Strona 1 z 1

DK 11/2019 o nagrodzeniu zasług dla Rzeczpospolitej

PostNapisane: 06 lis 2019, 21:51
przez Henryk Mikołaj Hrychowicz
Obrazek


Dekret Królewski
jedenasty, o nagrodzeniu zasług dla Rzeczpospolitej.

Obrazek

My, Henryk Mikołaj, z Bożej łaski i woli Narodu, Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski,
Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.

in Nomine Domini et ad perpetuam rei memoriam:

Mając na względzie zasługi położone w trakcie wyprawy morskiej, której celem było poszerzanie wpływów i znaczenia Rzeczpospolitej na kontynencie Vaarlandzkim nadajemy :

Jego Książęcej Mości Sebastianowi von Tauerowi ,
Maurycemu Orańskiemu,
Samuelowi Radziwiłłowi,
Karolowi von Tauerowi-Sienickiemu
oraz
Hubertowi Szablarczykowi- Hrychowiczowi

Order Świętego Stanisława


Dano i pieczęcią opatrzono w Warszawie, dnia VI listopada AD. MMXIX


Obrazek

Obrazek