Uroczystości codzienne

Uroczystości codzienne

Postprzez Klemens V » 09 maja 2022, 18:11

Wspomnienie św. Jerzego Precy

W dniu 9 maja roku pańskiego 2022 odbyła się w Archikatedrze Gnieźnieńskiej ponniedziałkowa celebra, której przewodniczył ks. inf. Tymoteusz Dostojewski, w celebrze uczestniczyli chłopi oraz przedstawiciele szlachty.

Obrazek

Podczas celebry odbyło się odśpiewanie Ewangelii przez diakona, po czym ksiądz infułat Dostojewski wygłosił kazanie.

Obrazek

Drodzy wierni w Chrystusie Panu,

Przypadający na dziś z racji uroczystości fragment Ewangelii, z jednej strony, tematycznie zbiega się z tym wczorajszym (oba pochodzą z jednego rozdziału), z drugiej zaś, poprzedza go. Wczoraj skupiliśmy się na charakterystyce „owcy”, która chce rzeczywiście należeć do Dobrego Pasterza; dziś jesteśmy prowokowani do tego, by przyjrzeć się samemu Pasterzowi. Przypomnijmy: Jezus wygłasza swą pasterską autoprezentację w klimacie polemicznym, wchodząc w dyskusję głównie z żydowskimi faryzeuszami (por. J 9, 40; 10, 6. 19. 24). Wyobraźmy sobie to napięcie: Pasterz versus pasterze. Zauważmy przy tym, iż ani Żydzi, ani Jezus nie negują samej potrzeby urzędu pasterza; choć bowiem to Bóg osobiście był Pasterzem Izraela par excellence (zob. Ps 23, 1; Iz 40, 11), postanowił wypełniać swoją troskę poprzez ziemskich pasterzy jak Jozue czy Dawid (zob. Lb 27, 16nn; 2 Sm 5, 2); także czasy ostateczne miało charakteryzować objawienie mesjańskiego pasterza (zob. Ez 34, 11-24). Jak jednak rozstrzygnąć, który pasterz jest autentyczny, za którym naprawdę stoi sam Bóg? Jezus proponuje kryterium ofiarnej miłości (Dobry pasterz daje życie swoje za owce… Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach); sam też jemu się podda – gdy bowiem nastanie chwila próby, On do końca pozostanie przy Ojcu i Jego misji, pasterze żydowscy zaś obiorą polityczną poprawność („Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do Wysokiej Rady: «Lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród»”, por. J 11, 49n). To kryterium wydaje się nader aktualne i dzisiaj, gdy wielu pasterzy Kościoła publicznie przystosowuje się do świata, zamiast „dać się pokroić” za prawdę, czyli oddać swoje życie za owce – bo one mają prawo do prawdy (por. Kongregacja Doktryny Wiary, Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele). To drugi rys naszej wiary: wierność Objawieniu.
(+) Sanctitas Sua Clemens PP. V
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus RotriaeAvatar użytkownika
Duchowny
Duchowny
 
Posty: 251
Dołączył(a): 21 wrz 2021, 19:47
Lokalizacja: Rotria
Medale: 1
Medal Bene Merentibus (1) (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Pocztowy

Re: Uroczystości codzienne

Postprzez Klemens V » 12 maja 2022, 21:15

Wspomnienie św. PankracegoPo godzinie dwudziestej dzwony Archikatedry Gnieźnieńskiej obwieszczały rozpoczęcie celebry z okazji Wspomnienia Liturgicznego świętego Pankracego. Ławki były zapełnione po brzegi przez mieszczan i szlachtę, którzy chcieli oddać hołd męczennikowi.

Obrazek

Po chwili rozległ się donośny głos sygnatury, potem z wielowiekowej zakrystii Archikatedry wyszła majestatyczna procesja prowadzona przez turyfera z dymiącą kadzielnicą oraz krucyferariusza z krzyżem. Dalej podążali diakoni i prezbiterzy, a na samym końcu szedł celebrans, ks. inf. Tymoteusz Dostojewski, Administrator Apostolski Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Chór odśpiewał pieśń Z dawna Polski Tyś Królową.Następnie celebrans przystąpił do okadzenia ołtarza, po czym chór zaintonował Kyrie.Następnie chór i wierni odśpiewali Glorię.Po odśpiewaniu przez diakona Ewangelii Administrator Apostolski Archidiecezji Gnieźnieńskiej wygłosił kazanie.

