Strona 1 z 1

DK 13 / O utworzeniu królewszczyzn.

PostNapisane: 08 cze 2020, 19:37
przez Samuel Radziwiłł
Obrazek


Dekret królewski trzynasty o utworzeniu królewszczyzn


Obrazek

My, Samuel Kazimierz, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski etc. etc. etc.
in Nomine Domini et ad perpetuam rei memoriam:


Niniejszym dekretem ustanawiamy majątki ziemskie, zwane królewszczyznami, którymi każdorazowy król Polski i Wielki Książe Litewski dysponować będzie wedle swej potrzeby.
Sa to Majątek Ziemia Krakowska, Majątek Ziemia Sandomierska i Majątek Ziemia Trocka. Każdy z owych majątków składać się będzie z 1 miasta, 2 folwarków i 8 wiosek.
Dochody z majątków zasilać będą Szkatułę Tronu.

Dano i pieczęcią opatrzono we Wilnie dnia VIII czerwca A. D. MMXX


(-)Samuel Kaziemierz I


Obrazek