Strona 3 z 4

Re: II Sejmik Litewski.

PostNapisane: 22 lip 2016, 17:34
przez Andream von Salza
Czy mi to pasuje czy nie muszę się zgodzić na urząd Ciwun

Re: II Sejmik Litewski.

PostNapisane: 22 lip 2016, 20:03
przez Maksymilian Branicki-Lubomirski
Teraz rozumiem argumenty Pana Samuela. Mnie nie chodziło o to, by urząd "oddalić od samorządu" i oddać jego wybór JKM, ale by wybierany przez nasz urzędnik sprawował pieczę ogólną nad Litwą. Ciwun jedynie zwołuje sejmik. Jeśli Ciwun nie tylko sejmiki będzie zagajał ale i o Litwę dbał to niechaj pozostanie.

Re: II Sejmik Litewski.

PostNapisane: 22 lip 2016, 22:16
przez Samuel Radziwiłł
JO KK
Bracia Litewscy

Zatem przedstawiam projekt laudum do dyskusji a następnie do głosowania.

LAUDUM SEJMIKU LITEWSKIEGO


Zgromadzenie na sejmiku WKL we Wilnie, proponujemy co następuje:
1. Seymik ten obiera JO Marka Wiktorowicza apo Zep Księciem Kurlandii do czasu likwidacji urzędu przez obecny seym walny.
2. Uchwalamy, coby Książę Kurlandii przedłożył na seymie projekt konstytucji o likwidacji urzędu Księcia Kurlandii i powierzeniu jego kompetencji Ciwunowi.

Podpisy.

Re: II Sejmik Litewski.

PostNapisane: 23 lip 2016, 00:16
przez Maksymilian Branicki-Lubomirski
Projekt oczywiście dobry. Czy istnieje jakiś akt prawny traktujący o urzędzie Ciwuna? Nie mogłem go odnaleźć w Dzienniku.

Re: II Sejmik Litewski.

PostNapisane: 24 lip 2016, 17:06
przez Samuel Radziwiłł
Panie Maksymilianie,

Tu znajduje się laudum sejmiku koronnego tyczący obowiązków marszałka koronnego, dzięki temu wiemy co do obowiązków Ciwuna należy- viewtopic.php?f=305&t=3974

Co zaś się tyczy Ciwuna, to znalazłem tylko ten z wyboru na poprzednim sejmiku litewskim- viewtopic.php?f=306&t=3944

Może JO Książę Marek zaproponuje, by Sejm Walny ustawę o urzędach samorządowych podjął, oraz o kompetencjach tychże urzędów przynależnych.

Re: II Sejmik Litewski.

PostNapisane: 26 lip 2016, 13:24
przez Maksymilian Branicki-Lubomirski
Dobrze Panie Saumuelu, właśnie takich aktów prawnych szukałem. Możemy więc głosować nad laudum o KK.

Re: II Sejmik Litewski.

PostNapisane: 26 lip 2016, 13:56
przez Samuel Radziwiłł
Zatem przedstawiam do głosowania laudum sejmiku litewskiego;

LAUDUM SEJMIKU LITEWSKIEGOZgromadzeni na sejmiku WKL we Wilnie, proponujemy co następuje:
1. Seymik ten obiera JO Marka Wiktorowicza apo Zep Księciem Kurlandii do czasu likwidacji urzędu przez obecny seym walny.
2. Uchwalamy, coby Książę Kurlandii przedłożył na seymie projekt konstytucji o likwidacji urzędu Księcia Kurlandii i powierzeniu jego kompetencji Ciwunowi.

Podpisy.


Proszę o oddawanie głosów.

Re: II Sejmik Litewski.

PostNapisane: 26 lip 2016, 22:32
przez Andream von Salza
Czekam pół dnia i nikt nie głosuję
trudno będę pierwszy
jestem
ZA

Re: II Sejmik Litewski.

PostNapisane: 27 lip 2016, 00:26
przez Maksymilian Branicki-Lubomirski
ZA

Re: II Sejmik Litewski.

PostNapisane: 27 lip 2016, 17:41
przez Samuel Radziwiłł
Takoż jestem ZA.

Poczekamy jeszcze do jutra, by dać jeszcze możliwość zagłosowania.