Rozkazy

Wyprawa szlachty na daleką Mołdawię.

Rozkazy

Postprzez Stanisław von Tauer » 18 kwi 2017, 09:56

Tu można wydawać rozkazy swoim wojskom - dziś wydane rozkazy siły wykonają jutro, te wydane jutro pojutrze itd. Rozkazów nie można wydawać tylko w każdą niedzielę i co drugą sobotę, począwszy od tej najbliższej. Dziennie wydać można trzy rozkazy, wybierając je spośród tej listy:
- ruch o jedno pole (kwadrat), dla oddziału złożonego wyłącznie z piechoty i/lub artylerii,
- ruch o dwa lub jedno pole dla oddziału złożonego wyłącznie z kawalerii i/lub dragonii
- ruch o jedno pole dla oddziału mieszanego
- przeprawa przez Prut (jeśli na Prucie znajduje się flota śródlądowa, wszyscy sprzymierzeńcy i przyjaciele włąsciciela tejże nie muszą przeprawiać się przez Prut)
- połączenie kilku oddziałów w jeden,
- nawiązanie walki,
- rozpoczęcie oblężenia
- rozdzielenie jednego oddziału na kilka
- odpoczynek (rozkaz obowiązkowy co trzy inne rozkazy, inaczej morale spada o 5 procent), w przypadku gdy organizacja oddziału spadła poniżej statystyk, odpoczynek daje +1 do organizacji.
- umocnienie pozycji (bonus przy rozstrzyganiu wyniku bitwy)
- wkroczenie do niestrzeżonej miejscowości,

Osobne rozkazy dla oblężenia:
- szturm
- podkop (trzeba wydać 3 rozkazy "podkop" z rzędu, aby odniosło to pożądane skutki)
- ostrzał artyleryjski
Rozkazy dla obleganych:
- wypad w celu unieszkodliwienia podkopu,
- wypad w celu pokonania wojsk przeciwnika,
- ostrzał artyleryjski
Flota śródlądowa:
- trzeba wydać oddzielny rozkaz, by wejść na pokład czajki/bajdaka, ponadto owa jednostka pływająca powinna znajdować się najwyżej jedno pole dalej.


Wszystkie inne zasady w Karczmie się znajdują.
Rozkazy wydawać można dopiero w dniu jutrzejszym.
/-/ Stanisław von Tauer
herbu von Tauer
Pułkownik wojsk koronnych
Wojewoda łęczycki


ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1662
Dołączył(a): 26 lis 2015, 16:17
Medale: 9
Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Medal Wojska (1) Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 66056090

Re: Rozkazy

Postprzez Henryk Mikołaj Hrychowicz » 19 kwi 2017, 11:47

Rozkazy dla Wojsk Prywatnych Hrychowicza

W związku z wtargnięciem Wojsk Siedmiogrodzkich i Mołdowskich na terytorium Rzeczpospolitej ogłaszam mobilizację wszystkich swoich wojsk i polecam:

- Pułkom wchodzącym w skład Dywizji Hrychowicza nakazuję koncentrację w rejonie twierdzy Śniatyń i dokonanie rozpoznania na 30 kilometrów wokół twierdzy. W razie wykrycia nieprzyjaciela nakazuje w oparciu o umocnienia twierdzy przyjąć bitwę.

- Naznaczam mobilizację pułku piechoty w Zamku Pokuć i polecam przygotowanie onej fortalicji do obrony poprzez umocnienie przedpola zamku i samych murów.

