Strona 1 z 1

DK 10/19 o awansach wojskowych

PostNapisane: 06 lis 2019, 11:42
przez Henryk Mikołaj Hrychowicz
Obrazek

Dekret królewski dziesiąty o awansach wojskowych

Obrazek

My, Henryk Mikołaj, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski,
Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski etc. etc. etc.

in Nomine Domini et ad perpetuam rei memoriam:Pragnąc wyrazić nasze uznanie dla długoletniej, wiernej służby w armii
Najjaśniejszej Rzeczpospolitej
oraz wykazane umiejętności, wiedzę i doświadczenie
postanawiamy awansować

pułkownika Maurycego Orańskiego
i
pułkownika Samuela Radziwiłła

do stopnia
R E G I M E N T A R Z Y
Wojsk Rzeczypospolitej

Dano i pieczęcią opatrzono w Warszawie dnia VI listopada AD. MMXIX
Obrazek

Obrazek