Strona 5 z 5

Re: Wenden

PostNapisane: 24 lis 2016, 02:58
przez Borys von Targersdorf
Pito zdrowie Króla Jegomości, Wielkiego Mistrza i gości. Przy szklanicach zacnego trunku wspominano niedawną wojnę, obronę Wenden, sławiono szlachetność Wielkiego Mistrza von Salza i jego piękny dar dla wojsk litewskich.
oj dużo by jeszcze można pisać....

Re: Wenden

PostNapisane: 24 lis 2016, 10:59
przez Andrzej Trzaska-Chojnacki
Rano na gości czekała niespodzianka

Wielki Mistrz podarował obu gościom konie z hodowli w Wenden

Jego Królewskiej Mości pięknego siwka

Obrazek

a Wielmożnemu Pani Borysowi von Hesling-Targersdorf karego

Obrazek

Po obejrzeniu podarku cała trójka, pod eskortą, udała się na przejażdżkę

Re: Wenden

PostNapisane: 30 cze 2017, 14:58
przez Dagobert
Wielki Mistrzu!

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi ustaleniami przedkładam Dostojnemu projekt dokumentu mówiącego o połączeniu naszych zakonów. Jest to wersja robocza więc w razie jakichkolwiek zastrzeżeń proszę dać znać. Stare akty prawne, komturie, zamki, miasta, struktury wojskowe itp., o których mowa w poniższym dokumencie można znaleźć w dziale Państwa Zakonnego na Vandalii.


Spisano na zamku Wenden dnia .. miesiąca .. Anno Domini MMXVII.AKT UNII


w wierze i działaniu łączący

Zakon Rycerzy Chrystusowych Ziemi Vandalskiej

oraz

Zakon Kawalerów Mieczowych w InflantachMy, Wysokie, układające się strony, jednogłośnie postanawiamy o zawarciu unii pomiędzy zakonami naszymi na chwałę wszystkich obrońców i krzewicieli Świętej Wiary.

Primo, wyspa Vandalia niegdyś w składzie Królestwa Skarlandu będąca, a domeną Zakonu Rycerzy Chrystusowych Ziemi Vandalskiej pozostająca, pod zwierzchnictwo Zakonu Kawalerów Mieczowych przechodzi wraz z zamkami Castillo de la Santa Cruz i Castillo San José oraz miastami Santa Cruz de Vándal i San José.

Secundo, Wielki Mistrz Vandalski władzę nad domeną zakonną zachowuje i odtąd jako Mistrz Krajowy Vandalski sprawować ją będzie w imieniu Wielkiego Mistrza w Inflantach. Siedzibą Mistrza Krajowego Vandalskiego zamek Castillo de la Santa Cruz czynimy, który nieopodal miasta Santa Cruz de Vándal leży. Mistrz Krajowy Vandalski prawo do wydawania dekretów i rozporządzeń na terenie Vandalii posiadać będzie.

Tertio, vandalskie wojska zakonne w sile czterystu konnych, czterystu pieszych, czterdziestu taborów, trzech karak i dwóch karawel, w ramach struktur wojskowych Zakonu Kawalerów Mieczowych odrębność swą zachowują, lecz na każde wezwanie Wielkiego Mistrza w Inflantach stawić się muszą. Na czele vandalskich wojsk zakonnych Mistrz Krajowy Vandalski stać będzie.

Qarto, Bracia Vandalscy prawo do używania własnej symboliki wzbogaconej o symbole Zakonu Kawalerów Mieczowych zachowują.

Quinto, wszelkie dekrety i rozporządzenia wydane przez Wielkiego Mistrza Vandalskiego oraz uchwały Kapituły Zakonnej w mocy prawnej pozostają.

Sexto, vandalska struktura administracyjno-terytorialno-wojskowa, tj.: podział wyspy Vandalia na komturie wschodnią i zachodnią, odrębność swą zachowuje w ramach struktur Zakonu Kawalerów Mieczowych.

Septimo, Bracia Vandalscy do unii przystępując zobowiązują się przyjąć wiarę rotryjską, co by jedność wyznaniowa na Vandalii i w Inflantach panowała.

Octavo, Bracia Vandalscy z chwilą zawarcia unii przechodzą do Zakonu Kawalerów Mieczowych. Tryb przyjęcia określa statut Zakonu Kawalerów Mieczowych.

Nono, wszelkie akty prawne na Vandalii wydane nie mogą stać w sprzeczności z prawami Zakonu Kawalerów Mieczowych. Spory prawne rozwiązuje Mistrz Krajowy Vandalski w porozumieniu z Wielkim Mistrzem w Inflantach.

Decimo, zawarcie unii następuje wraz ze złożeniem podpisów przez Wielkich Mistrzów obojga zakonów.


Na wieczną pamiątkę


..........................................

..........................................

Re: Wenden

PostNapisane: 30 cze 2017, 17:33
przez Maurycy Orański
Wielki Mistrzu!
Czy władze zwierzchnie nad zakonem (król i patriarcha) wyraziły na to zgodę?

Re: Wenden

PostNapisane: 03 lip 2017, 15:23
przez Andream von Salza
Czcigodny Bracie
Zgodnie ze Statutem Zakonu naszym głównym zadaniem jest krzewienie wiary chrześcijańskiej, nie jest nigdzie napisane, że tylko w RON. Prosze zwrócić uwagę, że w umowie jest wyraźnie powiedziane, że Zakon Rycerzy Chrystusowych przyjmie naszą wiarę, a przez ZKM podporządkuje się Rotrii.
Mam obowiązek o poczynaniach Zakonu zawiadamiać Prymasa RON, któremu podlegam. W dniu 30 marca 2017 roku wysłałem do Prymasa pismo w sprawie przyłaczenia do Zakonu Kawalerów Mieczowych Zakonu Rycerzy Chrystusa. Nie tylko, że nie dostałem żadnej odpowiedzi, ale list nie został odebrany. Z tego co wiem, Prymas ma obowiązek odpowiadać na pisma urzedowe. A jeżeli nie odpowiada to domniemuję, że wyraża zgodę.
Przypominam również, zresztą Czcigodny Brat dobrze o tym wie, że Zakon Kawalerów Mieczowych i nie tylko posiada swoje włościa poza granicami RON
z rycerskim pozdrowieniem

Re: Wenden

PostNapisane: 24 paź 2017, 17:25
przez Andream von Salza
Przez długi czas trwały prace nad powiększeniem i modernizacją małej twierdzy w Wenden. W października tegoż roku zamek w Wenden stał się dużą twierdzą.Zapraszamy wszystkich

Re: Wenden

PostNapisane: 14 cze 2020, 21:00
przez Borys von Targersdorf
Kolasa całkiem nie pasująca do epoki, zajechała pod bramę Północną, wysiadł z w pludry przybrany jegomość. Ruszył w stronę Zamku, ale przez straże nie został wpuszczony. Wyszedł przez bramę Północną, przed jego oczyma przebiegły hufce Zakonne, dym muszkietów pokrył pole.....zamyślił się..wsparł się na swojej lasce, otarł pot z czoła....wsiadł w powóz noszący herby koronny św. Stefana...odjechał.