- Naznaczam mobilizacje 2 pułku piechoty w twierdzy Śniatyń i polecam umocnienie przedpola i pozycji obronnych.
Obrazek

(-) Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz
Książę na HaliczuAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 3365
Dołączył(a): 15 sty 2015, 08:12
Lokalizacja: Halicz
Medale: 10
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego III (1) Medal Wojska (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: Rozkazy

Postprzez Maurycy Orański » 19 kwi 2017, 13:33

Rozkazy dla jednostek Jacka Ostrogskiego-Radziwiłła

1 Reorganizacja do stanu następującego:

Dywizja Radziwiłłowska

-2 Pułk Jazdy Pancernej Zakonu Kawalerów Mieczowych
13 Chorągiew Jazdy Pancernej Zakonu Kawalerów Mieczowych
14 Chorągiew Jazdy Pancernej Zakonu Kawalerów Mieczowych
15 Chorągiew Jazdy Pancernej Zakonu Kawalerów Mieczowych
16 Chorągiew Jazdy Pancernej Zakonu Kawalerów Mieczowych

-Pułk Lekki
5 Chorągiew Jazdy Kozackiej
6 Chorągiew Jazdy Kozackiej
1 Chorągiew Jazdy Tatarskiej
2 Chorągiew Jazdy Tatarskiej
3 Chorągiew Jazdy Tatarskiej
Przyboczna Chorągiew Lisowczyków
Kompania Dragonów
Kompania Dragonów Radziwiłłowskich

- I Regiment Piechoty Nowego Typu
1 Kompania Piechoty Nowego Typu
2 Kompania Piechoty Nowego Typu
3 Kompania Piechoty Nowego Typu
4 Kompania Piechoty Nowego Typu
1 Bateria Artylerii Lekkiej

-II Regiment Piechoty Nowego Typu
5 Kompania Piechoty Nowego Typu
18 Kompania Piechoty Nowego Typu
19 Kompania Piechoty Nowego Typu
2 Bateria Artylerii Lekkiej
-Regiment Hajduków
1 Rota piechoty polsko-węgierskiej
2 Rota piechoty polsko-węgierskiej
3 Rota piechoty polsko-węgierskiej
4 Rota piechoty polsko-węgierskiej
3 Bateria Artylerii Lekkiej

Artyleria Dywizyjna
1 Bateria Artylerii Średniej z Zamku Czeczersk
2 Bateria Artylerii Średniej z Zamku Torżok
3 Bateria Artylerii Średniej z Zamku Uświat
1 Bateria Artylerii Ciężkiej
1 Bateria Artylerii Średniej
2 Bateria Artylerii Średniej

(-) Maurycy Wilhelm Jerzy Orański-Nassau
wicekról Nowej Kurlandii
podskarbi wielki
strażnik polny koronny

ObrazekAvatar użytkownika
Strażnik Polny
Strażnik Polny
 
Posty: 2421
Dołączył(a): 21 kwi 2016, 14:36
Lokalizacja: Tarnów
Medale: 13
Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Podskarbi
Tytuł: 2. Kasztelan
Gadu-Gadu: 60564017

Re: Rozkazy

Postprzez Stanisław von Tauer » 19 kwi 2017, 17:45

Rozkazy Hospodara Mołdawskiego Mirczy Raresza dla oddziałów pod jego komendą się znajdujących.

Pułk Chillia
I. Marsz w stronę Pułku Galati.
II.Marsz w stronę Pułku Galati.
III. Odpoczynek
Pułk Galati
I. Marsz w stronę zbliżającego się Pułku Chillia.
II. Połączenie się z Pułkiem Chillia.
III. Odpoczynek.
Oddział powstały z połączenia tych dwóch pułków zwać się będzie Iac, co znaczy Jezioro.

Pułk Alba
I. Marsz w stronę Pułku Tighina.
II. Marsz w stronę Pułku Tighina.
III. Odpoczynek.

Pułk Tighina
I. Marsz w stronę zbliżającego się Pułku Alba.
II. Połączenie się z Pułkiem Alba.
III. Odpoczynek.
Oddział powstały z połączenia tych dwóch pułków zwać się będzie Foc, co znaczy Ogień.

Pułk Orhei
I. Marsz w stronę Gwardii Hospodarskiej.
II. Marsz w stronę Gwardii Hospodarskiej.
III. Odpoczynek.

