Rada Kontynentu Vaarlandzkiego

Dział obrad delegatów państw biorących udział w Konferencji Wileńskiej.

Re: Rada Kontynentu Vaarlandzkiego

Postprzez Piotr Pawłowicz » 13 lip 2014, 15:15

Nie mam nic przeciw zwołaniu pierwszego posiedzenia Rady w Walencji. Sądzę, iż mogło by to nastąpić niezwłocznie po opublikowaniu Traktatu we wszystkich krajach założycielskich i dokonaniu wyboru przedstawicieli poszczególnych państw do Rady. Sądzę też że na traktat należy nanieść podpisy wszystkich władców państw sygnatariuszy oraz dopisać w Artykuł 9 p2. w miejsce znaku x, słowa trzech. "Traktat jest sporządzony w trzech jednakowych egzemplarzach. Depozytariuszem każdego z tych egzemplarzy są państwa założycielskie". W końcu to nie jest dokument jednostronny. Zatem uroczyście składamy i nasz podpis pod Traktatem. :)
Traktat powołujący Radę Kontynentu

Preambuła
Przywiązani do historii i tradycji oraz połączeni węzłem przyjaźni, szanując suwerenność i niepodległość naszych państw i narodów, w celu pogłębienia wzajemnej współpracy, gotowi rozpocząć nowy etap w historii Vaarlandu i Antyry postanawiamy zawiązać Radę Kontynentu.
Artykuł 1 RADA KONTYNENTU
Rada Kontynentu zwana dalej Radą łączy niepodległe i suwerenne państwa polskiego mikroświata, których terytoria są położone na Vaarlandzie i Antyrze.

Artykuł 2 ZASADY
Wszystkie państwa członkowskie zachowują:
-niepodległość i pełną suwerenność
-możliwość realizacji własnej polityki zagranicznej w oparciu o wzajemne konsultacje w ramach organów Rady,
-państwa członkowskie w swojej polityce zagranicznej kierują się zasadą solidarności względem pozostałych członków Rady.

Artykuł 3 CELE
Rada stawia sobie następujące cele:
-promowanie i poszerzanie współpracy gospodarczej,
-wspieranie i rozwój kultury, edukacji i sportu w krajach członkowskich,
-popieranie idei współpracy pomiędzy państwami członkowskimi,
-mediacje w przypadku konfliktów pomiędzy państwami członkowskimi.

Artykuł 4 SIEDZIBA RADY
Za siedzibę Rady uznaje się każde miasto państw członkowskich Rady, w którym odbywa się spotkanie lub inne wydarzenie związane z Radą.

Artykuł 5 CZŁONKOSTWO
1. Rada jest otwarta dla wszystkich państw wirtualnych, położonych na Vaarlandzie i Antyrze, które szanują jej wartości i gotowe są przyjąć zasady określone w niniejszym Traktacie.
2. W drodze wyjątku do Rady mogą przystąpić inne kraje, które są położone poza wskazanym w p.1 obszarem po przyjęciu zasad określonych Traktatem i uzyskaniu zgody państw członkowskich na przystąpienie do Rady.
3. Każde państwo członkowskie jest reprezentowane w Radzie przez dwóch przedstawicieli wybieranych wedle własnego prawa wewnętrznego.

Artykuł 5 ZGROMADZENIE RADY
1. Rada obraduje na zgromadzeniach, zwoływanych przez państwa członkowskie. Obrady odbywają się w państwie, które wystąpiło o zwołanie Rady i pod jego przewodnictwem.
2. W Zgromadzeniu Rady biorą udział przedstawiciele państw członkowskich. Każde państwo członkowskie posiada 1 głos w Radzie.
3. W celu realizacji swoich celów, Rada przyjmuje uchwały, w których państwa członkowskie wyrażają wspólne stanowisko. Uchwały Rady są obowiązujące dla państw które je podpisały.
4. W przypadku konfliktu pomiędzy państwami członkowskimi Rada pełni funkcję organu mediacyjnego. Zgromadzenie Rady w sprawie mediacji ma prawo zwołać każda ze stron konfliktu lub państwo trzecie.
5. Rada wydaje też opinie i zalecenia. Wykonanie zaleceń Rady jest wiążące dla każdego z państw członkowskich w przypadku naruszenia lub złamania umów międzynarodowych.

Artykuł 6 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
1. Państwa członkowskie Rady poprzez swoich przedstawicieli informują się wzajemnie w sprawach dotyczących polityki zagranicznej.
2. Państwa członkowskie Rady konsultują wzajemnie proces negocjacji w sprawach lokacji na kontynencie nowych państw oraz przyjęcia nowych członków do Rady.
3. Rada na prośbę państwa członkowskiego zobowiązuje się popierać, służyć radą i pomocą w zakresie podejmowanych działań dyplomatycznych.

Artykuł 7 STOSUNKI GOSPODARCZE
1. Państwa członkowskie Rady zobowiązują się do podejmowania działań pogłębiających współpracę gospodarczą pomiędzy sobą.
2. Państwa członkowskie Rady zobowiązują się wdrażać rozwiązania ułatwiające wymianę walutową pomiędzy systemami gospodarczymi i bankowymi państw członkowskich.

Artykuł 8 KULTURA I NAUKA
1. Państwa członkowskie Rady zobowiązują się podejmować działania zmierzające do pogłębienia współpracy między instytucjami nauki i kultury, w tym organizowanie wspólnych festiwali, wystaw i zawodów sportowych.
2. Na terenie państw Rady są honorowane wszystkie tytuły zawodowe i naukowe państw członkowskich.

Artykuł 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Traktat wchodzi w życie z chwilą ratyfikacji go przez wszystkich państwa założycielskie Rady.
2. Traktat jest sporządzony w trzech jednakowych egzemplarzach. Depozytariuszem każdego z tych egzemplarzy są państwa założycielskie.
3. Uzupełnienia i dodatkowe uzgodnienia dotyczące Traktatu mogą być dołączane do Traktatu w postaci protokołów dodatkowych.

Obrazek

/-/ August Ludwik II, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc. a także Książę Bari i Salty

/-/ Petrus II Constantinus Dei gratia Rex Aguriae et Magnus Dux Rumiae, etc. etc.

Piotr Konstanty Petrowicz CatalanAvatar użytkownika
Gość zagraniczny
 
Posty: 55
Dołączył(a): 18 wrz 2013, 09:01
Medale: 1
Ord Przyjaźni i Współpracy III (1)
Wykształcenie: średnie

Re: Rada Kontynentu Vaarlandzkiego

Postprzez Norbert I Catalan » 15 lip 2014, 15:59

W imieniu Jej Królewskiej Mości Eleonory I podpis pod Traktatem złożłę osobiście:

/-/ S.M el Rey Norbert I de Catalán, Rey de Scarlaña y Francia
Presidente del Gobierno Nacional bajo la autoridad de la Reina Leonor IAvatar użytkownika
Gość zagraniczny
 
Posty: 80
Dołączył(a): 17 gru 2010, 17:34
Medale: 3
Order Świętego Stanisława (1) Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1)

Poprzednia strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Konferencja Wileńska

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron