Strona 1 z 1

KSW 6/2020 o zmianie konstytucji o wojskach prywatnych

PostNapisane: 24 maja 2020, 18:56
przez Sebastian January II
KONSTYTVCYJA SEYMOWA Z DNIA XXIV MIESIĄCA MAJA ANNO DOMINI MMXX
O ZMIANIE W KONSTYTUCJI O WOJSKACH PRYWATNYCH


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:

I
Ze względu na zmiany w budownictwie naszym zmieniamy wymagania względem utrzymania wojsk.

II
Wojska, by szlachcic mógł je posiadać, muszą mieć kwatery. Za kwatery uznaje się następujące budynki:
stanica: 1/5 chorągwi (tylko jeśli posiada się 5 stanic można posiadać jedną chorągiew lub jednostkę równorzędną)
strażnica: 1/2 chorągwi (tylko posiadając 2 strażnice można posiadać jedną chorągiew lub jednostkę równorzędną)
zamek: 2 chorągwie (lub jednostki równorzędne) i 1 bateria artylerii
przystań: 1 okręt
port morski: 5 okrętów

Stanice i strażnice, by mogły w nich kwaterować jednostki, nie muszą być w jednej wsi ani w jednym mieście.

III
Znosimy też wymóg posiadania chłopów do rekrutacji oddziałów.

IV
A jeśliby przez reformę majątkową szlachcic zmuszony był do rozwiązania chorągwi - zwróci mu się 2/3 jej kosztów.

V
Sejm tę konstytucję uchwali a pieczęć królewska mocy jej nada.

Obrazek

ks. Sebastian von Tauer
Maurycy Orański
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
Hubert Szablarczyk - Hrychowicz
ks. Henryk Mikołaj Hrychowicz
Michał von Rokuszewski
Józef Wilhelm von Rokuszewski
ks. Adriano Vittorino