Strona 1 z 1

Ambasador

PostNapisane: 12 lis 2011, 13:15
przez Cheewazz Khadil
Vale Jego Królewską Wysokość Franciszka Ferdynanda I! Vale Jego Arcyksiążecą Wysokość Ferdynanda von Habsburg Lotaryński Radziwiłł oraz cały rząd Rzeczpospolitej Obojga Narodów! Vale obywatele RON!
Nazywam się Cheewazz Khadil i przez wiele miesięcy sprawowałem funkcję Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Eskwilińskiej. Obecnie nowo powołany Minister Spraw Zagranicznych don Adam de Sigmund powołał mnie na stanowisko ambasadora w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Uznajemy wszystkie kraje Vaarlandu za naszych strategicznych partnerów. Wśród państw owego kontynentu niewątpliwe jednym z najprężniej rozwijających się jest Rzeczpospolita Obojga Narodów. Dlatego don minister polecił mi założyć w waszej pięknej ojczyźnie stałą placówkę dyplomatyczną. Dotychczas nasze stosunki mimo, iż zawsze ciepłe, nigdy nie przerodziły się w stałą i urodzajną współpracę. Mam nadzieję, iż to się zmieni. Na wstępie chciałbym poznać wasz kraj i dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Później kiedy poczuję się tu pewniej postaram się włączyć w życie waszego państwa na zasadach wyznaczonych w traktacie o uznaniu.
Z ramienia don Adama de Sigmunda mam kompetencję do przemawiania w imię RE w RON i prowadzenia jej bieżącej polityki zagranicznej względem RON. Mam prawo rozpocząć wstępne negocjacje wszelkich wspólnych projektów, jednak ich zatwierdzenie będzie wymagało każdorazowo zgody don ministra, a ratyfikacja odbędzie się zgodnie z procedurami RE.
Mam nadzieję, iż nasza współpraca będzie owocna.
Ave!

Re: Ambasador

PostNapisane: 12 lis 2011, 14:16
przez Pius IV
Kancelaria Królewska
Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Warszawa, 12 listopada 2011 r.


Ekscelencjo Ambasadorze,


Radzi jesteśmy, że Rzeczpospolita Eskwilińska przysłała swojego przedstawiciela dyplomatycznego na tereny Rzeczpospolitej. Powołując się na zapisy Traktatu Uznaniowego, łączącego nasze kraje, udzielamy Waszej Ekscelencji agrementu, który jest wymagany przy przyjęciu przedstawiciela dyplomatycznego na tereny państwa przyjmującego. O owej agrementacji prosimy powiadomić Wysokie Władze Rzeczpospolitej Eskwilińskiej jako o spełnieniu warunków traktatowych przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Zamek Królewski w Warszawie,
dnia 12, miesiąca listopada, Anno Domini 2011.

My, Franciszek Ferdynand I, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernihowski, etc., etc., etc., na mocy powierzonego Nam prawa, zawartego w licznych porozumieniach i Traktatach Międzynarodowych, przyjmujemy w posłudze Ambasadora udzielając mu agrementu i poświadczając zachowanie immunitetu dyplomatycznego Jego Ekscelencję Dostojnego Cheewazz'a Khadil'a, powołanego przez Wysoką Stronę Wysyłającą z ramienia Rzeczpospolitej Eskwilińskiej. Ekscelencji Ambasadorowi życzymy udanej posługi dyplomatycznej na terenach Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Z wyrazami uszanowania,

(-) Jego Królewska Mość Franciszek Ferdynand I,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski etc. etc. etc.
Łącząc wyrazy największej estymy,

/-/ Kancelaria Królewska
Jego Królewskiej Mości Franciszka Ferdynanda I.

Rzeczpospolita Obojga Narodów.

Re: Ambasador

PostNapisane: 12 lis 2011, 15:06
przez Cheewazz Khadil
Dziękuje Waszej Królewskiej Mości za udzielenie agrementu. Dokument już przekazałem Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Eskwilińskiej.

Re: Ambasador

PostNapisane: 12 lis 2011, 20:35
przez Karol Radziwiłł
Witam Waszą Ekscelencję!

Cieszę się, że Wasza Ekscelencja przybył do RON i będzie mógł pracować dla wspólnego dobra Rzeczpospolitej Eskwilińskiej i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jako Kanclerz RON będę wspierał każde dążenie do poprawy stosunków między naszymi państwami.

Re: Ambasador

PostNapisane: 13 lis 2011, 00:51
przez Cheewazz Khadil
Dziękuje Waszej Arcyksiążęcej Mości za miłe powitanie i deklaracje wsparcia. Zapewniam, iż Rzeczpospolitej Eskwilińskiej zależy na jak najściślejszej współpracy z Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Jestem przekonany, iż założenie stałej placówki dyplomatycznej przyczyni się do rozwoju naszej współpracy.

Re: Ambasador

PostNapisane: 22 mar 2012, 01:13
przez Cheewazz Khadil
Wasza Królewska Mość, Panowie Szlachta,
Informuje, iż z uwagi na powołanie mnie przez Prezydenta Rzeczpospolitej Eskwilińskiej na stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Eskwilińskiej zostaje odwołany jako ambasador Rzeczpospolitej Eskwilińskiej. Tym samym ambasada Rzeczpospolitej Eskwilińskiej zostaje chwilowo opróżniona. Chciałbym podziękować Waszej Królewskiej Mości za gościnę w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wyjeżdżam w przekonaniu, iż serdeczne relacje pomiędzy naszymi państwami zostały dzięki wzajemnej dobrej woli jeszcze umocnione. Z pewnością nie zapomnę licznych ciepłych słów i gestów przyjaźni których doświadczyłem w tym kraju. Jako nowy Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Eskwilińskiej zadbam z pewnością by nasze sojusznicze stosunki rozwijały się nadal w tym samym kierunku co obecnie.
Chciałbym także zapewnić Waszą Królewską Mość i Was Szlachetny Panowie, iż dopilnuje by ambasada eskwilińska w Rzeczpospolitej Obojga Narodów nie pozostawała zbyt długo pusto. Postaram się jak najszybciej wysłać do Warszawy nowego ambasadora wierząc, iż przyjmiecie go tak serdecznie jak mnie.
Dziękuje Waszej Królewskiej Mości i Wam Waszmościowie raz jeszcze za ten wspaniały i owocny 5-miesięczny pobyt w Warszawie.

Re: Ambasador

PostNapisane: 23 mar 2012, 14:30
przez Karol Radziwiłł
Cieszą mnie zapewnienia Waszej Ekscelencji dotyczące umocnienia stosunków między RE a RON.
Również chcę zapewnić, że dla każdego ambasadora Rzeczpospolitej Eskwilińskiej drzwi do Rzeczypospolitej Obojga Narodów są otwarte i z pewnością będzie on przyjęty mile i serdecznie.