Majątek Inowrocław

Ordynacja założona przez pana Sebastiana we wrześniu 2018 roku.

Majątek Inowrocław

Postprzez Sebastian von Tauer » 19 lis 2015, 19:12

Obrazek


Zamek Inowrocławski ***
Inowrocławski zamek stał w północno zachodnim krańcu obwarowanego miasta. Jak wiele warowni miejskich w pewnym okresie stracił znaczenie militarne i stał się rezydencją starostów. Wygląd zamku jest mało poznany, jednak przyjmuje się, że w średniowieczu miał kształt nieregularnego czworoboku z głównym budynkiem w postaci wieży mieszkalno-obronnej od zachodniej strony założenia. Od miasta oddzielony był fosą i przynajmniej jedną linią murów. W narożu z zamkiem fortyfikacje miejskie posiadały podwójną linię murów. Brama wjazdowa prowadziła od wschodu. W XV wieku utworzono od wschodu ciągnący się do klasztoru franciszkanów przygródek z kilkoma budynkami, otoczony fosą z drewnianym mostem. Był on stale rozbudowywany do XVI wieku. Mieścił m.in. piekarnię, spichlerz oraz basztę drewniana oblepioną gliną. Po renesansowej przebudowie wieża mieszkalna zyskała nowe wnętrza. Piwnica posiadała 2 izby pozostałe kondygnacje po 3. Dwie pierwsze służyły za magazyny i więzienie, dwie wyższe pełniły funkcje mieszkalne i reprezentacyjne. Drugi budynek ("dom nowy") postawiono przy północnym murze. Na terenie warowni podobnie jak na przygródku, stało też kilka drewnianych parterowych budynków gospodarczych.

Obrazek

Zamek Kruszwicki *
Jest to mały zamek położony na wyspie na jeziorze Gopło. Zamek posiada wysoką na 32 metry wieżę, zwaną "mysią", z której rozpościera się widok na miasto oraz samo jezioro. Według legendy, to tu myszy miały zjeść króla Popiela.

Obrazek

miasto Inowrocław
Obrazek


Pierwsza wzmianka o Inowrocławiu pochodzi z 1185 roku i określa miejscowość jako Novo Wladislaw. Nazwa została wybrana prawdopodobnie na cześć Władysława Hermana lub jako Nowy Włocławek, założony przez mieszkańców Włocławka uciekających przed powodzią i szukających nowego miejsca do osiedlenia się. Miasto powstało na bazie dużego targu i znajdującej się w pobliżu warzelni soli. Przypadkowe znalezienie historycznych śladów działalności ludzkiej i prowadzone później prace wykopaliskowe wykazały, że na terenie obecnego Inowrocławia istniała prawdopodobnie najstarsza warzelnia soli jaka została odkryta na ziemiach polskich. Prawa miejskie Inowrocław uzyskał ok. 1238 r. z rąk księcia Kazimierza Konradowicza. Siedzibą starosty i ośrodkiem powiatu, stał się Inowrocław w XIV w. Był także siedzibą sądów szlacheckich, najpierw ziemskiego, a następnie grodzkiego, które funkcjonowały w tym mieście do końca XVIII w.

Kościół NMP:
Obrazek

Rynek z pomnikiem św. królowej Jadwigi:
Obrazek

miasteczko Pakość
Obrazek


Pierwsze wzmianki o Pakości ukazały się w dokumentach w roku 1243. Pakość otrzymała prawa miejskie na prawie magdeburskim 9 lutego 1359 roku. W XVII w., w związku z przybyciem do miasta Husytów, ksiądz Wojciech Kęsicki postanowił dla wzmocnienia wiary wybudować Kalwarię, poświęconą kultowi Męki Pańskiej. Budowę rozpoczęto w roku 1618, finansowali ją głównie ówcześni właściciele miasta – Michał, Zygmunt i Paweł Działyńscy. Jest to kompleks, składający się z 25 kaplic, z których tylko dwie, wybudowane przed rokiem 1647, zachowały się do czasów obecnych. Pozostałe pochodzą z przełomu XVII i XVIII w. Drogi Kalwarii zostały wytyczone według wskazówek Christiana Andrichomiusa – zakonnika z Delf. Brano tu pod uwagę podobieństwo położenia Pakości do wzgórz jerozolimskich. Opiekę nad Kalwarią sprawują oo. franciszkanie. W kościele pw. św. Bonawentury, urządzonym w 1637 r. w skrzydle zamku Działyńskich, przechowywane są, prócz pamiątek i wotów, relikwie z Krzyża Świętego.