Obrazek

Umiłowani Bracia i siostry!

Trwa inauguracja wspomnianego wczoraj ostatecznego, ósmego znaku objawiającego bóstwo Jezusa, który opisuje druga część Ewangelii św. Jana, czyli tzw. „Księga Chwały” (rozdz. 13 – 21). Rabbi z Nazaretu przestaje głosić i działać, a zaczyna oddawać samego siebie: przed chwilą, w geście niewolnika, obmył apostołom nogi, po czym potwierdził swoją tożsamość – „Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem» i dobrze mówicie, bo nim jestem” – i wyjaśnił: „Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (zob. J 13, 2-15). W tym momencie wróćmy pamięcią do Jego wczorajszego głośnego wyrzutu pod adresem tych, którzy w Niego nie uwierzyli na bazie Jego dotychczasowej nauki i znaków; znajdowało się tam także zdanie pozytywne: „Kto Mnie widzi (= rozpoznaje Moje bóstwo), widzi Tego, który Mnie posłał!” (J 12, 44). Dziś Jezus wypowiada bliźniacze zapewnienie: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Dzięki synoptykom, u których wypowiedź ta pojawia się w innym kontekście, dowiadujemy się, że nie jest to jeszcze zapowiedź zesłania Ducha Świętego, lecz wezwanie do wyrzeczenia w imię braterskiej, wzajemnej służby (por. Mt 10, 40; Mk 9, 37; Łk 9, 48; 10, 16). Wyciszmy się wewnętrznie, by zatrzymać się nad nieoczywistą wymową tych słów. Dotąd, w pierwszej części czwartej Ewangelii, Jezus nauczał i czynił znaki, co miało objawić Jego równość z Ojcem. Teraz, w drugiej części dzieła, Jezus uzmysławia nam, że ten, kto rzeczywiście rozpoznał w Nim przedwiecznego Bożego Syna, będzie kontynuował Jego misję wcielenia – uniżenia i ogołocenia (zob. Flp 2, 4-8) – czyli przyjmował tego, kogo Jezus pośle (= służył temu, kogo postawi na jego drodze); w posłanym zaś ponownie odnajdzie Jezusa i Jego Ojca. A zatem, gestem obmycia nóg i następującym po nim wyjaśnieniem Jezus nie tylko zapowiada krzyż, lecz patrzy już poza niego – ku naszej rzeczywistości Kościoła, który jest komunią Ojca i Syna z ludźmi umożliwioną przez osobowe „spoiwo”, czyli Ducha Świętego. To piąty rys naszej wiary: „działanie przez miłość” (zob. Ga 5, 6).


Potem kontynuowano liturgię.
(+) Sanctitas Sua Clemens PP. V
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus RotriaeAvatar użytkownika
Duchowny
Duchowny
 
Posty: 251
Dołączył(a): 21 wrz 2021, 19:47
Lokalizacja: Rotria
Medale: 1
Medal Bene Merentibus (1) (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Pocztowy

Re: Uroczystości codzienne

Postprzez Klemens V » 13 maja 2022, 15:34

Wspomnienie św. SerwacegoPo godzinie piętnastej dzwony Archikatedry Gnieźnieńskiej obwieszczały rozpoczęcie celebry z okazji Wspomnienia Liturgicznego św. Serwacego. Archikatedra zapełniła się po brzegi przez mieszczan i szlachtę.

Obrazek

Po chwili rozległ się donośny głos sygnatury, po którym z zakrystii wielowiekowej Archikatedry wyszła majestatyczna procesja prowadzona przez turyfera z dymiącą kadzielnicą oraz krucyferariusza z drewnianym krzyżem. Na końcu procesji szedł celebrans, ks. inf. Tymoteusz Dostojewski. Gdy procesja doszła do ołtarza chór odśpiewał pieśń Z dawna Polski Tyś Królową.Następnie celebrans przystąpił do okadzenia ołtarza, po czym chór zaintonował Kyrie.Następnie chór i wierni odśpiewali Glorię.Po odśpiewaniu Ewangelii przez diakona ksiądz infułat Dostojewski wygłosił kazanie.

Obrazek

Obrazek
Umiłowani Bracia i siostry!

Życie nasze to wędrówka do Ojca, a brama, przez którą trzeba nam przejść, to Jezus. Drogą, po której trzeba nam iść, jest Jezus. Prawdą, którą trzeba odkrywać, której trzeba nam się uczyć, którą trzeba nam żyć, której należy pragnąć, szukać i kochać, jest Jezus.

