Strona 1 z 1

DK 10/2018 o zmianach w systemie odznaczeń Rzeczypospolitej

PostNapisane: 19 lip 2018, 20:58
przez Stanisław von Tauer
Obrazek

Dekret Królewski
dziesiąty, o zmianach w systemie odznaczeń Rzeczypospolitej

Obrazek

My, August V, z Bożej łaski i woli Narodu, Król Polski, Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.
in Nomine Domini et ad perpetuam rei memoriam:

I
Znieść następujące odznaczenia prywatne, takoż:
- Order Zasługi dla Litwy, a jego posiadaczy wynagrodzić nadaniem Orderu Księcia Włodzimierza II klasy.
- Krzyż Cnocie Wojskowej, a jego posiadaczy wynagrodzić otrzymaniem Medalu Wojska.
Oraz zadecydować, że należy nosić wyłącznie oznaki odznaczeń państwowych, zezwalając jednocześnie kawalerom innych odznaczeń prywatnych na posługiwanie się ich nazwami i wizerunkiem w podpisie.

II
Znieść Gwiazdę Oficerską, a za to ustanowić Medal Wojska, którym mogą być nagradzani wszyscy żołnierze za zasługi dla wojska. Nadać medalowi miejsce w precedencji przed medalem Bene Merentibus, takoż nadać ten medal wcześniejszym posiadaczom Gwiazdy Oficerskiej.

III
Znieść Krzyż za Wiarę i Ojczyznę, a w jego miejsce nadać nim odznaczonym Order św. Jerzego II klasy.

IV
Połączyć Order Zasługi dla Kraju z Orderem Zasługi dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów w jedno odznaczenie, o nazwie i wyglądzie drugiego z wymienionych. Ponadto ustanowić je jako odznaczenie sześcioklasowe. Ponadto nadać je:
- w VI klasie osobom posiadającym Order Zasługi dla Kraju III klasy.
- w V klasie osobom posiadającym Order Zasługi dla Kraju II klasy lub Order Zasługi dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów III klasy.
- w IV klasie osobom posiadającym Order Zasługi dla Kraju I klasy lub Order Zasługi dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów II klasy.
- w III klasie osobom posiadającym Order Zasługi dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów I klasy.
- w II klasie osobom posiadającym Order Zasługi dla Kraju II klasy oraz III i Order Zasługi dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów III klasy.
- w I klasie osobom posiadającym oba wyżej wymienione ordery w I klasie.
A baretki tego odznaczenia stanowimy błękitne, z:
I klasa: rozetką i obustronnie złotym galonikiem,
II klasa: rozetką i z lewej strony złotym galonikiem, z prawej srebrnym,
III klasa: rozetką i z lewej strony srebrnym galonikiem, z prawej złotym,
IV klasa: rozetka i obustronnie srebrnym galonikiem,
V klasa: rozetką
VI klasa: pusta baretka

V
Ustanowić Odznakę za Rany, która ma być nadawana tym, którzy odnieśli rany w służbie Rzeczypospolitej. A w precedencji umieścić ją za Amarantową Wstążką. Ma być ona noszona w postaci wstążki Virtuti Militari, na której każda gwiazdka odpowiada jednej otrzymanej ranie.

VI
Zmienić baretkę Orderu św. Stanisława na czerwoną z pojedynczym białym paskiem z każdej strony.

VII
Uściślić zasady nadawania Virtuti Militari:
- I klasa: za naczelne wodzostwo w zwycięskiej wojnie.
- II klasa: za przyczynienie się do zwycięstwa w dowodzeniu komputem lub jednostką równorzędną.
- III klasa: za zwycięstwo w ważnej z punktu widzenia taktycznego bitwie, połączone z narażeniem życia przy dowodzeniu dywizją.

VIII
Ustanowić Medal Diligentiae, nadawany profesorom i uczonym w Rzeczypospolitej za wkład w krzewieniu oświaty i działalność naukową. Jego miejsce w precedencji naznaczyć za Medalem Bene Merentibus.

IX
Wzory baretek podamy w załączniku

Dano i pieczęcią opatrzono w Warszawie, dnia XIX, miesiąca VII, A. D. MMXVIII
August V, Rex


ObrazekZAŁĄCZNIK
do DK 10/2018 o zmianach w systemie odznaczeń Rzeczypospolitej


- Order św. Stanisława:
Obrazek

- Order Zasługi dla RON:
I klasa: Obrazek
II klasa: Obrazek
III klasa: Obrazek
IV klasa: Obrazek
V klasa: Obrazek
VI klasa: Obrazek

- Medal Wojska:
Obrazek

- Medal Diligentiae:
Obrazek

- Odznaka za Rany (kolejne nadania):
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek