Strona 1 z 1

KSW 2/2020 O wypowiedzeniu niektórych umów miedzynarodowych.

PostNapisane: 17 maja 2020, 19:22
przez Samuel Radziwiłł
KONSTYTVCYJA SEYMOWA Z DNIA XVII MIESIĄCA Maja ANNO DOMINI MMXX
O WYPOWIEDZENIU UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:

I. Postanawiamy o wypowiedzeniu poniższych traktatów i umów z królestwami, księstwami, res publicami i innymi mikronacjami, które upadły, a treść ich zapisów uznajemy za dłużej Rzeczpospolitą niewiążące:


  1. Traktatu o nawiazaniu stosunków handlowych pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Chanatem Kugarii
  2. Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Chanatem Kugarii
  3. Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Królestwem Santery a Rzeczpospolitą Obojga Narodów

II. Zlecamy stosowane oznaczenie umów i traktatów wyżej wymienionych a w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej zgromadzonych Jaśnie Oświeconemu Księciu Sebastianowi von Tauer w terminie do siedmiu dni od dnia publikacji tej konstytucji.

III. Seym konstytucyę niniejszą uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada

Obrazek

(-) Samuel Kazimierz I,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński,
Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.,

(-)Ks. Sebastian von Tauer

(-)Ks. Henryk Mikołaj Hrychowicz

(-)Ks. Adriano Vittorino

(-)Aleksander Trzaska-Chojnacki

(-)Hubert Szablarczyk-Hrychowicz

(-)Maurycy Orański

(-)Michał von Rokuszewki

(-)Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz

(-)Józef Wilhelm von Rokuszewski