Życiem, które „daje życie”, czyli Życiem mojego życia, życiem prawdziwym, pełnym, wiecznym jest Jezus. Jezus, Pan mój i Bóg mój, Wszystko moje! Poza Jezusem nie ma innej drogi, innej prawdy i innego życia, które prowadziłoby do Ojca. Poza Jezusem nie ma żadnego innego imienia, w którym bylibyśmy zbawieni. Nie ma. Dlatego jeszcze dziś, tu i teraz Jezus zaprasza nas, aby uwierzyć, uwierzyć Słowu, uwierzyć Jemu, zaufać, bo obietnica życia wiecznego w domu Ojca, którą nam pozostawia, jest dla tych, którzy Mu ufają i ufają do końca.

„Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!” Wierzcie we Mnie, wierzcie moim słowom, wierzcie, że spełnię dane Wam obietnice, wierzcie! Wierzcie! Jak echo odbija się to słowo w uszach i sercu: Wierzcie!... Cała Ewangelia jest tym wołaniem Boga do człowieka: Wierzcie!... To objawienie Jego miłości! Wierzcie w Miłość, wierzcie w Prawdę, wierzcie w Jezusa i Jezusowi!... Bo to On jest Zbawicielem, Synem Bożym, jedyną Prawdą, Drogą i Życiem, niepojętym Miłosierdziem, obrazem Ojca odwiecznie nas miłującego.


Następnie kontynuowano liturgię.
(+) Sanctitas Sua Clemens PP. V
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus RotriaeAvatar użytkownika
Duchowny
Duchowny
 
Posty: 251
Dołączył(a): 21 wrz 2021, 19:47
Lokalizacja: Rotria
Medale: 1
Medal Bene Merentibus (1) (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Pocztowy

Re: Uroczystości codzienne

Postprzez Klemens V » 15 maja 2022, 09:54

Wspomnienie św. BonifacegoDzwony Archikatedry Gnieźnieńskiej obwieszczały rozpoczęcie celebry z okazji Wspomnienia św. Bonifacego z Tarsu, której przewodniczył ks. inf. Tymoteusz Dostojewski, Administrator Apostolski Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Obrazek

Po chwili rozległ się donośny głos sygnatury, następnie z wielowiekowej zakrystii Archikatedry wyszła procesja wejścia, którą prowadził turyfer z dymiącą kadzielnicą oraz krucyferariusz z drewnianym krzyżem, następnie kroczyli diakoni oraz prezbiterzy. Na końcu kroczył celebrans, ks. inf. Tymoteusz Dostojewski. Chór odśpiewał pieśń Z dawna Polski Tyś Królową.Następnie celebrans przystąpił do okadzenia ołtarza, po czym chór zaintonował Kyrie.Następnie chór wraz z ludem odśpiewał Glorię.Następnie diakon odśpiewał Ewangelię, po czym ksiądz infułat Dostojewski wygłosił kazanie.

Obrazek

Obrazek

Umiłowani Bracia i siostry!

Jeszcze nie możemy pójść tam, gdzie Jezus. Jeszcze do Niego nie dorastamy. Jesteśmy zbyt słabi, zbyt grzeszni, zbyt uwikłani w sprawy tego świata. Rozumiemy zaledwie nikłą część z tego, co przekazuje nam o swoim i naszym Ojcu. Jednak Jezus widzi nie tylko nasz obecny stan, ale i ten, do którego chce nas doprowadzić. Widzi w nas dzieci, które niewiele potrafią i rozumieją, ale szukają i chcą się uczyć. Przemawia z ciepłem i dobrocią, wskazując drogę miłości, która z czasem upodobni nas do Niego i pozwoli wejść do Jego królestwa. Wszystko jest możliwe – jeśli tylko nie wyjdziemy z orbity Jego działania, jak Judasz z Wieczernika.


Następnie kontynuowano liturgię.
(+) Sanctitas Sua Clemens PP. V
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus RotriaeAvatar użytkownika
Duchowny
Duchowny
 
Posty: 251
Dołączył(a): 21 wrz 2021, 19:47
Lokalizacja: Rotria
Medale: 1
Medal Bene Merentibus (1) (1)
Godności Kancelaryjne: .
Stopień: Pocztowy


kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archikatedra Gnieźnieńska

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron