Strona 1 z 1

KSW 7/2019 o miastach królewskich

PostNapisane: 31 gru 2019, 20:26
przez Henryk Mikołaj Hrychowicz
KONSTYTVCYJA SEYMOWA Z DNIA XXXI MIESIĄCA XII ANNO DOMINI MMXIX O MIASTACH KRÓLEWSKICHMy, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:

I.
Miasta Nasze królewskie we państwach Rzeczypospolitej wolnymi mieć chcemy.

II.
Miastami zaś królewskimi stanowimy i ogłaszamy: Warszawę, Kraków, Gdańsk, Wilno, Kijów, Lwów i Fort Jakuba na Nowej Kurlandu.

III.
Miast królewskich nikt dozwolone nie będzie miał kupować ni własnością swoją czynić, jeno pod jurysdykcją króla a seymu na wieki pozostaną.

IV.
Wedle uznania swego Król powoływać i odwoływać może Radę Miast Królewskich.

V.
Król dla uznania zasług mieszczanina honorową funkcję burmistrza może mu powierzyć w jednym z miast. Tedy wykonywać prawa a porządku pilnować w mieście tem będzie mu nakazane.

VI.
Wyłączamy miasta królewskie spod jurysdykcji seymików. Seym jeno walny a król stać nad nimi mają, nijakim zaś lauda podległe nie będą. To jednak warujemy miastom, iże deuptatów najwyżej trzech na sejmik danej ziemi posłać mogą, a głos tychże jako jeden, spólny głos miast liczony będzie.

VII.
A to obywatelom miejskim warujemy, iże neminem captivabimus nisi iure victum. Nad mieszczanami sądy Król sprawować będzie. W sporze zaś mieszczanina ze szlachcicem, szlacheckie sądy właściwość mają.

VIII.
Mieszczanom w miastach królewskich i okolicach ziemię wolno będzie nabywać pod prowadzenie działalności rzemieślniczej, górniczej, kupieckiej i inkszej tym podobnej.

IX.
Podatek na mieszczan miast królewskich jeno na czas wojny nałożonym będzie, a wówczas dziesiątą część dochodu każdy mieszczanin do Skarbu Królewskiego odda.

X.
Godności nieoficerskie w wojskach i godności duchowne mieszczanom z miast królewskich otwarte będą.

XI.
Konstytucję tę Seym Walny wpierw uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.


Obrazek

Obrazek

(-) Sebastian von Tauer
(-) Samuel Radziwiłł
(-) Hubert Szablarczyk - Hrychowicz
(-) Adriano Vittorino Zep
(-) Andream von Salza
(-) Maurycy Orański
(-) Aleksander Trzaska-Chojnacki
(-) Joahim Ribertrop