Strona 1 z 2

V Sejmik litewski.

PostNapisane: 07 lut 2019, 21:58
przez Samuel Radziwiłł
Panowie Bracia Litwini!

Spraszam Waszmościów do Wilna, co by porozmawiać o sprawach, które chcemy przedstawić na najbliższym Sejmie Ordynaryjnym.

Re: V Sejmik litewski.

PostNapisane: 07 lut 2019, 22:11
przez Andream von Salza
Stawiam się na wyzwanie

Re: V Sejmik litewski.

PostNapisane: 07 lut 2019, 22:31
przez Marcin Zagłoba
Stawiam się na wezwanie

Re: V Sejmik litewski.

PostNapisane: 08 lut 2019, 09:49
przez Aleksander Trzaska-Chojnacki
Stawiam się na wezwanie

Re: V Sejmik litewski.

PostNapisane: 08 lut 2019, 19:21
przez Samuel Radziwiłł
Jeszcze tylko na Pana Michała z Lubomirskich czekamy. Zatem możemy rozpocząć obrady.

Ponieważ największą ze spraw jakie słyszałem, co do rozpatrzenia na sejmie ordynaryjnym, jest przywrócenie prawa do działalności Zakonu Krzyżackiego w Rzeczpospolitej. A że pośród nas jest Wielki Mistrz, proszę Go o przedstawienie jak ten powrót i działalność Zakonu widzi.

W dalszej kolejności, proszę Panów Braci o przedstawienie innych spraw, które chcieliby na Sejmie przedstawić.

Re: V Sejmik litewski.

PostNapisane: 08 lut 2019, 20:40
przez Andream von Salza
Dziękuje Wielmożny Panie Samuelu
U nas w rodzinie nikt pięknie mówić nie umie, spróbuję prostymi słowami.
Jak już zapewne wiecie Mości Panowie, nastąpiło połączenie Zakonu Krzyżackiego z Zakonem Kawalerów Mieczowych. Jest jeden. Więc problemy kłótni miedzy zakonami, automatycznie zniknęły. Nie mogę oczywiście obiecać, że pomiędzy braćmi nie będzie swarów, ale nikt w RON nie może obiecać, że pomiędzy obywatelami Najjaśniejszej nie będzie kłótni.
Zgodnie z decyzją Patriarchy Zakon dostał nowy statut. Zgodnie z nim majątek Zakonu jest oddzielony od majątku Wielkiego Mistrza i innych Braci. Każdy członek Zakonu ma prawo posiadać własny majątek. Wielki Mistrz ma obowiązek bezpłatnego użyczania swojego majątku zakonowi. Nad majątkiem Zakonu ma czuwać Skarbnik, składając co jakiś czas sprawozdanie.
I największy problem wojsko. W statucie wyraźnie jest powiedziane, żeby zakon na danym państwie miał swoje oddziały musi na to wyrazić zgodę władza danego państwa tu władze RON.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Sejm RON może nałożyć jakieś warunki do spełnienia przez Zakon i będzie się starać je wykonywać.
Na koniec chciałem poinformować wszystkich, że Zakon zajmuje się teraz nie tylko wojaczką, ale niesie pomoc chorym w szpitalach, sam je zakłada. Pomaga biednym. Wszystko to robi w różnych państwach.

Re: V Sejmik litewski.

PostNapisane: 08 lut 2019, 21:00
przez Samuel Radziwiłł
Wielki Mistrzu,
Panowie Bracia

Cytuję słowa Pana Andreama
Wielki Mistrz ma obowiązek bezpłatnego użyczania swojego majątku zakonowi. Nad majątkiem Zakonu ma czuwać Skarbnik, składając co jakiś czas sprawozdanie.
I największy problem wojsko. W statucie wyraźnie jest powiedziane, żeby zakon na danym państwie miał swoje oddziały musi na to wyrazić zgodę władza danego państwa tu władze RON.


Pierwsza kwestię zaznaczyłem na czerwono ( by było lepiej widać ). Ów obowiązek jest moim zdaniem niewłaściwym sformułowaniem. Bo WM powinien tak jak pozostali zakonnicy wspierać Zakon, a nie mieć tego jako OBOWIĄZEK. Tu nadal rodzi się problem- łaczymy majątek zakonny i WM a powinno się tego unikać. Jest to jednak sprawa nie dla sejmiku. Myślę, że WM powinien w tej sprawie porozmawiać z Patriarchą Rotrii w celu dokonania zmian w Statucie.

Dużo ważniejszą jest kwestia wojska zakonnego, i myślę, że tym winniśmy się zająć teraz i na najbliższym sejmie. Jak WM i pozostali zakonnicy widzą te sprawę?

Re: V Sejmik litewski.

PostNapisane: 09 lut 2019, 02:14
przez Andream von Salza
Jeżeli wojsko miałoby spowodować brak możliwości powrotu Zakonu to może lepiej aby zakon nieśmiała wojsk. Każdy brat ma swoją armię, a jak wyruszamy pod znakami zakonu wszystkie wojska nogi przywdziac znaki zakonne
Oczywiście najlepiej byłoby, żeby Zakon miał wojska,

Re: V Sejmik litewski.

PostNapisane: 09 lut 2019, 12:00
przez Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz
Przybywam na Sejmik.

Re: V Sejmik litewski.

PostNapisane: 09 lut 2019, 12:29
przez Samuel Radziwiłł
Pytanie jest następujące:
Czy Zakon będzie posiadał ziemię/majątki? Jeśli tak, to czy będzie posiadał zamki/twierdze? Jeśli tak, to będzie posiadał wojska do obrony owych zamków/twierdz. Czyli, że byłyby to oddziały forteczne niż polowe. Nad tymi wojskami czuwałby sam WM oraz komturowie.
Co do tego, by wojska prywatne braci zakonnych wystepowały pod znakami Zakonu, uważam za chybiony pomysł. Wojska prywatne, to prywatne.