Strona 1 z 1

KSW 10/2018 o realizacji wielkiej reformy gospodarczej

PostNapisane: 20 paź 2018, 20:57
przez Stanisław von Tauer
KONSTYTVCYA SEYMU WALNEGO WS. REALIZACYI WIELKIEY REFORMY GOSPODARCZEY


I. Seym Walny to postanawia, iż w życie wcielona być musi konsyytucja Seymu Walnego o wielkiey reformie gospodarczey. Wprowadzenie jej powierza księciu na Kiejdanach.

II. Seym Walny waruje, iż dla sprawiedliwości planowanej zmiany w życiu gospodarczym wprowadza prawo, iże szlachcic winien najmniej raz na dwa miesiące pobierać dochód z majątku. Jeśli zaś tego nie uczyni, dochód idzie na zmarnowanie krom 10 denarów i nie będzie ponownie gromadzony. Po pobraniu onych 10 denarów ponownie będzie się dochód gromadził. Prawo to ma moc wsteczną.

III. Seym to takoż waruje, iż wszelkie dochody z majątków do pełnego denara winny być arytmetycznie zaokrąglone.

IV. Konstytucja niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, a pieczęć królewska mocy jej nada.


Obrazek


(-) August V,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński,
Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.,

(-) książę Henryk Mikołaj Hrychowicz
(-) książę August Medycejski
(-) książę Sebastian von Tauer
(-) Borys von Targersdorf
(-) książę Adriano Vittorino
(-) Samuel Radziwiłł
(-) Andream von Salza
(-) Aleksander Trzaska-Chojnacki
(-) Hieronim Sieniawski
(-) Maurycy Orański
(-) Wilhelm Orański
(-) Karol Sienicki
(-) Michał Franciszek Lubomirski-Lisiewicz