Strona 1 z 60

Hetmańskie Listy Zaciągu Wojsk

PostNapisane: 21 sty 2011, 19:54
przez Henryk Horoch
Tutaj będą wystawiane Hetmańskie Listy Zaciągu Wojsk Prywatnych

Listy będą wystawiane imiennie na fundatorów oddziałów po złożeniu wniosku o utworzenie oddziału Wojsk Zaciągu Prywatnego.
Wniosek powinien zawierać:
- Imię i nazwisko fundatora
- Rodzaj Oddziału (rota lub regiment piechoty albo szwadron, chorągiew lub pułk jazdy)
- Pełną nazwę oddziału
- Miejsce stacjonowania oddziału (garnizon)


Zgoda Hetmana Wielkiego na utworzenie oddziału skutkuje wystawieniem Hetmańskiego Listu Zaciągu Wojsk.
Po jego otrzymaniu fundator jest zobowiązany wpłacić na konto skarbu państwa odpowiednią kwotę określoną w Ustawie o Wojsku.
Brak wpłaty w terminie 3 dni od wystawienia Hetmańskiego Listu Zaciągu Wojsk, skutkuje jego anulowaniem.

Oddziały Wojsk Zaciągu Prywatnego powołane bez zgody Hetmana Wielkiego są traktowane jako nielegalne grupy zbrojne i podlegają rozbrojeniu oraz likwidacji a osoby je powołujące podlegają odpowiedzialności karnej za naruszenie porządku publicznego i łamanie prawa

Re: Hetmańskie Listy Zaciągu Wojsk

PostNapisane: 22 sty 2011, 17:27
przez Pius IV
- Imię i nazwisko fundatora: Arcyksiążę Ferdynand von Habsburg Lotaryński Radziwiłł
- Rodzaj Oddziału : pułk jazdy i regiment piechoty
- Pełną nazwę oddziału: Odpowiednio tak jak we wniosku wcześniej złożonym.
- Miejsce stacjonowania oddziału: Letni Pałac Arcyksiążęcy w Oporowie

Koocham formalności :D

Re: Hetmańskie Listy Zaciągu Wojsk

PostNapisane: 22 sty 2011, 17:35
przez Karol Juliusz Józef Żółkiewski
- Imię i nazwisko fundatora: Karol Juliusz Józef Żółkiewski
- Rodzaj Oddziału (rota lub regiment piechoty albo szwadron, chorągiew lub pułk jazdy):rota piechoty
- Pełną nazwę oddziału:
Rota piechoty im. barona Karola Juliusza Józef Żółkiewskiego
- Miejsce stacjonowania oddziału (garnizon): Uniejów
Mundur żołnierzy w służbie barona Karola Juliusza Józefa Żółkiewskiego:
Czerwony "puch" na hełmie. Krótka zbroja chroniąca serce. Koszula, strój i mundur właściwy w niebiesko - pomarańczowe pionowe paski.

Obrazek

Re: Hetmańskie Listy Zaciągu Wojsk

PostNapisane: 22 sty 2011, 18:49
przez Kamil Trzaska
regimenty zaciągów niemieckich, bardzo dobra piechota z czego widzę dokładnie chyba Szwajcarzy

Re: Hetmańskie Listy Zaciągu Wojsk

PostNapisane: 22 sty 2011, 20:06
przez Karol Juliusz Józef Żółkiewski
Tak. Gwardia Szwajcarska.
Podziwiam tą zdyscyplinowaną formację w służbie papieskiej :).

Re: Hetmańskie Listy Zaciągu Wojsk

PostNapisane: 26 sty 2011, 11:05
przez Henryk Horoch
Wasza Arcyksiążęca Wysokość pragnę przypomieć o obowiązku wpłaty 14600 denarów na konto skarbu państwa za zaciąc Regimentu Piechoty i Pułku Jazdy. Prosił bym o uregulowanie tej należności. :)

Re: Hetmańskie Listy Zaciągu Wojsk

PostNapisane: 26 sty 2011, 17:42
przez Pius IV
Ojj!
Fakt!

Na śmierć zapomniałem :D !

Re: Hetmańskie Listy Zaciągu Wojsk

PostNapisane: 28 sty 2011, 22:36
przez Henryk Horoch
Wasza Arcyksiążęca Mość należność za zaciąg wojsk do Regimentu Piechoty i Pułku Jazdy nadal nie wpłyneła. ;)
W tej sytuacji anuluję list zaciągu na Regiment Piechoty i proszę o wpłatę 9125 denarów za zaciąg Arcyksiążęcego Pułku Jazdy Radziwiłłowskiej.

Re: Hetmańskie Listy Zaciągu Wojsk

PostNapisane: 30 sty 2011, 12:47
przez Pius IV
Kurczee, ciągle zapominam :evil:

Już wpłacam, proszę porachować za wszystko i proszę również o nieanulowanie listu ;)

Re: Hetmańskie Listy Zaciągu Wojsk

PostNapisane: 30 sty 2011, 12:53
przez Pius IV
Tyle spraw na głowie to i człowiek zapomina :D.

Przesyłam potwierdzenie wpłaty z banku:

"FRadziwill-Incoming-DPL 14600-Opłata za wojska-Sun 30 January, 11:49 AM"

Jeszcze raz przepraszam za zwłokę ;).