Strona 1 z 1

Przywilej kurlandzki

PostNapisane: 12 sty 2014, 08:29
przez August Medycejski
PRZYWILEJ KURLANDZKI SPECJALNY HERB KSIĄŻĘTOM KURLANDII NADAJĄCY

My, August Ludwik II, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski etc. etc. etc. a także Książę Bari i Salty chcąc wyróżnić księcia kurlandzkiego, który naszymi oczyma, uszami i ustami na Litwie wolą Sejmu ostał, nadajemy każdemu księciu kurlandzkiemu wybranemu przez sejmik litewski ten oto przywilej.

I. Każdy książę kurlandzki mieć będzie prawo do wielkiego herbu, który składać się będzie z herbu Księstwa Kurlandii i herbu szlachcica obranego przez sejmik litewski księciem Kurlandii. Herb szlachcica umieszczonym będzie w polu sercowym.
II. Herbem takim książę kurlandzki posługiwać się będzie przez cały okres sprawowania swojego urzędu.
III. Wizerunek herbu przedstawiać będzie król Polski, jako suweren księcia kurlandzkiego do powszechnej wiadomości, co świadczyć będzie również o akceptacji księcia- elekta na urzędzie przez Koronę.
IV. Pierwszy herb nadajemy w tym przywileju, Jej Wielmożności Aleksandrze Zamoyskiej.

Obrazek


Dano w Warszawie, dnia XII, miesiąca stycznia, Roku Pańskiego MMXIV

/-/ August Ludwik II, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski,
Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki,
Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki,
Smoleński, Siewierski, Czernihowski etc. etc. etc. a także
Książę Bari i SaltyObrazek