KSW 1/2020 O stanie mieszczańskim

KSW 1/2020 O stanie mieszczańskim

Postprzez Samuel Radziwiłł » 17 maja 2020, 20:03

KONSTYTUCJA SEJMOWA Z DNIA XVII MIESIĄCA Maja ANNO DOMINI 2020
O STANIE MIESZCZAŃSKICH MÓWIĄCA


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:


Artykuł I:
Jako że dotychczasowe konstytucje o mieszczaństwie nie spełniły swej roli, a więcej szkody niż pożytku przyniosły postanawiamy o anulowaniu ich, by tym samym nowe prawa ustanowić.

Artykuł II:
Powrócić zatem chcemy do dawnych obyczajów, a więc czynimy na powrót szlachectwo równym obywatelstwu naszej Rzeczypospolitej, od tej pory stanowimy, że mieszczanie obywatelstwa państwa naszego nie posiadają.

Artykuł III:
Każda osoba po przybyciu do Rzeczypospolitej staje się mieszczaninem, chyba, że zadecyduje inaczej, składając odpowiedni wniosek o zostaniu uznanym za osobę o innym statusie społecznym (chłopem, zagranicznym gościem, duchownym, etc.).

Artykuł IV:
Mając na celu rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej stanowimy, iże mieszczaninowi takiemu należy natychmiastowo wypłacić 2000 denarów bezzwrotnej zapomogi, na zakup majątku. Aby tę kwotę otrzymać, winien złożyć do kancelarii królewskiej stosowny wniosek.

Artykuł V:
Mieszczanin taki osiąść powinien w jednym z miast królewskich, w którym powinien za otrzymane środki zakupić sobie działkę. Tym samym podtrzymujemy konstytucję o Miastach Królewskich i wszystkie zawarte w niej zapisy.

Artykuł VI:
Zasłużeni mieszczanie mogą otrzymać dwa tytuły honorowe:
1) burmistrza jednego z miast;
2) żupnika jednej z żup.
Tytuły te są przyznawane przez króla z jego własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Miast Królewskich.

Artykuł VII:
Prawo do tytułu żupnika posiadają tylko i wyłącznie mieszkańcy Rzeczpospolitej stanu mieszczańskiego.
1. Żupy solne jako dobra Rzeczpospolitej nie mogą być sprzedawane ani zastawiane.
2. Żupy solne stanowią domenę Króla Jego Mości, który ma prawo mianować żupników.
3. Wyszczególnia się żupy: krakowskie, wielkopolskie, ruskie.
4. Tytuł żupnika jest składany wraz z otrzymaną nobilitacją.
5. Z tytułu żupnika pensję dla mieszczanina wyznaczyć 70 dpl płatne co tydzień.

Artykuł VIII:
Prawo do tytułu burmistrza posiadają tylko i wyłącznie mieszkańcy Rzeczpospolitej stanu mieszczańskiego.
1. Burmistrz dbać ma o swe miasto i czuwać nad księgami miejskimi.
2. Burmistrzowie nie tylko miastami swoimi zarządzać mogą, mają też prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Sejmu, jednak tylko z głosem doradczym
3. Tytuł burmistrza jest składany wraz z otrzymaną nobilitacją.
5. Z tytułu burmistrza pensję dla mieszczanina wyznaczyć 100 dpl płatne co tydzień.

Artykuł IX:
Mieszczanin prawo ma do zakładania manufaktur w miastach. Aby takową założyć, musi on mieć działkę miejską, na której może ją osadzić. Koszt każdej działki miejskiej czynimy stałym, określając go na 600 DPL.

Artykuł X:
Założenie manufaktury kosztować ma 600 dpl. Można ją następnie rozbudowywać, każdorazowa za 600 dpl, lubo nie więcej, jak trzy razy.
Mała manufaktura: dochód (za miesiąc): 60 dpl
Średnia manufaktura: dochód: 100 dpl.
Duża manufaktura: dochód: 200 dpl.
Wielka manufaktura: dochód: 350 dpl.
Mieszczanin manufakturę zakładający ma obowiązek określenia czym dana manufaktura ma się zajmować.
Jednocześnie chcielibyśmy postanowić, że założonych za mieszczaństwa manufaktur mieszczanin po nobilitacji zrzekać się nie musi, jednakże szlachcicem będąc nie może już nowych manufaktur zakładać.

Artykuł XI:
Mieszczanin może także budować w miastach kamienice. Budowa kamienicy ma kosztować 800 dpl. Przychód miesięczny z kamienicy ma wynosić 80 dpl, jednakże po nobilitacji kamienica taka może być zamieniona w miejski pałacyk szlachcica.

Artykuł XII:
Mieszczanin ma prawo znakować swe produkty specjalnym znakiem gmerkiem zwanym. Może on także umieszczać go na swych kamienicach, czy dokumentach.

Artykuł XIII:
Mieszczanin prawo służby w wojskach koronnych i litewskich mieć będzie, jednakże wyłącznie w stopniach szeregowych oraz podoficerskich.

Artykuł XIV
Aby zachęcić do osadnictwa w koloniach, stanowimy, że mieszczanin może osiąść nie tylko w Mieście Królewskim, ale takze w Wicekrólestwie Nowej Kurlandii. Nadajemy Nowokurlandzkim mieszczanom następujące przywileje:
- mają prawo kupować w koloniach nie tylko działki miejskie, ale także ziemię, zakładać na niej folwarki, majątki i miasteczka, budować dwory i świątynie;
- mają prawo sprowadzać chłopów do swych majątków;
- mają prawo, służąc w wojskach nowokurlandzkich, dzierżyć godności oficerskie oraz godność regimentarską;
- mają prawo do zakupu okrętów, które jednak winny być jednostkami handlowymi;
- mają prawo do bycia wyznaczanym na stanowisko gubernatora.

Artykuł XV:
Po 14 dniach aktywności mieszczanin ma prawo złożyć do króla wniosek o nobilitację.
Jeśli zaś w chwili przyjęcia tejże konstytucji mieszkać będą mieszczanie o stażu większym niż 14 dni, mają prawo natychmiastowo składać wniosek o nobilitację.

Artykuł XVI
Ustanowić też chcemy organ samorządny mieszczan, którym byłaby Rada Miast Królewskich. Do uczestniczenia w niej uprawnieni byliby wszyscy mieszczanie. Miałaby ona władzę nad prawem wewnętrznym Miast Królewskich. Posiedzenia Rady zwołuje król na wniosek burmistrza, co najmniej trzech innych mieszczan bądź z własnej inicjatywy.

Artykuł XV:
Sejm tę konstytucję uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.

Obrazek


(-) Samuel Kazimierz I,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński,
Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.,

(-)Ks. Sebastian von Tauer

(-)Ks. Henryk Mikołaj Hrychowicz

(-)Ks. Adriano Vittorino

(-)Aleksander Trzaska-Chojnacki

(-)Hubert Szablarczyk-Hrychowicz

(-)Maurycy Orański

(-)Michał Jerzy Potocki

(-)Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz

(-)Józef Wilhelm Potocki
Wojewoda miński
Książe na Borysowie, Nieświerzu i Birżach
Obywatel Palatynatu Leocji

Obrazek


ObrazekAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 1909
Dołączył(a): 27 lip 2015, 14:25
Medale: 14
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON V (1) Order Zasługi RON VI (1) Order Księcia Włodzimierza III (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Stopień: Hetman Wielki
Gadu-Gadu: 9438133

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Konstytucje Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron