KSW 1/2018 o o zmianie niektórych konstytucji

KSW 1/2018 o o zmianie niektórych konstytucji

Postprzez Maurycy Orański » 03 kwi 2018, 12:32

KONSTYTUCJA SEJMOWA Z DNIA III MIESIĄCA IV ANNO DOMINI MMXVIII
O ZMIANIE NIEKTÓRYCH KONSTYTUCJI


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:


Artykuł I

W Konstytucji Seymowej z dnia 28 miesiąca sierpnia A. D. 2016 o samorządzie szlacheckim dokonujemy następujących zmian:
 1. Artykuł III (Wedle prawa na czele szlachty w Koronie Marszałek stoi, a w Wielkim Księstwie jego odpowiednikiem Ciwun jest.) skreśla się.
 2. Artykuł IV (Urzędnicy owi przez sejmiki ziemskie przez ogół szlachty danego regionu na pół roku wybierani są. Odpowiadają oni na swe czyny bezpośrednio przez Jego Królewską Mością i szlachtą na sejmiku zgromadzoną.) skreśla się.
 3. Artykuł V (Naczelna powinność Marszałka oraz Ciwuna to organizowane fabularnych wydarzeń (jak polowania, turnieje, uczty, kuligi, objazdy majątków, ściganie przestępców, naprawy traktów, obchody lokalnych świąt), które stanowić mają urozmaicenie szlacheckiej doli. Prócz tego egzekutorami woli Monarchy wśród podległej sobie szlachty są, a także sejmiki zwoływać i prowadzić obrady będą.) skreśla się.
 4. Artykuł VI (Dla lepszego sprawowania swego urzędu wydawać oni ukazy dotyczące organizowanych wydarzeń.) skreśla się.
 5. Artykuł VII (Jego Królewska Mość prawo posiada, by nadać Marszałkowi oraz Ciwunowi przywileje, by zwiększyć ich kompetencje.) skreśla się.
 6. Artykuł VIII (Takoż i szlachta pozostałymi godnościami ziemskimi obdarzona może na w miastach, powiatach, a województwach fabularne wydarzenia urządzać, które Ciwun oraz Marszałek nagrodzić mogą materialnie funduszami od Króla otrzymanymi.) otrzymuje brzmienie: Szlachta może w miastach, powiatach i województwach fabularne wydarzenia urządzać.
 7. Artykuł IX (Podstawowym zgromadzeniem szlachty koronnej i litewskie są sejmiki ziemskie, w których wszyscy szlachetnie urodzeni mogą brać udział, a takoż przedstawiciel mieszczan. Posłowie swą wolę wyrażają poprzez akty - lauda.) otrzymuje brzmienie: Podstawowym zgromadzeniem szlachty koronnej i litewskie są sejmiki ziemskie, w których wszyscy szlachetnie urodzeni mogą brać udział, a takoż przedstawiciel mieszczan. Posłowie swą wolę wyrażają poprzez akty - lauda. Sejmik zwołać może każdy szlachcic i kierować obradami nad zgłoszoną przez siebie materią.

Artykuł II

W Konstytucji Seymowej z dnia 10 grudnia A. D. 2014 o szlachcie dokonujemy następujących zmian:
 1. Artykuł V (Każden szlachcic w Ojczyźnie naszej równym reszcie Braci w prawach i obowiązkach będzie. Jenakowoż przez wzgląd na zasługi osobiste i starania poszczególnych spośród szlachty jednemu nad drugim większy może przysługiwać honor, któren godnością właściwą wyrażony zostanie. Tak więc, stanowimy pośród szlachty hierarchię godności, które od najwyższej prezentują się, jako następuje:
  1. Marszałek Koronny a Ciwum we Litwie. Jeden jeno może być Marszałek i jeden Ciwum, a godność tę przez 6 miesięcy się piastuje, po czym do uprzedniej godności powraca.
  2. Wojewoda, którego nazwa od województwa właściwego będzie tworzona.
  3. Kasztelan, którego nazwa od miasta właściwego będzie tworzona.
  4. Podkomorzy, którego nazwa od województwa właściwego będzie tworzona.
  5. Stolnik, którego nazwa od województwa właściwego będzie tworzona.
  6. Starosta, którego nazwa od starostwa właściwego będzie tworzona.
  7. Chorąży, którego nazwa od województwa właściwego będzie tworzona.
  8. Podstarości, którego nazwa od starostwa właściwego będzie tworzona.
  9. Miecznik, którego nazwa od województwa właściwego będzie tworzona.
  10. Strażnik, którego nazwa od województwa właściwego będzie tworzona.) otrzymuje brzmienie:
  Każden szlachcic w Ojczyźnie naszej równym reszcie Braci w prawach i obowiązkach będzie. Jenakowoż przez wzgląd na zasługi osobiste i starania poszczególnych spośród szlachty jednemu nad drugim większy może przysługiwać honor, któren godnością właściwą wyrażony zostanie. Tak więc, stanowimy pośród szlachty hierarchię godności, które od najwyższej prezentują się, jako następuje:
  1. Marszałek Koronny a Ciwum we Litwie. Jeden jeno może być Marszałek i jeden Ciwum.
  2. Wojewoda, którego nazwa od województwa właściwego będzie tworzona.
  3. Kasztelan, którego nazwa od miasta właściwego będzie tworzona.
  4. Podkomorzy, którego nazwa od województwa właściwego będzie tworzona.
  5. Stolnik, którego nazwa od województwa właściwego będzie tworzona.
  6. Starosta, którego nazwa od starostwa właściwego będzie tworzona.
  7. Chorąży, którego nazwa od województwa właściwego będzie tworzona.
  8. Podstarości, którego nazwa od starostwa właściwego będzie tworzona.
  9. Miecznik, którego nazwa od województwa właściwego będzie tworzona.
  10. Strażnik, którego nazwa od województwa właściwego będzie tworzona.

Artykuł III

Konstytucję tę Seym Walny wpierw uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.

Obrazek

(-) Jerzy III,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński,
Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.,

(-) książę August Medycejski

(-) Andream von Salza

(-) Jan Lubomirski-Dostojewski

(-) książę Henryk Mikołaj Hryhowicz

(-) książę Adriano Vittorino

(-) Samuel Radziwiłł

(-) książę Sebastian von Tauer

(-) Daniel January von Tauer-Krak

(-) Roderyk Colonna

(-) Wilhelm Jan Orański-Nassau

(-) Hubert Szablarczyk - Hrychowicz

(-) Borys von Targersdorf

(-) Aleksander Trzaska-Chojnacki

(-) Maurycy Wilhelm Jerzy Orański-Nassau
wicekról Nowej Kurlandii
podskarbi wielki
strażnik polny koronny

ObrazekAvatar użytkownika
Strażnik Polny
Strażnik Polny
 
Posty: 2791
Dołączył(a): 21 kwi 2016, 13:36
Lokalizacja: Tarnów
Medale: 15
Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego III (1) Order Księcia Włodzimierza III (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Amarantowa Wstążka (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Podskarbi Wielki
Tytuł: 1. Wojewoda
Gadu-Gadu: 60564017

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Konstytucje Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości