Strona 9 z 9

Re: IV posiedzenie Rady Miast Królewskich

PostNapisane: 29 lip 2020, 10:18
przez Dominik de Roche
ZA

Re: IV posiedzenie Rady Miast Królewskich

PostNapisane: 29 lip 2020, 10:24
przez Beata van der Saar
Głosuję ZA.!

Re: IV posiedzenie Rady Miast Królewskich

PostNapisane: 29 lip 2020, 11:39
przez Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
Dziękuję za przypomnienie Panu Maciejowi Gerwazemu.

Za.

Re: IV posiedzenie Rady Miast Królewskich

PostNapisane: 29 lip 2020, 19:32
przez Maciej Gerwazy Lisewicz
Zamykam głosowanie, choć jeszcze wszyscy nie zagłosowali. Nawet jeżeli reszta mieszczan zagłosowałaby przeciw, to i tak większość głosów byłaby ZA.


Zatem ogłaszam i publikuję uchwałę:

Uchwała nr 1

IV RMK o Szkatule Miast Królewskich mówiąca

1. Ustanawia się Szkatułę Miast Królewskich, która ma pełnić funkcję skarbu Miast Królewskich.
2. Dysponentem Szkatuły Miast Królewskich jest Rada Miast Królewskich, która pokrywa z niej swoje bieżące wydatki.
3. Każdy mieszczanin zobowiązany jest do opłacania comiesięcznych składek w wysokości 50 DPL.
4. Gdy mieszczanin nie ma środków do opłacenia składki, to po zawiadomieniu w odpowiednim wątku o zaistniałej sytuacji, może ją opłacić w następnym miesiącu.
5. W przypadku nieopłacania składek i niepoinformowaniu o sytuacji wyjaśnionej w punkcie 4, sprawa zostanie skierowana do Trybunału Głównego.
6. Każdy mieszkaniec Rzeczypospolitej może dobrowolnie przekazać dowolną sumę pieniędzy do Szkatuły Miast Królewskich.
7. Mieszczanie regularnie opłacający składki mają prawo do pożyczania pieniędzy od Miast Królewskich. Pożyczoną kwotę muszą spłacić, wraz z kwotą oprocentowania wynoszącą 10% pożyczonej kwoty, w ustalonym terminie.
8. Termin spłacenia pożyczki jest ustalany na bieżąco przez RMK w uzgodnieniu z pożyczkobiorcą.
9. Gdy pożyczka nie zostanie spłacona w określonym terminie naliczone zostaną dodatkowe koszty:
Jednorazowa opłata w wysokości 20% wartości pożyczki.
10. Gdy pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki miesiąc po ustalonym terminie spłaty, sprawa ta zostanie skierowana do Trybunału Głównego.
11. Jeżeli stan Szkatuły jest niższy niż 200 DPL albo niższy lub równy wysokości pożyczki, nie będzie możliwe pożyczenie pieniędzy od RMK.
12. W nadzwyczajnych sytuacjach RMK może nie udzielić pożyczki mocą decyzji.

Re: IV posiedzenie Rady Miast Królewskich

PostNapisane: 31 lip 2020, 11:34
przez Maciej Gerwazy Lisewicz
Zatem zamykam IV posiedzenie Rady Miast Królewskich, tym samym przestaję nosić stanowisko przewodniczącego RMK, a Pan Jan Farurej zastępcy przewodniczącego RMK. Dziękuję wszystkim radnym za uczestnictwo w tym posiedzeniu.

Vivat Rzeczpospolita !!!