Strona 1 z 13

Sejm Elekcyjny - XXIII I A.D. MMXIX

PostNapisane: 23 sty 2019, 07:09
przez August Medycejski
Obrazek

August Medycejski

Obrazek

KANCLERZ WIELKI I INTERREX

do wszystkich Panów Braci a takoż i wszystkich cudzoziemskich baronów, grafów i książąt krwi szlacheckiej pozdrowienie i niniejsze obwieszczenie:

  1. Zwołuję electio Regis libera, w której uczestniczyć mogą wszyscy szlachetnie urodzeni według własnej woli.
  2. Każdy szlachetnie urodzony może zgłosić kandydata do korony królewskiej spośród Panów Braci lub spośród cudzoziemców, którzy jednak muszą zostać zaakceptowani przez ustępującego monarchę, tj. Imć Pana Stanisława von Tauera.
  3. Daję tydzień od dziś, czyli do XXX ianuaris MMXIX roku, na stawienie się Panom Braciom na Sejm, zgłaszanie kandydatów i ustalanie pacta conventa. Termina te wydłużyć lub skrócić według woli Panów Braci można.


    (—) August Medycejski,
    kanclerz i interrex

Re: Sejm Elekcyjny - XXIII I A.D. MMXIX

PostNapisane: 23 sty 2019, 08:37
przez Maurycy Orański
Ja, Maurycy Orański, podkomorzy podlaski stawiam się na Sejm.

Re: Sejm Elekcyjny - XXIII I A.D. MMXIX

PostNapisane: 23 sty 2019, 08:54
przez Hubert Szablarczyk - Hrychowicz
Ja, Hubert Szablarczyk-Hrychowicz, pan na Łucku, stawiam się na sejm.

Re: Sejm Elekcyjny - XXIII I A.D. MMXIX

PostNapisane: 23 sty 2019, 09:10
przez Andream von Salza
Ja Andream von Salza Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświeższej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie stawiam się na Sejm

Re: Sejm Elekcyjny - XXIII I A.D. MMXIX

PostNapisane: 23 sty 2019, 09:17
przez Marcin Zagłoba
Ja, Marcin kardynał Zagłoba, stawiam się na Sejm.

Re: Sejm Elekcyjny - XXIII I A.D. MMXIX

PostNapisane: 23 sty 2019, 09:20
przez Sebastian January II
Ja, Sebastian von Tauer, wojewoda inowrocławski i poznański, stawiam się na sejm!

Re: Sejm Elekcyjny - XXIII I A.D. MMXIX

PostNapisane: 23 sty 2019, 10:40
przez Karol von Tauer - Sienicki
Ja, Karol von Tauer-Sienicki, miecznik rawski, stawiam się na Sejm Elekcyjny.

Re: Sejm Elekcyjny - XXIII I A.D. MMXIX

PostNapisane: 23 sty 2019, 11:54
przez Adriano Vittorino
Ja, Adriano Vittorino, książę Urbino, marszałek nadworny, pan na Kaliszu, Sieradzu etc.,
stawiam się na Sejm.

Re: Sejm Elekcyjny - XXIII I A.D. MMXIX

PostNapisane: 23 sty 2019, 18:51
przez Aleksander Trzaska-Chojnacki
Ja Aleksander Trzaska-Chojnacki pan na Mazowszu, stawiam się na Sejm Elekcyjny

Re: Sejm Elekcyjny - XXIII I A.D. MMXIX

PostNapisane: 23 sty 2019, 19:54
przez Samuel Radziwiłł
Ja, Samuel Radziwiłł, wojewoda miński, stawiam się na sejm!