych których zaciąg został dokonany z prywatnych środków Panów Chojnackich. Owe oddziały powracaja pod barwę Rodu Chojnackich.

Artykuł V:
Twierdze i zamki obu Zakonów zostają przejęte przez wojska Rzeczpospolitej, z wyjątkiem tych które stanowia dobra prywatne Rodu Chojnackich.

Artykuł VI:
Sejm tę konstytucję uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.

Obrazek


(-) August V,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński,
Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.,

(-) książę Henryk Mikołaj Hrychowicz

(-) książę August Medycejski

(-) książę Sebastian von Tauer

(-) Borys von Targersdorf

(-) książę Adriano Vittorino

(-) Samuel Radziwiłł

(-) Andream von Salza

(-) Aleksander Trzaska-Chojnacki

(-) Hieronim Sieniawski

(-) Maurycy Orański

(-) Wilhelm Orański

(-) Karol Sienicki

(-) Michał Franciszek Lubomirski-Lisiewicz