Ratusz:
Obrazek

Kalwaria pakoska:
Kaplica wieczernik:
Obrazek

Kaplica ogród oliwny:
Obrazek

Kościół ukrzyżowania:
Obrazek

brama cmentarza:
Obrazek

miasteczko Gniewkowo
Obrazek


Niegdyś siedziba kasztelanii i jednego z księstw kujawskich. W mieście znajdował się gród księcia kujawskiego Kazimierza III gniewkowskiego zdobyty w 1332 roku przez Krzyżaków, następnie spalony. Na tym miejscu Krzyżacy zbudowali zamek Argenau. Później książęta kujawscy odzyskali Gniewkowo i władali nim do czasów słynnego pretendenta do polskiego tronu, księcia Władysława Białego, który sprzedał księstwo królowi Kazimierzowi Wielkiemu w roku 1365, jednakże po śmierci Kazimierza zdobył i spalił zamek w 1375 roku. Od 1379 Gniewkowo było lennem Władysława Opolczyka a później rodziny Kościeleckich (1457–1599).

Kościół śś Mikołaja i Konstancji:
[img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/SM_Gniewkowo_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Miko%C5%82aja_i_Konstancji_%286%29_ID_601858.jpg/220px-SM_Gniewkowo_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Miko%C5%82aja_i_Konstancji_%286%29_ID_601858.jpg
[/img]

Rynek miejski:
Obrazek

Ratusz:
Obrazek

miasteczko Kruszwica
Obrazek

Legendy mówią o Popielu, którego zjadły myszy, ubogim Piaście Kołodzieju (protoplaście dynastii Piastów), a także o państwie królowej Goplany. Ze źródeł historycznych pochodzą poniższe informacje. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z neolitu – ok. 3900-1800 p.n.e., na ok. 500 rok p.n.e. datuje się gród na Ostrowie Rzępowskim (obecnie Półwysep Rzępowski). Osadnictwo na tym terenie było podyktowane żyznością gleb, bogactwami naturalnymi i dogodnym położeniem geograficznym. Rozwojowi Kruszwicy sprzyjało położenie na "szlaku bursztynowym" i na szlaku z Wielkopolski na Ruś. Szlak wodny prowadzący od Warty, poprzez jezioro Gopło do Wisły był dodatkowym atutem Kruszwicy. Kruszwica w tym czasie była niewielką osadą o charakterze otwartym. Najprawdopodobniej głównym grodem plemienia Goplan była silnie broniona osada w Mietlicy, położona ok. 20 km w kierunku południowym od Kruszwicy. W IX wieku plemię Goplan zostało włączone do państwa Polan. Dlatego w X i XI wieku Kruszwica stała się znaczącym ośrodkiem miejskim z grodem na wyspie, gdzie rezydowali polscy królowie i książęta. Bujny rozkwit zachwiało spalenie miasta przez księcia Władysława Hermana w 1096, kiedy to gród uwikłał się w konflikt, udzielając schronienia zbuntowanemu Zbigniewowi. Jednak w XII i do połowy XIII wieku następuje ponowny rozwój miasta i wzrost liczby mieszkańców. Od końca XII wieku gród był siedzibą kasztelanii kruszwickiej. W tym okresie zbudowano romańską kolegiatę św. Piotra i Pawła oraz kościół grodowy św. Wita. W XII wieku powstały także kolejne kościoły: szpitalny pod wezwaniem św. Gotarda i miejski św. Klemensa. W tym też czasie Kruszwica była najprawdopodobniej siedzibą biskupa kujawskiego. Biskupstwo to ustanowiono ok. roku 1123-1124 podczas legacji Idziego z Tuskulum. Pierwszym biskupem noszącym przydomek "kruszwicki" był pochodzący z Niemiec Swidgier. Czasy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Kędzierzawego były pomyślne dla Kruszwicy, jednak od roku 1271 następuje upadek. W tym roku Bolesław Pobożny spalił miasto. W XIV następowało podnoszenie się grodu z ruin 1332-1337 gród pozostawał we władaniu Krzyżaków. W latach 1350-1355 z rozkazu Kazimierza Wielkiego wzniesiono zamek (z "Mysią Wieżą") – siedzibę kasztelani i starostwa. W 1422 roku Władysław Jagiełło nadał Kruszwicy magdeburskie prawa miejskie, poprzednia lokacja na zachodnim brzegu Gopła dokonana prawdopodobnie w 1303 przez księcia kujawskiego i łęczyckiego nie powiodła się. W czasie potopu szwedzkiego zniszczono miasto i spalono zamek

