Strona 1 z 1

DK32/20 o nominacyj ambasadora w Królestwie Dreamlandu

PostNapisane: 22 wrz 2020, 10:15
przez Sebastian von Tauer
Obrazek

Dekret królewski trzydziesty drugi o nominacyj ambasadora w Królestwie Dreamlandu

Obrazek

My, Sebastian January, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski etc. etc. etc.
in Nomine Domini et ad perpetuam rei memoriam:


Niewypowiedzianym szacunkiem i uznaniem darzymy władcę Królestwa Dreamlandu. Dlatego też funkcję i godność naszego ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego postanowiliśmy powierzyć wiernemu synowi Rzeczypospolitej, mości wojewodzie Samuelowi Radziwiłłowi herbu Trąby. Jesteśmy pewni, że swoją pracą przysłuży się do rozkwitu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów, a wyżej wspomnianym państwem. Wierzymy, że mości pan wojewoda poradzi sobie wyśmienicie na tym jakże ważnym stanowisku. Kierując jeszcze ostanie słowa do mości pana Radziwiłła, pouczamy go, że praca ambasadora musi wykonywa być z pełną godnością i cierpliwością. Znając jednak mości pana Samuela wiemy, że takimi przymiotami odznacza się ten mąż.

Dano i pieczęcią opatrzono w Krakowie dnia XXII września A. D. MMXX/-/ Sebastian January II

Obrazek