Gwardia Hospodarska
I. Marsz w stronę zbliżającego się pułku Orhei.
II. Połączenie się z Pułkiem Orhei.
III. Odpoczynek.
Oddział powstały z połączenia Gwardii I Pułku Orhei nadal Gwardią zwać się będzie.

Pułk Craciuna
I. Marsz w stronę Roman.
II. Marsz w stronę Roman.
III. Marsz w stronę Roman.

Pułk Neamt
I. Marsz w stronę Wielkiej Dywizji.
II. Połączenie się z Wielką Dywizją.
III. Odpoczynek.
Oddział powstały z tego połączenia nadal Wielką Dywizją zwać się będzie.

Mała Dywizja
I. Marsz w stronę Wielkiej Dywizji.
II. Marsz w stronę Wielkiej Dywizji.
III. Połączenie się z Wielką Dywizją.

Posiłki Hospodarskie
I. Marsz w stronę Frumos.
II. Marsz w strone Frumos.
III. Marsz w stronę Frumos.

Pułk Siret
I. Marsz w stronę Pułku Tetina.
II. Połączenie się z Pułkiem Tetina.
III. Atak na Dywizję Hrychowicza. (jeśli Siedmiogrodzianie nie zaatakują Dywizji Hrychowicza, odpuscić sobie atak i zamiast tego obwarować się w Tetinie.

Pułk Kołomyja
Rozkaz: Uderzyć wraz z Wielką Dywizją siedmiogrodzką na Pułk Pokuć i rozpocząć oblężenie Pokucia. W przypadku nie uzyskania pomocy od Wielkiej Dywizji siedmiogrodzkiej, zamiast tego wszystkie trzy rozkazy poświęcić na wycofanie się w głąb kraju.

Liczę na pomoc ze strony Zaporożców.
/-/ Stanisław von Tauer
herbu von Tauer
Pułkownik wojsk koronnych
Wojewoda łęczycki


ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1662
Dołączył(a): 26 lis 2015, 16:17
Medale: 9
Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Medal Wojska (1) Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 66056090

Re: Rozkazy

Postprzez Daniel January von Tauer-Krak » 19 kwi 2017, 20:18

Rozkazy dla Wojsk Rodu von Tauer

W związku z wtargnięciem Wojsk Siedmiogrodzkich i Mołdowskich na terytorium Rzeczpospolitej ogłaszam mobilizację II i III dywizji rodu von Tauer. Na miejsce zgrupowania II i III dywizji obieramy Chocim, gdzie na wytyczne sztabu oczekiwać będziemy.
/-/ Daniel January von Tauer-Krak,
Chorąży Płocki
Markiz Rafadarvike w Królestwie Baridasu


ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 415
Dołączył(a): 21 kwi 2015, 16:06
Medale: 2
Medal Wojska (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Skype: Daniel Niemo

Re: Rozkazy

Postprzez Ivan von Lichtenstein » 19 kwi 2017, 20:28

Rozkazy hetmana Wojska Zaporoskiego, Maksyma Doroczenki.

Dla Wielkiej Dywizji Siedmiogrodzkiej
I. Marsz w stronę Pułku Pokuć.
II. Marsz w stronę Pułku Pokuć.
III. Rozpoczęcie oblężenia Pokucia.
Dla Mniejszej Dywizji Siedmiogrodzkiej
I. Marsz w stronę Dywizji Hrychowicza.
II. Marsz w stronę Dywizji Hrychowicza.
III. Nawiązanie walki z Dywizją Hrychowicza.
Dla wszystkich oddziałów kozackich
I.Marsz w stronę Śniatynia.
II. Marsz w stronę Śniatynia.
III. Odpoczynek.
Ivan von Lichtenstein
Hrabia Księstwa Sarmacji
Hrabia Bracciano w Państwie Kościelnym Rotria
Wojewoda kijowski i szlachcic w RON
Regimentarz, dowódca Dywizji Zaporoskiej
ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 899
Dołączył(a): 16 gru 2013, 10:26
Medale: 5
Order Świętego Jerzego II (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Wojska (1)
Amarantowa Wstążka (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 2614660
Skype: malkallamzwiadowca