Kościół śśw. Piotra i Pawła:
Obrazek

"Mysia wieża" - pozostałość po zamku:
Obrazek

Pałac:
Obrazek

Miasteczko Strzelno
Obrazek


Powstanie miasta związane jest z osobą Piotra Włostowica, wojewody Bolesława Krzywoustego. Uważany jest on za fundatora kościoła św. Krzyża. W latach 80. XII wieku w ówczesnej wsi Strzelno założony został klasztor sióstr norbertanek. Kościół klasztorny nosił początkowo nazwę kościoła św. Trójcy, w latach późniejszych wezwanie zostało rozszerzone na św. Trójcy i NMP. Prawa miejskie Strzelno uzyskało w 1231 r.

Kościół św. Trójcy:
Obrazek

Rotunda św. Prokopa:
Obrazek

Folwark Gniewkowo
Osadzony na 4 wsiach.

Wsie: Gniewkowo, Kępa Kujawska, Lipionka, Podlesie

zagajnik:
Obrazek

cmentarz:
Obrazek

Kruszwica
Folwark nadany przez Marka Pawła I

Wsie: Kruszwica-Wieś, Łagiewniki, Grodztwo, Bródzki,

Jezioro Gopło:
Obrazek

Naczynia wytwarzane w Łagiewnikach:
Obrazek

Folwark Broniewice
W XVIII w. były to dobra szlacheckie, a zarazem dominium. Należały do rodu Złotnickich, aż do roku 1840.

Wsie: Broniewice, Kołuda Wielka, Kołuda Mała, Trląg,

Kościół w Trlągu:
Obrazek

Folwark Krusza Zamkowa
Nadany przez Marka Pawła I

Wsie: Krusza Zamkowa, Krusza Duchowna, Wielkie Niemojewko

Cmentarz:
Obrazek

We wsi hodouje się konie:
Obrazek

Folwark Ściborze
Folwark dokupiony do majątku 7 maja ad. 2016.

Wsie: Ściborze, Wybranowo, Dobiesławice, Mierogniewice, Skalmierowice, Więcławice, Orłowo, Czyste, Oporówek, Jaksice.

Karczma w Orłowie:
Obrazek

Folwark Jeziorki
Duży Folwark w okolicach Strzelec.

Wsie: Dąbek, Górki, Jaworowo, Jeziorki, Kijewice, Książ • Kurzebiela, Laskowo, Łąkie, Markowice.

Pola folwarku:
Obrazek

Folwark Miradz
Folwark zakupiony w listopadzie 2016 roku.

Wsie: Miradz, Mirosławice, Młynice, Młyny, Niemojewko, Ostrowo, Rzadkwin, Sławsko Dolne, Starczewo, Stodoły.

Dąb szypułkowy:
Obrazek
Książę na Bydgoszczy i Wyszogrodzie
Wojewoda Inowrocławski


ObrazekAvatar użytkownika
Kanclerz Wielki
Kanclerz Wielki
 
Posty: 3412
Dołączył(a): 21 lip 2014, 18:04
Lokalizacja: Bydgoszcz
Medale: 19
Wojewoda (1) Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1)
Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuły: Wojewoda Inowrocławski

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Ordynacja Kujawska

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość