Strona 1 z 1

DK 10 / O nadaniu majątku.

PostNapisane: 31 maja 2020, 11:22
przez Samuel Radziwiłł
Obrazek

Dekret królewski dziesiąty o nadaniu majątku ziemskiego

Obrazek

My, Samuel Kazimierz, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski etc. etc. etc.
in Nomine Domini et ad perpetuam rei memoriam:


I.
Wedle postanowień artykułu VI Konstytucyi o szlachcie, a przez wzgląd na nabycie szlachectwa poprzez nobilitację, nadajemy Julii Tracz von Rokuszewskiej Majątek Ziemski Kiszpork w Koronie Królestwa Polskiego.

II.
Zaś do onej majętności przynależy: dwór, wieś, spichlerz i 5 chałup chłopskich .

Dano i pieczęcią opatrzono w Warszawie dnia 31 Maja AD MMXX


Samuel Kazimierz


Obrazek