Re: Rozkazy

Postprzez Henryk Mikołaj Hrychowicz » 20 kwi 2017, 09:49

Rozkazy dla Dywizji Hrychowicza
1. Umocnienie pozycji pod twierdzą
2. Przyjecie ataku Dywizji Siedmiogrodzkiej Mniej
3. Kontratak na przeciwnika


Rozkazy dla Dywizji Ruskiej
1. Marsz na Śniatyń
2. Marsz na Śniatyń
3. Atak na Dywizję Siedmiogrodzką Mniejszą
Obrazek

(-) Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz
Książę na HaliczuAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 3365
Dołączył(a): 15 sty 2015, 08:12
Lokalizacja: Halicz
Medale: 10
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego III (1) Medal Wojska (1)
Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: Rozkazy

Postprzez Jakob Iwan Wereszczyński-Bagrat » 20 kwi 2017, 09:56

Rozkazy dla jednostek JJI Wereszczyńskiego:

I. Pułk Jazdy Lekkiej:
1. marsz w kierunku Śniatynia
2. nawiązanie walki z jednostkami pod dowództwem hetmana zaporoskiego-pomoc Dywizji Hrychowicza.

II. Flota rzeczna:
1. Ruch o jedno pole na południe.

III. I Dywizja rodu Wereszczyńskich:
1. Marsz w kierunku Soroki
2. Marsz w kierunku Soroki
3. Odpoczynek
Jakob Jędrzej Iwan Wereszczyński-Bagrat herbu Korczak

Szlachcic Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Kustosz Wielki, Kasztelan Lwowski, Stolnik, Miecznik i Chorąży Ruski, Porucznik Wojsk Koronnych

Wielki Szpitalnik Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie , Komtur

Grudziądzki

Książę Abachazji, Generał dywizji Carskich SZbrojnych

ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 1427
Dołączył(a): 13 gru 2014, 19:55
Lokalizacja: Wereszczyn, Korona Królestwa Polskiego
Medale: 8
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON VI (1) Krzyż Zasługi dla Kultury II (1)
Krzyż Zasługi dla Kultury III (1) Amarantowa Wstążka (1) Gwiazda Ukrainy (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Rozkazy

Postprzez Sebastian January II » 20 kwi 2017, 10:55

Obrazek
Rozkazy dla Dywizji Wielkiej Rodowej:

Budowa obozu umocnionego pod Chocimiem, opartego o mury twierdzy, któego obwałowania będą skierowane przede wszystkim na południowy wschód, do obrony przed wojskami Kozackimi.
Król Polski, Wielki Książę Litewski

Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski etc. etc. etc.


ObrazekAvatar użytkownika
Jego Królewska Mość
 
Posty: 3967
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 19
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego II (1) Order Świętego Jerzego III (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (2) (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: Rozkazy

Postprzez Maurycy Orański » 20 kwi 2017, 11:02

Rozkazy dla Dywizji Radziwiłłowskiej
1.Marsz na Chocim
2. Umocnienie pozycji
3. Odpoczynek w Chocimiu
(-) Maurycy Wilhelm Jerzy Orański-Nassau
wicekról Nowej Kurlandii
podskarbi wielki
strażnik polny koronny

ObrazekAvatar użytkownika
Strażnik Polny
Strażnik Polny
 
Posty: 2421
Dołączył(a): 21 kwi 2016, 14:36
Lokalizacja: Tarnów
Medale: 13
Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Amarantowa Wstążka (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Podskarbi
Tytuł: 2. Kasztelan
Gadu-Gadu: 60564017

Następna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Kampania Mołdawska

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość